Mies hoitaa

Mies hoitaa.

Omaishoitajista lähes kolmasosa on miehiä, vanhimmissa ikäluokissa jopa puolet.

Kun ikämies kiittää puolisoaan vuosikymmenten yhteiselosta, tunne on syvä.

AMMATTIHOITAJISTA alle kymmenen prosenttia on miehiä, mutta omaishoitajista melkein joka kolmas on miespuolinen. Mitä iäkkäämmistä miehistä on kyse, sitä enemmän heitä toimii läheistensä hoitajina.

Vanhimmissa ikäluokissa miehiä on jo puolet omaishoitajista, ja yli 84-vuotiaista omaishoitajista niukka enemmistö on ollut miehiä ainakin Helsingissä. Muistisairaudet ovat omaishoidon yleisin syy. Hoidettavana on useimmiten puoliso.

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista. Mutta kentältä kuuluu aika ajoin kysymys, tiedetäänkö naisvaltaisella sosiaali- ja terveysalalla miesten todelliset avuntarpeet ja suhtaudutaanko niihin vakavasti.

OMAISHOITO on usein raskasta ja sitovaa. Helsingissä pari vuotta sitten tehdyssä tasa-arvoselvityksessä kävi ilmi, että iäkkäät omaishoitajamiehet jättävät silti jopa kaikki lakisääteiset vapaapäivänsä pitämättä.

Kun vanhoilla puoliso-omaishoitajilla on muutenkin erityisen suuri uupumisen riski, pitämättömiin vapaisiin olisi täytynyt puuttua valtakunnallisesti jo ajat sitten. Äärimmillään omaishoitajat ovat kuvanneet elämäntilannettaan avovankilassa olemiseksi.

Kunnat saavat joka tapauksessa valtiolta vuosittain 95 miljoonaa euroa omais- ja perhehoidon kehittämiseen. Mihin tuo raha – jossa ei ole korvamerkkiä – todellisuudessa käytetään? Mitä näillä miljoonilla on kunnissa tehty, jos kaikkein heikoimmassa asemassa olevien omaishoitajien tilanne on säilynyt ennallaan?

Tervaskannot ovat vapaansa ansainneet.

OMAISHOITAJILLA hoivan kannustimina ovat rakkaus ja lojaalius. Kun ikämiehet kiittävät omaishoitajan roolissa puolisoaan vuosikymmenten yhteiselämästä, tunne ja sitoutuminen on syvää. Mies hoitaa, kuin mies.

Ikääntyneiden muistisairaiden omaishoitajat korjaavat palvelujärjestelmän puutteita ottamalla itse vastuun hoivasta niissä tilanteissa, joissa julkiset palvelut ovat riittämättömiä tai niitä ei ole saatavilla. Tästä on tutkimustietoakin. Oman jaksamisensa kustannuksella omaishoitajat jäävät ennemmin ilman vapaapäiviä kuin vievät puolisonsa hoitopaikkaan, jossa kohtelu ei ole hyvää.

Parhaimmillaan omaishoito on inhimillistä ja taloudellista, mutta uusilla hyvinvointialueilla omaishoitajien tarpeisiin on vastattava yhtenäisillä pelisäännöillä, entistä yksilöllisemmin. Tervaskannot ovat vapaansa ansainneet. ■ geron.fi

Perjantai 19.11. on kansainvälinen miestenpäivä. Omaishoitajien viikkoa vietetään 21.–28. marraskuuta. Valtakunnallinen pääjuhla alkaa Kuopion kaupungintalon juhlasalissa torstaina 25.11. kello 12.30. Tilaisuus lähetetään myös verkossa