Kerro kokemuksesi kotihoidon ja palveluasumisen laadusta

Kotihoidon ja palveluasumisen yksiköiden asiakasarviot tulevat julkisiksi. Vastaaminen kannattaa.

Kansallinen vanhuspalvelujen asiakaskysely on auki. 

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitos on aloittanut ensimmäisen kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta kotihoidon ja palveluasumisen palveluja käyttäviltä.

– Kaikilla vanhuspalvelujen asiakkailla tulee olla mahdollisuus osallistua kyselyyn, tulla kuulluksi ja kertoa saamastaan palvelusta. Toivomme, että omaiset ja läheiset auttavat iäkkäitä kyselyyn vastaamisessa, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Asiakas saa kyselyn omasta palveluyksiköstään, ja tiedonkeruussa käytetään rinnakkain sähköisiä ja paperisia kyselyjä. Asiakas voi vastata kyselyyn yksin tai yhdessä läheisen, hoitajan tai muun avustajan kanssa. Jos asiakas ei pysty vastaamaan edes tuettuna, voi läheinen vastata kyselyyn asiakkaan puolesta tämän luvalla. Henkilökunta ei saa vastata kyselyyn asiakkaan puolesta.

Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain uudistukseen.

VASTAUKSIA pyritään saamaan myös muistisairailta. Heitä varten on tehty oma lyhyempi kysely, johon voi vastata valitsemalla asiaa kuvaavan hymiön.

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kannustaa antamaan palautetta palveluista.

– Palveluita käyttävät iäkkäät ihmiset ja heidän läheisensä ovat parhaita tahoja arvioimaan palveluiden toimivuutta ja laatua. Nyt nähdään, mikä on päivittäisen elämän ja hyvinvoinnin kannalta hyvin ja mitä pitäisi korjata, Topo sanoo.

Jokainen vastaus on arvokas.

SUOMI on ollut vanhuspalvelujen asiakaspalautteen keräämisessä jäljessä, vaikka palautetta tarvitaan laadun seuraamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Ruotsissa vastaava kysely toteutetaan säännöllisesti.

– Nyt lakiuudistus on muuttamassa tilanteen ja tietoa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä aletaan kerätä kahden vuoden välein. Jokainen vastaus on arvokas, Sari Kehusmaa toteaa.

Asiakaskysely on auki toukokuun 13. päivään asti. Minkä tahansa yksikön asiakasarviot voi käydä katsomassa THL:n verkkosivuilta ensi vuodesta alkaen.  ■ geron.fi

Lue lisää: Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta