Mun muistuu mieleheni nyt

Kuorolaulajia.

Laulussa on voimaa.

Lapsuuden laulut ovat vanhuudenpäivien tärkeä voimavara.

LAPSUUS– ja kouluvuosina opitut laulut herättävät muistoja vielä vuosikymmenten päästä. Varhaisina elinvuosina tallentuneet musiikin muistijäljet ovat hyvin pysyviä, ja vanhat koululaulut luovat tunteikkaan sillan menneisyyteen.

Väitöstutkija Annika Tammela osoittaa, että tuttuihin lauluihin ja yhteiseen muisteluun perustuva ryhmätoiminta antaa monipuolisia voimavaroja arkeen. Ikääntyneiden parissa työskentelevien pitäisi tuntea menneiden vuosien koululauluja ja ennen kaikkea ymmärtää niiden merkitykset ikäihmisille.

Tammela suosittelee, että ikääntyneiden laulutuokioissa hyödynnettäisiin entistä enemmän kansakoululauluja – vasta myöhemmissä ikävaiheissa opitun iskelmämusiikin rinnalla. Nimenomaan kouluvuosina itse ja yhdessä lauletut laulut ovat sitä musiikkia, jota sotien jälkeen lapsuuttaan eläneiden sukupolvi parhaiten osaa ja muistaa.

MUISTELURYHMÄSSÄ samaan ikäpolveen kuuluvat ihmiset voivat laulaa ja muistella lapsuusvuosiensa musiikkia ryhmänohjaajan johdolla. Annika Tammelan kehittämä konsepti on helppo toteuttaa ja soveltaa käytäntöön palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Hyvät kokemukset ovat toki mahdollisia ilman ryhmääkin; kuuntelemalla, laulamalla ja muistelemalla vanhoja lauluja itsekseen.

Tammelan mukaan tutut laulut voivat suorastaan havahduttaa muistisairaita orientoitumaan nykyhetkeen. Eräs dementoitunut nainen oli jatkuvasti ihmetellyt, missä hänen kotinsa on ja miksi hänellä ei ole käsilaukkua, mutta laulujen alkaessa hän oli aina rauhoittunut.

Toinen oli laulanut innokkaasti Oravan pesää, osannut kaikki säkeistöt ja tainnut leikkiäkin laulun mukana. Kysyttäessä, mistä hän oli laulun oppinut, hän ei ollut enää kyennyt tuottamaan puhetta.

Tutut laulut ovat oikea aarteisto.

TUTKIMUKSESSA muisteluryhmään osallistui henkilöitä, jotka olivat käyneet kansakoulua vuosien 1945–1959 välisenä aikana, kun Suomi toipui talvi- ja jatkosodasta. Valtaosa osallistujista piti lapsuudesta tuttujen laulujen laulamista tärkeänä.

Pienikin musiikkihetki voi olla merkittävä ja luoda hyvän mielen koko päiväksi. Varhaisilta elinvuosilta tuttujen laulujen laulaminen ja yhdessä muistelu tarjoavat kokemuksia osallisuudesta ja toimijuudesta, jotka ovat keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä myös vanhana.

Jälleenrakennusajan kansakoululaisille laulut ovat oikea aarteisto niin kulttuurisena pääomana kuin väylänä muistoihin. Iskelmät ja populaarimusiikki eivät kuuluneet kansakoulun laulunopetukseen, mutta monet sen ajan lauluista ovat edelleen suosittuja yhteislauluja. ■ geron.fi

FM Annika Tammelan musiikkikasvatuksen väitöskirja ”Kansakoululaisen lauluaarteisto: jälleenrakennusajalta tutut laulut ikäihmisten laulukokemuksissa ja muistoissa” tarkastetaan 4.2.2022 Jyväskylän yliopistossa.