Eristäminen huoneisiin ollut lainvastaista hoivakodeissa

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen sekä apulaisoikeusasiamiehet Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Vanhusten oikeuksia turvaavat oikeusasiamies Petri Jääskeläinen (keskellä) sekä apulaisoikeusasiamiehet Maija Sakslin ja Pasi Pölönen. Kuva: Mikko Mäntyniemi / Oikeusasiamiehen kanslia

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun, jos hoidon laatu ei ole riittävää.

KORONAPANDEMIAN aikana joidenkin vanhusten on edellytetty pysyvän hoivakodin huoneissaan jopa kahden viikon ajan. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan tämä on ollut laitonta.

Ihminen voidaan eristää tai asettaa karanteeniin vain, jos siitä on säädetty laissa. Tässä tapauksessa rajoittaminen on kohdistunut henkilöihin, joita ei tartuntatautilain perusteella olisi ollut oikeutta rajoittaa.

Sakslin korostaa, että usein terveysturvallisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä keskustelemalla sopivista keinoista asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa.

APULAISOIKEUSASIAMIES tutki asiaa omana aloitteenaan Keski-Uudenmaan soten vanhustenhuollon toimintayksiköissä, joissa niin sanotun huonehoidon tarkoituksena on ollut välttää suojaamatonta kontaktia muihin asukkaisiin.

Maija Sakslin sanoo ymmärtävänsä, että taustalla on ollut pyrkimys suojella asukkaita ja työntekijöitä pitkään kestäneissä kuormittavissa oloissa. Tosiasiassa vanhusten liikkumisvapautta on kuitenkin rajoitettu lakia rikkovalla määräyksellä, koska he eivät ole voineet liikkua terveysturvallisesti huoneestaan ulos.

 – Suosituksesta on tullut käytännössä määräys ja koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen on johtanut liikkumisen rajoittamiseen silloinkin, kun käytettävissä olisi ollut lievempiä keinoja, Sakslin sanoo.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita ja tekee tarkastuksia.

EDUSKUNNAN oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia, täyttävät velvollisuutensa ja tekevät työnsä oikein. Vanhusten oikeuksien valvonta on apulaisoikeusasiamiehen erityinen tehtäväalue.

Apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt aiemmin huomiota muun muassa siihen, että pitkäaikaishoidossa avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä, eikä asiassa voi menetellä asiakkaiden tahdon vastaisesti.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita ja tekee tarkastuksia. Kantelu on mahdollista tehdä kirjeellä tai lomakkeella, myös internetissä. Seuraukset riippuvat siitä, mitä oikeusasiamies saa selville, kun hän tutkii asiaa.  ■ geron.fi

Kantelun oikeusasiamiehelle voi tehdä esimerkiksi kun

  • palvelut eivät vastaa tarvetta
  • kotihoidon tai hoivan ja hoidon laatu palveluasumisessa, vanhainkodissa tai sairaalassa ei ole riittävää
  • viranomainen on kohdellut sinua tai omaistasi epäasiallisesti
  • et ole saanut riittävästi tietoja ja neuvontaa
  • palveluntarpeen arviointia ei ole tehty, vaikka arviointi olisi tarpeen tehdä
  • et ole saanut hakemastasi palvelusta tai etuudesta kirjallista päätöstä, josta voisit tarvittaessa valittaa
  • yksityisyyttäsi ei ole kunnioitettu
  • mielipiteesi itseäsi koskevassa asiassa on ohitettu
  • liikkumistasi on rajoitettu perusteettomasti
  • palvelujen hinnoittelu on epäselvää.