Arjen sujuvuudesta elinvoimaa

Nuori isä nostaa 4- ja 2-vuotiaat aamu-uniset lapset käsivarsilleen, avaa ulko-oven ja lähtee varmoin askelin kantamaan heitä autolle. Edessä on lasten hoito – ja isän työpäivä omassa yrityksessä. Perheen äiti on jo mennyt varhaiseen aamuvuoroon.  Tähän tilannekuvaan lapsiperheen arkiaamusta, jossa lapset ovat turvallisesti isän käsivarsilla, sisältyy paljon. Siinä jos missä kiteytyy merkityksellisyyden kokemus ja vahva usko tulevaisuuteen

Tiedän, että lapsiperheen aamuihin ja arkeen liittyy toisenlaisiakin tunnelmia. Voi olla sairastumista, valvottuja öitä, lasten kiukunpuuskia, tekemättömien töiden kasaantumista, väsymystä, monenlaisia vaikeuksia ja huolta toimeentulon riittävyydestä. Niissä hetkissä koetellaan jaksamisen rajoja.

Uuden valtuustokauden alkaessa ajatukseni siirtyvät suurempaan kokonaisuuteen.  Mistä koostuu alueen vetovoima, joka houkuttelee täällä pysymään ja yhä useamman tänne muutamaan. Kuvaamani lapsiperheen päätökseen muuttaa Helsingistä tänne Savoon vaikutti kokonaisarvio asuntojen hintatasosta, työpaikan saaminen, palveluiden läheisyys, lapsille tarjoutuva kasvuympäristö ja mahdollisuus asua lähellä luontoa.

Kesken toimintavuoden aloittavat uudet kunnanvaltuutetut pääsevät viranhaltijoiden kanssa hyvin nopeasti paneutumaan kuntapolitiikan ytimeen. Valtuustokauden aikana suuri osa kuntien tehtävistä tulee siirtymään maakunta – ja Sote – uudistuksen myötä maakunnan vastuulle. Muutos nostaa ymmärrettävästi myös kysymyksiä. Millaiseksi muotoutuu kunnan ja maakunnan välinen työnjako ja yhteistyö? Säilyvätkö palvelut jatkossakin omassa kunnassa?  Miten huomioidaan eri ikäryhmien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien tarpeet? Miten jo nyt tiukoilla oleva henkilöstö jaksaa edessä olevan muutosvaiheen läpi?

Tavoitteena on pidettävä se, että uudistukset tehdään nimenomaan ihmisten hyvinvointia ja alueen kehittämistä ajatellen. Palvelurakenteista ja talousluvuista päätettäessä on nähtävä kokonaisuuksia menemällä ruohonjuuritasolle ja arkielämän erilaisiin tositarinoihin.

Maakuntauudistus tulee kirkastamaan kuntien välisen yhteistyön ja samaan hiileen puhaltamisen merkityksen.  Keski-Savon kannalta todella merkittävien asioiden eteenpäin saaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa. Sote- uudistuksen edetessä maakunnan eteläisen ja pohjoisen aluekehityksen kannalta on merkityksellistä, että saamme turvattua KYSin lisäksi Varkauden ja Iisalmen sairaaloita tukevan perustason päivystyksen säilymisen.  Ovathan peruspalveluiden läheisyys ja toimivuus yksi merkittävimmistä alueen vetovoimatekijöistä.

Maakuntakaavan päivittämisen yhteydessä on nostettu esille ajatus poistaa siitä Savon kanava. Katson Savon kanavan toteutuessaan olevan kansallisesti ja maakunnallisestikin merkittävä hanke, jota ei pidä laittaa kilpailemaan 5- tien uudistamisen kanssa.  Ilman alueen yksituumaista ja päämäärätietoista toimintaa mikään suurempi hanke ei etene.

Kunta ja maakunta ovat sellaisia, millaiseksi ne yhdessä rakennamme. Onnea, voimaa ja viisautta päättäjille ja hyvää kesää kaikille!