Kävi käsky, että koko ay-liike on verollepantava

Ero työtaistelujen ja poliittisten lakkojen välillä on se, että poliittinen lakko kohdistuu maan hallitukseen – ei työntekijöiden omiin työehtoihin.

Sivistysmaissa poliittisia lakkoja on rajoitettu, mutta Suomessa työntekijäjärjestöjen annetaan edelleen järjestää kymmeniä miljoonia maksavia lakkoja aina, kun hallituksen esitykset eivät miellytä.

Ylityökiellot ja tuore JHL:n lasten ja vanhusten olosuhteita heikentävä lakko ovat ainoastaan poliittisia kannanottoja.

Työntekijät saavat taistella työehdoistaan, mutta ay-pomojen oman vallan turvaamiseksi luodut poliittiset lakot eivät saisi haitata liittoon kuulumattomien työn tekemistä tai yritysten toimintaa. Niitä ei pidä kieltää, vaan muuttaa lainsäädäntöä niin, että ne tehdään työajan ulkopuolella niin kuin muissa maissa.

Poliittisten lakkojen rajoittaminen on tietenkin hankalaa, koska Suomessa on vuosikymmeniä luotu perustaa ay-liikkeen mahdollisuuksille vaikuttaa sille kuulumattomiin asioihin. Meille on syntynyt syvä korporatismi, josta yksi ilmentymä on ay-liikkeen asema yleishyödyllisenä, verovapautta nauttivana liikkeenä.

Ei ole oikein, että ammattiliitot velvoittavat työnantajia perimään jäsenmaksujaan suoraan työntekijöiden palkoista. Nämä maksut ovat työntekijöille kalliita, mutta liitoille verotonta tuloa.

Jäsenmaksujen työnantajaperinnästä on tehty sopimus vuonna 1969. Se täytyy purkaa.

Lisäksi verovähennysoikeus koskee kaikkia ammattiyhdistysten tuottoja. Tämä perustuu niiden väitettyyn yleishyödyllisyyteen.

Veroviranomainen määrittelee muun muassa niin, että yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön toiminta ei saa kohdistua vain rajattuun henkilöpiiriin. Toisekseen toimija ei ole yleishyödyllinen, jos se käyttää osankin varoistaan perustajan tai hänen läheistensä hyväksi.

Ei vaikuta kovin yleishyödylliseltä, kun esimerkiksi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kerää hallituspalkkioita noin 90 000 euroa VVO:na tunnetusta Kojamosta, valtion VR-yhtymästä ja vakuutusyhtiö Varmasta. Aallon ansiotulot olivat vuonna 2016 vajaat 206 000 euroa. Sen jälkeen hänen kuukausipalkkaansa on korotettu 50 prosentilla. Samalla liitto neuvotteli palkansaajilleen noin kolmen prosentin korotuksen.

Leijonanosa Kojamon voitoista tulee asumistukien kautta. Kun se nostaa valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokria, on myös tukia nostettava.

Perusarvion mukaan valtio häviää vuodessa yli 200 miljoonaa euroa verotuloja ay-liikkeen verottomuuden vuoksi. Sitten ovat vielä vasemmistopuolueille maksettavat vaalituet, joita eri yhdistykset ovat kertoneet maksavansa muun muassa VVO:n perustajajäsenelle SDP:lle.

Sekä yrittäjät että työntekijät tulevat kärsimään niin kauan kuin hallitus antaa tällaisen lakkosirkuksen jatkua. On vietävä paikallinen sopiminen läpi ja saatettava järjestäytymättömät yritykset yhdenvertaisiksi järjestäytyneiden kanssa.

Aidosti uskon, että työntekijöillä olisi monta kertaa paremmat oltavat, jos työn ehdot olisi sovittu paikallisesti. Ay-pomot tietysti pelottelevat toisin päin, koska pelkäävät valtansa puolesta.

Nyt hallitus näpertelee irtisanomislain kanssa, vaikka sillä ei ole suuria kansantaloudellisia vaikutuksia.

Samalla lakkojen ja protestien määrällä olisi hallitus voinut muuttaa poliittisten lakkojen lainsäädäntöä tai poistaa ay-liikkeen yleishyödyllisyyden. Sitä kautta päästäisiin vihdoin kasvattamaan hyvinvointia, eikä lisäämään riitoja, kuten nyt on tehty. Vastakkainasettelu pitää nyt lopettaa ja päästä sopimukseen.

Kommentit

 • Pulliainen

  Paljonkohan Harkimon palkat ja palkkiot ovat. Pestyjä ruplarahoja nostanut adhd tyyppi uuspopulisti.

 • JV

  Asiaa. Kaikki työurallani saamat vähääkään merkittävät edut ja palkankorotukset olen saanut kahdenvälisissä neuvotteluissa työnantajan kanssa. Liittojen neuvottelemat ”korotukset” ovat pelkkä vitsi.

 • Juhani Tanski

  Lehdissä korotetaan päivittäin, että potkulain vastaiset lakot ovat poliittisa. Maanantaina ja tiistaina mm. Kuopion uimahallien ovilla luki ”Suljettu poliittisen lakon vuoksi”. Lakkoa nimitetään poliitsesti aina kun se ei suoraan kohdistu työnantajaan.
  Poliittinen lakko on laillinen lakko, jonka ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtoihin.
  Hallituksen ja ammattiliittojen kiistassa on kyse pelkästään mikroyrittäjien työntekijöiden irtisanomisoikeudesta eli työehtoasiasta.
  Työehtosopimus on de facto kolmikantainen – työnantajat ja työntekijät solmivat sopimukset lain määräämin reunaehdoin.
  Jos hallitus esittäisi perustuslain ja ILO:n sopimuksen vastaisen lakiehdotuksen eduskunnalle, Sipilän ja Lindströmin mukaan se voisi tulla voimaan kesken sopimuskauden, se osittain pudottaisi pohjan mikroyrityksiä koskevilta sopimuksislta..
  Poliittisesta lakosta ei säädetä laissa vaan oikeus poliittiseen lakkoon perustuu YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymiin periaatteisiin, joihin Suomi on sitoutunut.
  ILO:n mukaan ammattiyhdistyksillä pitää olla mahdollisuus protestilakkoihin ja mielipiteensä ilmaisemiseen yhteiskunnallisissa kysymyksissä, vaikka ne eivät suoraan kuuluisi työehtosopimuksissa sovittuihin asioihin.
  Yhdistymisvapaus ja siihen sisältyvä työtaisteluoikeus on turvattu ILO:n sopimusten lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa.
  ILO toimii kolmikantaperiaatteella, joten myös työnantajat ovat sitoutuneet ILO:n sopimuksiin ja periaatteisiin.

 • Juhani Tanski

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei tule hyväksymään työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vero-oikeuden poistoa.
  Se merkitsisi EK:n tulojen romahdusta ja koko järjestön surkastumista tai lopettamsita.
  Harkimo ei tiedä – tai teeskentelee tietämätöntä – että Suomessa on työmarkkinajäerjstöt ovat yleishyödyllisnä verovapaita organisaatioita.
  Hän puhuu koko ajan vain ay-lliikkeestä.

 • Ihminen

  ”JV

  Asiaa. Kaikki työurallani saamat vähääkään merkittävät edut ja palkankorotukset olen saanut kahdenvälisissä neuvotteluissa työnantajan kanssa. Liittojen neuvottelemat “korotukset” ovat pelkkä vitsi.”

  Niin, jos olet alalla, missä työnantaja ei katso palkkoja taulukosta tehtävän mukaan.. Muuten tuo ei päde.

 • Ope

  Pitäisikö kieltää venäläiaen rahan vastaan ottaminen. Harkimohan on sitä tehnyt kaikista boikoteista huolimatta. Hänen rahoitusystävänsä ovat mustalla listalla

Kommentointi on suljettu.