Omaishoitajien jaksaminen on koetuksella

Korona on ajanut iäkkäät omaishoitajat vaikeaan tilanteeseen. THL arvioi epidemian vaikutuksia omaishoitajien viikon kynnyksellä.

OMAISHOITAJIEN jaksamiseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota koronaepidemian aikana. Riittämätön tuki uhkaa iäkkäiden omaishoitajien terveyttä, ja syksyn toinen aalto on tuonut omaishoitotilanteisiin uutta epävarmuutta.

Omaishoitajien lakisääteiset palvelut eivät toteudu kaikkialla tyydyttävästi. Vanhuspalvelujen tilan kartoituksessa yli kolmannes kunnista ilmoitti, että omaishoitajille ei järjestetä vapaapäiviä suunnitellusti koronan takia.

Omaishoidossa on muutenkin vallinnut pitkään tilanne, jossa osa hoitajista jättää kaikki vapaapäivänsä pitämättä. Suurin syy on tyytymättömyys sijaishoidon laatuun.

MYÖS palvelutarpeiden arvioinnissa on ollut korona-aikana viiveitä, vaikka epidemia on lisännyt muun muassa iäkkäiden tilapäishoidon tarvetta. Kun omaiset ja läheiset ovat vielä rajoittaneet käyntejään, moni omaishoitaja on joutunut selviytymään itsekseen jo maaliskuusta asti.

Kunnallisen kotihoidon kangerrellessa erityisesti iäkkäät omaishoitajat ovat kriisitilanteessa. THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa muistuttaa, että kuntien on hoidettava velvollisuutensa.

– Vaikka epidemia pitkittyisi, kotihoidon käynnit on toteutettava palvelutarpeen arvioinnin mukaisina. Kun omaiset eivät kykene seuraamaan läheisensä vointia tiiviisti, kotihoidon pitäisi tarkkailla palvelutarpeiden muutoksia tavallistakin paremmin.

Tilaa GERON-uutiskirje

OMAISHOITO tulisi nähdä koko yhteiskuntaa tukevana voimavarana, joka mahdollistaa kotona asumisen ja säästää yhteiskunnan resursseja. Oulun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että omaishoito pienentää ikääntyneiden hoitokustannuksia peräti 3,1 miljardilla eurolla vuodessa.

THL:n asiantuntija-arvion mukaan kuntien on huolehdittava paremmin iäkkäiden omaishoitajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta korona-aikana. Lakisääteisten vapaiden järjestämisestä ei saa lipsua.

Oulun yliopiston tutkimuksessa selvisi, että omaishoitajat hyötyisivät myös ammatillisesta työnohjauksesta ja säännöllisestä kehon hyvinvoinnin tukemisesta.

SUOMALAINEN hyvinvointiyhteiskunta ei kestäisi ikääntyneiden laitoshoitotarpeeseen kohdistuvaa kuormaa ilman omaishoitoa. Kiitos, omaishoitaja! ■ geron.fi

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään 22.–29.11.