Digi, digi, digituki kuuluu kaikenikäisille

Poika ja ukki tutkivat läppäriä.

Digitaidot eivät synny itsestään.

Digitaalistuminen näyttää lisäävän niin senioreiden kuin junioreiden eriarvoisuutta.

DIGITAIDOT kuuluvat nykyajan kansalaistaitoihin. Digi- ja väestötietoviraston viimevuotisesta kartoituksesta kävi ilmi, että suomalaisten digitaidot ovat sinänsä hyvällä tasolla, mutta osalla meistä on ongelmia.

Suuri osa suomalaisista käyttää älypuhelinta, ja tietokoneen päivittäinen käyttökin on tavallista. Yleisimmin hallitaan sähköpostin käyttäminen, lehtien lukeminen verkossa sekä tiedonhaku ja internetin selaaminen.

Kaikki iäkkäät eivät ole kuitenkaan pysyneet mukana digitaalistuvan yhteiskunnan kehityksessä. Sähköinen asiointi aiheuttaa vakavia osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden ongelmia. Kun tiedon saaminen ja asiointi ilman nettiä alkaa olla mahdotonta, moni ikäihminen syrjäytyy ja menettää edellytykset hoitaa omia asioitaan.

DIGITAIDOT eivät synny itsestään. Digi- ja väestötietoviraston tämänvuotinen kartoitus paljastaa yllättäen, että myös nuoret kaipaavat tukea digimaailmassa toimimiseen. He kokevat jäävänsä liian yksin digitaalisten palvelujen ja digitaalisen asioinnin opettelussa.

Uunituore kartoitus osoittaa meidän tuudittautuvan liikaa siihen, että nuoret ovat taitavia laitteiden käyttäjiä. Unohdamme opettaa nuorisolle digitaalisia perustaitoja ja digitaalista asiointia. Nuorilla voi olla haasteita esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman käytössä, liitteiden lisäämisessä ja tiedostomuodon muuttamisessa, koska niitä ei ole koskaan opetettu.

Nuoret kokevat, että koulun tulisi antaa paremmat eväät käyttää ja ymmärtää tarjolla olevia palveluita sekä kohdata digitaalisen maailman haasteita, kuten nettikiusaamista. Jos taitoja ei opeteta koulussa, voivat ne jäädä kokonaan oppimatta.

Kaunis Kuopio -joukkorahoituskampanja.

DIGITUKIVIIKON alkajaisiksi julkaistu kartoitus haastaa digipalvelujen kehittäjät pohtimaan, millaisia palveluja he tuottavat. Voisivatko digipalvelut olla helposti saavutettavia ja ymmärrettäviä sekä käyttölogiikaltaan riittävän helppokäyttöisiä?

Samalla kartoitus purkaa myyttiä kaiken osaavista diginatiiveista. Valitettavasti digitaalistuminen näyttää lisäävän niin senioreiden kuin junioreiden syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.

Kaikilla on oikeus päästä osallisiksi digimaailmasta, mutta mitkään palvelut eivät saa olla yksinomaan digitaalisia. Monipuolisen digituen tehtävä on auttaa varmistamaan, ettei kukaan jää digi-digi-yhteiskunnan ulkopuolelle. ■ geron.fi

Digitukiviikko tarjoaa vinkkejä sähköiseen asiointiin ja digitaalisten palveluiden käyttöön.