Yksinäisillä miehillä ohituskaista kuolleisuustilastojen kärkeen

Yksinäisyys tappaa.

Kaveripiirillä on suuri merkitys. Yksinäisyys lisää miesten sairauksia.

Yksinäisyys ennustaa korkeampaa syöpä- ja sydäntautikuolleisuutta.

KESKI-IKÄISTEN miesten yksinäisyydellä ja sosiaalisella eristäytyneisyydellä on pitkäaikaisia terveyshaittoja, joita voi verrata tupakointiin ja ylipainoon. Ne ovat yhteydessä suurempaan kuolleisuuteen.

Väitöstutkimuksen mukaan sekä yksinäisyydellä että eristäytyneisyydellä on haitallisia vaikutuksia, mutta ne vaikuttavat jossakin määrin eri asioihin ja mahdollisesti erilaisten mekanismien kautta. Masennus välittää näitä vaikutuksia.

Yksinäisyys ennustaa korkeampaa syöpä- ja sydäntautikuolleisuutta, kun taas sosiaalinen eristäytyneisyys on yhteydessä kohonneeseen onnettomuuskuolleisuuteen.

TERVEYSTIETEIDEN tohtori Siiri-Liisi Kraav on selvittänyt väitöstutkimuksessaan, kuinka yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden terveysvaikutukset näkyvät ikääntyvien itäsuomalaisten miesten terveydessä.

Yksinäiset miehet etenevät kuolleisuustilastoissa pitkin ohituskaistaa, sillä yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen lisäävät merkittävästi fyysistä ja psyykkistä sairastavuutta sekä kuolleisuutta.

Masennus on yksinäisyyden vahva yhdysside kuolleisuuteen. Yksinäisyyden ja masennuksen ilmaantuvuuden välillä havaittiin tutkimuksessa suora yhteys, eivätkä mitkään terveyteen tai elämäntapoihin liittyvät muuttujat välittäneet tätä yhteyttä.

Yksinäisyys pitäisi tunnistaa.

YKSINÄISYYS tarkoittaa omaa kokemusta sosiaalisten kontaktien ja ihmissuhteiden niukkuudesta tai heikosta laadusta. Sosiaalinen eristäytyneisyys taas viittaa vähäiseen ihmiskontaktien määrään.

Sekä yksinäisyys että eristäytyminen ovat yhteydessä korkeampaan syöpien ilmaantuvuuteen, ja erityisesti yksinäisyys on yhteydessä kohonneeseen keuhkosyövän ilmaantuvuuteen.

Haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tulisi tunnistaa miesten yksinäisyys nykyistä paremmin. Harvalla miehellä on keinoja tai rohkeutta tarttua härkää sarvista yksin. ■ geron.fi

Siiri-Liisi Kraavin terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja ”Effects of loneliness and social isolation on mortality and morbidity in middle-aged men” tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 11.2.2022.