Omavalvonta pettää muistisairaiden hoidossa

Kuopion kaupungin omavalvontasuunnitelma ja aluehallintoviraston valvontapäätös ovat huutavassa ristiriidassa keskenään.

Omavalvontasuunnitelma ja aluehallintoviraston valvontapäätös ovat huutavassa ristiriidassa keskenään.

Kuopion kaupungilta edellytetään parempia hoivapalveluja.

ALUEHALLINTOVIRASTO on antanut Kuopio kaupungille huomautuksen itsemääräämisoikeutta loukkaavien ja lainvastaisten käytäntöjen sallimisesta Leväsen dementiayksikössä. Yksikössä on käytetty perusteettomia rajoitustoimia ja sidottu asukkaita laittomasti magneettivyöllä.

Aluehallintovirasto kehottaa kiinnittämään huomiota asukkaiden perusoikeuksiin. Leväsen palvelukodissa tulee varmistaa henkilöstön osaaminen ja riittävä mitoitus. Toiminta ja tilat on organisoitava asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Aluehallintovirasto kohdistaa huomion myös omavalvontaan ja asiakastietojen asianmukaiseen kirjaamiseen. Kuopion kaupungin tulee kehittää hoivatyön ja asumispalvelujen johtamista siten, että vanhuspalvelujen laatu ja asukkaiden hyvä kohtelu sekä perusoikeudet toteutuvat.

KUOPION kaupungin omavalvontasuunnitelma ja aluehallintoviraston valvontapäätös ovat huutavassa ristiriidassa keskenään. Kaupungin omavalvonta vakuuttaa, että dementiayksikön asukkaita kohdellaan arvostaen ja kunnioittavasti. Ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa aikaa, läsnäoloa ja läheisyyttä. Yksikössä ulkoillaan, saunotaan, lauletaan ja jumpataan.

Aluehallintoviraston näkemys on tyystin toisenlainen: Leväsen palvelukeskuksessa on rajoitettu asukkaiden liikkumista ja yksilönvapautta lainvastaisesti. Avi huomauttaa, että henkilöstön niukkuus, osaamisen puutteet, vanhentuneet hoitokäytännöt tai tehtävien järjestämistapa eivät oikeuta tällaiseen muistisairaiden kohteluun.

Puutteita on ollut myös turvallisuuden valvonnassa. Aluehallintovirasto toteaa, että asianmukainen hoito ja turvallisuus tulee varmistaa sellaisissakin tilanteissa, joissa asukkaiden tarpeet ovat haastavia ja vaativat erityistä osaamista.

Miksi ei tule oikeusjuttuja?

EPÄKOHTAILMOITUKSESSA aville on ilmaistu ylipäänsä huoli hoivan puutteesta Leväsen dementiayksikössä. Koko yöksi sidotulla muistisairaalla on ollut säännöllisesti märät vaipat, housut ja petivaatteet aamuisin. Asukkaat eivät pääse yöllä vessaan, jos tarve vaatisi. Toimintayksikössä tätä on selitetty riittämättömällä hoitajamitoituksella.

Vaikka magneettivyön lainvastaisesta käytöstä on nyt luovuttu, Kuopion kaupunki ei ole selvityksessään vastannut kysymyksiin hoivan laadussa ja sisällössä olevista puutteista. Aluehallintovirasto joutuukin ohjaamaan kaupunkia Leväsen yksikön uudelleen organisoinnin tarpeesta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan dementiayksikössä on voitava asua ja toimia tarpeeksi pienissä ryhmissä. Henkilökunnalla täytyy olla mahdollisuus riittävän hoivan tarjoamiseen sekä vierihoitoon. Asukkaiden turvallisuuden tunnetta on vahvistettava ja heille on järjestettävä mielekästä päivätoimintaa.

Miksi laittomuuksista ei tule oikeusjuttuja? ■ geron.fi

Kommentit

 • Sibbe

  Kuka voisi kyseenalaistaa koko omavalvontajärjestelmän? Siihen on sisäänrakennettu selittelyn ja valehtelun mahdollisuus.

 • seija.hamalainen

  Jos yövuorossa on vain yksi hoitaja, hän saa mellastaa aivan niin kuin haluaa. Jos on kaksi, niin siinä tulee myös valvontaa mukaan eli valvovat toinen toisiaan.

  • Ari Liimatainen

   Kiitos kommentista. Paljon on parantamisen varaa, yöllä ja päivällä.

 • Arja Hakala

  ”Omavalvonta pettää muistisairaiden hoidossa” otsikkoa lukiessa miellin, että kunkin yksilön omavalvonnasta on kysymys.

  Lukemisessa pitemmälle päästyäni onkin kyse Kuopion Leväsentie 27 sijaitsevasta Leväsen palvelukeskuksesta, jossa on tämä Dementiayksikkö. Ja siellä on käytetty ennenkuulumatonta hoitomenetelmää ”magneettivyösidontaa”.

  Sitten tämä maininta, että ”Aluehallintovirasto joutuukin ohjaamaan kaupunkia Leväsen yksikön uudelleen organisoinnin tarpeesta.”

  Koko kaupunkiako? Eikö Leväsen palvelukeskuksen Dementiayksiköllä ole hoidon vastuuhenkilöä?

  • Ari Liimatainen

   Kiitos kommentista. Aluehallintovirasto antoi huomautuksen Kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunnalle sekä ikäihmisten asumispalvelujen organisoinnista vastuussa olevalle johdolle.

   Aluehallintovirasto on pyytänyt toimintayksikön vastuuhenkilöä käymään päätöksen läpi yksityiskohtaisesti koko henkilöstön kanssa. Lisäksi Kuopion kaupungin on toimitettava aluehallintovirastoon 10.6. mennessä kirjallinen selvitys siitä, onko magneettivöitä tai muita sitomiseen rinnastettavia rajoitustoimia käytetty toimintayksikössä sen jälkeen, kun niistä päätettiin luopua.

 • Arja Hakala

  Artikkeliin täsmennys oli paikallaan.
  Käy selville, keille / kenelle aluehallintoviraston huomautus on annettu.

Kommentointi on suljettu.