Uskonpuhdistusko romukoppaan?

Tänään vietämme luterilaisissa kirkoissa uskonpuhdistuksen muistopäivää. Mitä tuntemuksia sana uskonpuhdistus herättää meissä? Historian havinaa, Martti Lutherin ja 1500-luvun? Kenties jotain kaukaista, jonka emme koe koskettavan itseämme? Mitä uskonpuhdistuksessa tapahtui, mistä uskoa puhdistettiin? Wikipedia kertoo asiasta näin:

»Maassa harjoitetaan paavillista anekauppaa sinun nimissäsi, Armollisin Vaaliruhtinas, Pietarinkirkon rakentamista varten. En halua lainkaan valittaa anesaarnaajien pitämästä suuresta melusta, jota itse en ole kuullut. Mutta minä valitan sen väärinkäsityksen johdosta, jonka köyhä, yksinkertainen ja sivistymätön kansa saa joka puolelta noiden anekauppiaiden arvottomista saarnoista. […] Kristus ei ole käskenyt saarnata aneita vaan evankeliumia.» (Ote Lutherin kirjeestä arkkipiispa Albrechtille.)

499 vuotta sitten Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin kirkon oveen sekä kirjoitti katekismuksen kristinuskon opin tueksi.

”Luther korosti ennen muuta Jumalan toimintaa ja yksinvaikuttavuutta ihmisen pelastumisessa. Ihminen ei voi pelastua vaikuttamalla Jumalaan omilla teoillaan, vaan turvautumalla uskossa Kristukseen ja tämän sovitustekoon. Lutherille oli olennaista Raamatun arvovalta kirkon elämässä. Hän sitoutui kirkon uskon luovuttamattomaan perintöön ja halusi uudistaa aikansa rappeutunutta katolista kirkkoa. Hän käänsi Raamatun kansankielelle ja laati Vähän ja Ison katekismuksen kristillisen opetuksen apuneuvoiksi.”

Luther siis puolusti evankeliumia, ilosanomaa pelastuksesta. Kristinusko poikkeaa muista uskonnoista siinä, että kristinuskossa Jumala on tullut ihmiseksi kärsimään ja kuolemaan ihmisen syntien vuoksi. Ihmisen syntisyys on niin suuri, ettei ihminen itse voi sitä teoillaan sovittaa, vaan vain Jumala itse voi siitä pelastaa. Emerituspiispa Wille Riekkisen täyttäessä kesällä 70-vuotta, julkaisi mm. Savon Sanomat hänestä haastattelun. Tässä haastattelussa Riekkinen mainitsee myös uskonpuhdistuksen 500-vuotis merkkivuoden. Hänen mielestään viimeistään silloin tulisi kirkon alkaa vihkimään myös homopareja. Mitä Riekkinen tarkoittaa tällä? Raamattu osoittaa niin Uudessa kuin Vanhassakin testamentissa homosuhteessa elämisen olevan Jumalan silmissä syntiä. Kirkon ohjenuorana on Raamattu, jota se pitää Jumalan sanana.

”Raamattu on kristityille pyhä kirja, koska sen välityksellä Jumala ilmaisee tahtonsa. Kaikkea kirkon opettamaa on arvioitava Raamatun mukaan.”

Jos kirkko siunaa synnin, eikö se osoita, ettei se välitä Kristuksen työstä syntien sovittajana. Tarkoittaako Riekkinen, että tuon 500-vuotisen merkkivuoden kunniaksi on tämä kristinuskon ydinasia hyvä heittää romukoppaan?   Kuva: Pixabay.com