Huoli-ilmoitus on vanhustenhuollon järeä tykki, jonka voi ottaa käyttöön kuka vain

Jokainen voi ilmoittaa huolensa vanhuksen pärjäämisestä, mutta tehtyjen huoli-ilmoitusten määrästä ja vaikuttavuudesta ei ole mitään tietoa.

MONI on huolissaan ikääntyneiden läheisten selviytymisestä, mutta samalla yhä useampi joutuu kantamaan huolta puolituttujen tai jopa tuntemattomien vanhusten elämäntilanteesta.

Kotihoidossa olevien vanhusten turvallisuus huolettaa. Kykeneeköhän naapurin vanha pariskunta huolehtimaan terveydestään? Myös vanhusten laitoshoidosta kuulee toinen toistaan hurjempia juttuja. Voiko siihenkään luottaa?

HARVA tietää, että laki tarjoaa yhden takuuvarman keinon auttaa. Huoli-ilmoituksen pitäisi olla vanhustenhuollon järeä tykki, joka pakottaa kunnan selvittämään yksittäisen iäkkään ihmisen palveluntarpeet.

Jos vanha ihminen ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan, kuka tahansa voi tehdä kuntaan huoli-ilmoituksen. Ilmoittaja voi olla esimerkiksi naapuri tai ystävä.

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että vanhus saa tarvitsemansa hoidon ja palvelut silloinkin, kun hän ei itse osaa tai ymmärrä pyytää niitä. Laki määrää kunnan tutkimaan jokaisen huoli-ilmoituksen.

TAVALLISELLE kuntalaiselle huoli-ilmoituksen tekeminen on oikeus, jota käytetään turhan varovaisesti. Menettelytapa ei ole läheskään yhtä tunnettu kuin lastensuojeluilmoitus.

Ilmoittamisen käytännöt vaihtelevat. Huoli-ilmoitus on kuitenkin otettava aina vastaan ja sen täytyy aina johtaa palveluntarpeen selvittämiseen. Ilmoituslomakkeen voi täyttää netissä, myös niin että ilmoituksen tekijän nimi jää salaiseksi.

Kuopiossa huoli-ilmoituksen voi tehdä palveluohjauksen puhelinnumeroon 017 183 245. Käytössä ovat myös suojattu sähköposti ja sähköinen ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Sähköposti lähetetään osoitteeseen vanhustenpalveluohjaus@kuopio.fi.

Seuranta omavalvonnan osana

VANHUSPALVELULAKI määrää, että kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat tarpeisiin nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Ilmoituksen palveluntarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.

Tehtyjen huoli-ilmoitusten määrästä ja vaikuttavuudesta ei ole tällä hetkellä mitään tietoa. Valtakunnallisen tilastoinnin estävät kuntien erilaiset ohjelmistot ja toimintatavat.

THL on yrittänyt kerätä aineistoa vanhuspalvelujen tilaa selvittävässä kuntakyselyssä, mutta tuloksia ei ole saatavana. Myöskään Valviralla ei ole tilastotietoa iäkkäisiin liittyvistä huoli-ilmoituksista.

SOSIAALI– ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylitarkastaja Mari Saramaa sanoo, että huoli-ilmoitusten seuraaminen ja niihin reagoiminen on osa kunnan lakisääteistä omavalvontaa.

– Mikäli Valvirassa käsittelyssä olevaan kantelu- tai valvonta-asiaan liittyy huoli-ilmoitus joltain osin, asiaa selvitetään valvontaprosessin yhteydessä.

ESIMERKIKSI Kuopiossa ei eritellä huoli-ilmoituksia muista kuntalaisten tekemistä ilmoituksista. Määristä ei ole tietoa.

Palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen kertoo, että ilmoituksen saavuttua käytännön toimet vaihtelevat tilannekohtaisesti.

– Tyypillisesti asiakkaaseen ollaan yhteydessä puhelimella tai tehdään kotikäynti. Aina arvioidaan, onko tilanne niin vakava, että se vaatii välitöntä puuttumista. ■ geron.fi

Kommentit

 • Helena Mäkelä

  Linkki huoli-ilmoituksen tekemistä varten ja selkeä ohje

 • Teija Savolainen-Lipponen

  Vertailin eri kuntien ja kaupunkien huoli-ilmoituksen saatavuutta ja käytettävyyttä googlettamalla.
  Kuopion kaupunki ei kyllä erottunut tässä edukseen, koska kaupungin sosiaali- ja peruspalveluiden sivustolla puhutaan Tuen tarpeen arvionnista ja sähköisiä lomakkeita on kaksi, joista toinen ei toiminnassa. Selkeämpää viestintää tulisi olla kaupungin sivustoilla.

  • Ari Liimatainen

   Kiitos kommentista. Selkeä viestintä olisi tässäkin kaiken a ja o.

Jätä kommentti

*