Kunhan homma saadaan toimimaan

Suomi on tekemässä historiallisen suuria julkishallinnon uudistuksia. Sote- ja maakuntauudistus on nivottu yhteen, joskin maaliin pääseminen näyttää olevan edelleenkin omanlainen jännitysnäytelmä.

Uudistusten etenemistä vaikeuttavat erilaiset poliittiset intressit ja näkökulmat siitä, mikä lopulta on se paras vaihtoehto. Politikointia sanoo joku. Onpas aikamoinen soppa sanoo toinen. Päättäkää jo viimeinkin toivoo kolmas.

Tätä kaikkea seuraavalle tai tästä tuon taivaallista tietämättömälle ihmiselle tärkeintä lienee kuitenkin se, että tosipaikan tullen saa apua elämäntilanteesta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Hoitojonoissa harvoin ihmeparanemisia tapahtuu.

Nykyisellään ei-kiireellistä hoitoa tarvitsevan polku korjaavaan toimenpiteeseen voi venyä jopa vuoden mittaiseksi reitillä terveyskeskus, jonotus erikoissairaanhoidon poliklinikalle, tutkimuksiin, lopulliseen hoitopäätökseen ja edelleen hoidon toteutukseen. Tällaisessa tilanteessa olevaa kiinnostaa hallintokaaviota enemmän palvelut, hoidon taso ja saatavuus.

Sote-uudistuksen tavoite palvelujen tasavertaisesta saatavuudesta ja kustannustehokkuudesta on aika saattaa vihdoinkin maaliin. Pitkään jatkuneen epävarmuuden on aika loppua.

Parhaimmillaan suunnitteilla oleva maakuntauudistus tulee luomaan elinvoimaa ja yhtenäisyyttä koko maakunnan alueelle.

Pohjois-Savo on nähtävä kokonaisuutena, jossa eri seutukuntien vahvuudet tulevat tunnustetuksi. Esimerkiksi Varkauden seudun metsäteollisuuden investoinnit tuovat kauan kaivatun piristysruiskeen koko maakunnalle ja laajemmallekin alueelle. Niin metsäteollisuuden kuin muidenkin alojen yritykset tarvitsevat menestyäkseen kilpailukykyisen, vakaan ja ennustettavan toiminta- ja investointiympäristön.

Elinkeinoelämälle on tärkeää, että suomalainen lainsäädäntö ja päätöksenteko ovat riittävän ennustettavia riippumatta siitä, mikä on kulloinenkin hallituspohja.

Myös johdonmukainen energia- ja ilmastopolitiikkaa edistää Suomen hyvinvointia ja metsäteollisuuden kasvua ja vaikuttaa näin jopa oman alueemme työllisyystilanteeseen. Mikäli EU-lainsäädäntö linjaa puupohjaisen bioenergian haitalliseksi, suomalainen biotalous ja metsäteollisuus tulevat kärsimään merkittävästi.

Pahimmillaan tämä tulee viemään pohjan jopa satojen miljoonien investoinneilta ja vaarantaa siten tuhansia työpaikkoja.

Miksi kirjoitan samassa kolumnissa sotesta, maakuntauudistuksesta ja metsäteollisuudesta? Siksi, että eritasoilla tapahtuvan päätöksenteon linjakkuus turvaa parhaiten alueemme kokonaiskehitystä – palvelujen sujuvuutta, työllisyyttä ja yritysten toimintaympäristöä.

Koska monet säädökset ja direktiivit tulevat EU-tasolta, on aiempaa tärkeämpää olla valppaana ja vaikuttamassa jo siellä tehtävän lainsäädännön valmisteluvaiheeseen.

Maakuntauudistus tulee puolestaan ohjaamaan päätöksentekoa yhä enemmän kunnanvaltuustoista maakuntavaltuustoihin. He, jotka nyt ovat europarlamentissa ja eduskunnassa sekä he, jotka tulevat valituiksi maakuntavaltuustoihin, ovat todella tärkeässä roolissa oman alueensa kehityksen turvaajina.

Sote-uudistus ja maakuntauudistus eivät saa jäädä toistensa jalkoihin. Puoluerajat ylittävälle yhteistyölle on suuri tilaus. Mielenkiintoista onkin nähdä, miten ja milloin seuraavat kuntavaalit ja maakuntavaalit lopulta toteutuvat.