Veroja saa rakastaa

Erään hyvin pitkään tuntemani ystävän ja kokeneen kunnallispoliitikon sanat ovat jääneet mieleeni. Hän kehotti puheessaan: Rakastakaa veroja. Eipä kovin usein ole tullut mieleeni ajatella asiaa tuolta kannalta. Muttta tarkemmin ajateltuna verot ovat niin sinun kuin minunkin kannalta elintärkeitä.

Suomalainen yhteiskunta on pitänyt huolen, että olen saanut hyvän koulutuksen ja terveydenhuollon. Pikkulapsiperheen äitinä olin useamman vuoden ajan kotiäitinä. Silloin lapsilisät ja kotihoidontuki olivat tärkeä osa toimeentuloa. Sukanvarteen tai osakesijoituksiin ei liiennyt markkoja ja myöhemmin euroja. Toimeen tultiin kuitenkin.

Myös lapseni ovat saaneet yhteiskunnalta paljon; on ollut neuvolapalvelut, päivähoito, kouluterveydenhuolto ja sairaanhoidon palvelut, ilmainen peruskoulutus ja mahdollisuus opiskella ammattiin. Voimme hyödyntää myös julkisia liikuntapalveluita, kirjastoa, vesihuoltoa, tiestöä jne. Niin ja onhan meillä yhteiskunnan turvallisuutta takaamassa poliisinkin palvelut. Kaikkea, mitä veroeuroilla saa, ei tule edes ajatelleeksi. Kannattaa muuten pysähtyä ajattelemaan. Silloin voi huomata, että julkiset palvelut eivät suinkaan ole itsestäänselvyyksiä.  Hyvinvointi yhteiskuntaamme on rakennettu pitkäjänteisesti askel askeleelta.

Nyt yrittäjänä maksan veroja kohtuullisen suuren summan. Saamani lisäverot maksan vuodenvaihteessa mukisematta. Voinen ajatella, että maksan nyt takaisin kotiäitivuosinani saamiani tulonsiirtoja. Ehkäpä maksan nyt etukäteen veroja myös tulevien vanhuuden päivieni varalle, jolloin mahdollisesti tarvitsen taas enemmän hoivaa ja hoitoa. Ihmisen elämänkaarella on erilaisia vaiheita, jolloin julkisia palveluita tarvitsee enemmän tai vähemmän.

Jotta veroja voi rakastaa, on verotuksen oltava kuitenkin kohtuullista. Päättäjiltä kaivataankin paljon viisautta, miten yhteiset veroeurot käytetään – kuten yksityistaloudessa niin julkisessakin taloudessa tulee elää sen mukaan, mihin on varaa. Kaikista on pidettävä huolta myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.