Lämmintä kättä

Vanhuspalvelulakiin tulisi saada entistä yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Vanhuspalvelulaki on niin kuin se luetaan.

NOUDATTIKO Kuopio lakia? Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen professori Antti Kolehmainen on kritisoinut mielipidekirjoituksissaan ikäihmisten koronarokotusjärjestelyjä (Savon Sanomat 6.3. ja 13.3.).

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneille laadukkaita ja tarpeisiin nähden riittäviä terveyspalveluja. Myös hallintolaki edellyttää asianmukaisia palveluja.

Onko Kuopio siis noudattanut lakia, kun vanhukset on pantu jonottamaan rokotusaikaa useiden tuntien ajaksi? Ovatko menettelytavat olleet yhdenvertaisia, kun ajanvaraus osoittautuu mahdottomaksi ilman avustajaa? Eikö viime syksyn influenssarokotuksesta opittu mitään, kun rokotettavien lukumäärä yllättää viranomaiset kerta toisensa jälkeen?

TERVEYSJOHTAJA Pertti Lipponen on pahoitellut hankaluuksia (Savon Sanomat 11.3.) ja sanoo Kuopion toiminnan olevan lain mukaista. Kaupunki noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita, ja kaikki halukkaat saavat rokotteensa, kun annoksia on käytettävissä.

Professori Kolehmaisen mukaan THL:n ohjeiden täytäntöönpano ei tarkoita automaattisesti sitä, että Kuopio olisi noudattanut lakia. Nyt kaupunki epäonnistui.

Resurssipula ei ole oikeudellisesti pätevä peruste olla välittämättä laatuvaatimuksista ja loukata perus- tai ihmisoikeuksia. Kolehmainen toteaa, että eduskunnan oikeusasiamiehen olisi ehkä syytä selvittää Kuopion kaupungin toimien lainmukaisuutta.

VANHUSPALVELULAIN teksti on kaikkiaan ympäripyöreää. Se velvoittaa kuntaa vain tarjoamaan laadukkaita palveluja ja hyvää hoitoa, mutta jättää tulkinnan – tässä tapauksessa rokotusten organisoinnin – kunnan omalle vastuulle.

Vanhuspalvelulain tarkoittamien palvelujen laadulle pitäisi laatia nopeasti yksitulkintaiset avainkriteerit. Mielestäni myös lakiin tulisi saada entistä yksityiskohtaisempia säännöksiä.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että vankeuslaissa on pykälät muun muassa harrastuksista ja kirjastosta. Vangeille on annettava tilaisuus ulkoilla vähintään tunti päivässä. Heille tulee järjestää mahdollisuus tupakointiin, vapaa-ajan toimintaan ja tiedotusvälineiden seuraamiseen. Suhteiden ylläpito omaisiin tai muihin läheisiin on turvattu lailla.

Vanhuspalvelulaki lupaa vain lämmintä kättä. ■ geron.fi