MAINOS: 3D Talo Finland Oy

3D Talo – Kuopiolainen virtuaalimaailman vallankumous

Kuopiolaista virtuaaliosaamista

Uusia työpaikkoja Kuopioon. Se on ollut yksi virtuaalitodellisuuden ratkaisuihin erikoistuneen 3D Talon arvoista perustamisesta asti. Tällä hetkellä työllistämme reilut 30 ihmistä, joista yli kolmasosa on koulutukseltaan muotoilijoita. Tämä tekee 3D Talosta yhden merkittävimmistä alan työllistäjistä Pohjois-Savon-alueella. Lisäksi monialaiseen joukkoomme kuuluu insinöörejä sekä ohjelmisto- ja pelikehittäjiä.

Olemme hypänneet mukana virtuaalitodellisuuden uuteen murrokseen ja olleet globaalissa eturintamassa tuottamassa tämän nopeasti kehittyvän teknologian mahdollistamia ohjelmistoja ja palveluita eri toimialoille. Kehityksen pyörteissä työntekijöistämme on kasvanut nuoren virtuaalisen alan ammattilaisia ja tulevaisuuden tekijöitä, jotka voivat olla ylpeitä osaamisestaan.

3D Talo työllistää kuopion alueen nuoria osaajia insinööreistä, muotoilijoihin ja kauppatieteilijöihin

Yhteistyö toiminnan perustana

3D Talo itsessään on fuusio neljästä eri alan yrityksestä, jotka jakoivat yhteisen vision virtuaalitodellisuuden valjastamisesta hyötykäyttöön. Tänä päivänä monille suomalaisille yrityksille yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat perusedellytyksiä pärjäämiselle ja kansainvälistymiselle. Nämä verkostot voivat löytyä yllättävänkin läheltä. Yhteistyön esteeksi edelleen valitettavan usein muodostuu se, että omaa osaamista pidetään vakan alla ja ideoita piilotellaan peläten, että joku varastaa ne. Yhteistyö ja avoimuus tulisi nähdä useammin mieluummin mahdollisuutena kuin uhkana, muutoin aivan liian moni hyvä idea jää toteutumattomana pöytälaatikkoon.

Ulkoistamiselle on vaihtoehtoja

Meille on monessa käänteessä tarjottu mahdollisuutta ulkoistaa osia palveluistamme halpatyömaihin, mutta me olemme päättäneet lähestyä asiaa eri suunnasta. Olemme pyrkineet tehostamaan ja automatisoimaan tekemistämme niin, että olemme pystyneet kasaamaan yhtenäisen tiimin saman katon alle Kuopioon. Monipuolinen suunnitteluosaamisemme on mahdollistanut sen, ettemme ole pelkkä ohjelmistotalo, vaan pystymme aktiivisesti toimimaan asiakkaamme kumppanina myös virtuaalitodellisuutta hyödyntävän suunnittelijan roolissa. Tämä lähestymistapa on auttanut meitä ymmärtämään syvällisemmin asiakkaidemme asettamia vaatimuksia tarjoamillemme ohjelmistoille ja palveluille.

Yrityksemme sisäisen kehityksen tuloksena on syntynyt lukuisia toimivia ratkaisuja, joita olemme pystyneet tuotteistamaan myös asiakkaillemme. Keskeisimpänä esimerkkinä tästä on 3D Talon kehittämä Design Space -virtuaalisuunnitteluympäristö. Design Space tarjoaa loppukäyttäjälleen mahdollisuuden 3D-muotoon mallinnettujen suunnitelmien tarkasteluun, testaamisen ja muokkaamiseen todellisuutta simuloivassa, interaktiivisessa virtuaaliympäristössä. Näin virtuaalitodellisuutta pystytään hyödyntämään saumattomana osana suunnitteluprosessia. Design Space -virtuaalisuunnitteluympäristön toteuttaminen ei olisi onnistunut ilman avointa keskustelua ja monialaista asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä.

Design Space suunnitteluohjelmistolla pystyt viemään suunnitelmasi virtuaalitodellisuuteen

Tärkeintä on asiakkaan saamat aidot hyödyt ja laatu

Aito kasvu on sitä, että rakennetaan kestävälle pohjalle. Emme ole lähteneet keräämään pikavoittoja ja kasvattamaan virtuaalitodellisuudesta kuplaa, vaan tavoitteenamme on kehittää ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Jatkuvasti kasvava ymmärrys eri alojen samankaltaisista haasteista mahdollistaa oikeiden monialaisten ratkaisujen löytämisen. Tällä hetkellä vastauksia löytyy virtuaalitodellisuuden puolelta sekä yhä enenevässä määrin lisätystä todellisuudesta. Emme kuitenkaan halua sitoa itseämme mihinkään tiettyyn tekniikkaan, vaan tärkeämpää meille on löytää asiakkaitamme parhaiten palvelevat, aidosti toimivat ja tasokkaat ratkaisut.

Se, että olemme onnistuneet Kuopiossa kasaamaan näin ammattitaitoisen, intohimoisen ja aidosti monialaisen porukan, ei ole itsestäänselvyys. Aika on ollut oikea, ja kokonaisuus on niin monen onnekkaan sattumuksen sarja, että sen toistaminen olisi todella vaikeaa. Kilpailu tulee kiristymään, mikä yleisen kehityksen kannalta on aina tervetullut ilmiö. Toivomme kuitenkin pystyvämme esimerkin kautta osoittamaan, että Suomeen voidaan luoda työtä ja työpaikkoja, ja sitä kautta menestyvää liiketoimintaa. Se vaatii korkealle tähdättyjä tavoitteita ja tinkimättömyyttä, mutta myös avointa mieltä.

Lue lisää toiminnastamme osoitteessa 3dtalo.fi

Jätä kommentti

*