Kävi käsky, että koko ay-liike on verollepantava

Ero työtaistelujen ja poliittisten lakkojen välillä on se, että poliittinen lakko kohdistuu maan hallitukseen – ei työntekijöiden omiin työehtoihin.

Sivistysmaissa poliittisia lakkoja on rajoitettu, mutta Suomessa työntekijäjärjestöjen annetaan edelleen järjestää kymmeniä miljoonia maksavia lakkoja aina, kun hallituksen esitykset eivät miellytä.

Ylityökiellot ja tuore JHL:n lasten ja vanhusten olosuhteita heikentävä lakko ovat ainoastaan poliittisia kannanottoja.

Työntekijät saavat taistella työehdoistaan, mutta ay-pomojen oman vallan turvaamiseksi luodut poliittiset lakot eivät saisi haitata liittoon kuulumattomien työn tekemistä tai yritysten toimintaa. Niitä ei pidä kieltää, vaan muuttaa lainsäädäntöä niin, että ne tehdään työajan ulkopuolella niin kuin muissa maissa.

Poliittisten lakkojen rajoittaminen on tietenkin hankalaa, koska Suomessa on vuosikymmeniä luotu perustaa ay-liikkeen mahdollisuuksille vaikuttaa sille kuulumattomiin asioihin. Meille on syntynyt syvä korporatismi, josta yksi ilmentymä on ay-liikkeen asema yleishyödyllisenä, verovapautta nauttivana liikkeenä.

Ei ole oikein, että ammattiliitot velvoittavat työnantajia perimään jäsenmaksujaan suoraan työntekijöiden palkoista. Nämä maksut ovat työntekijöille kalliita, mutta liitoille verotonta tuloa.

Jäsenmaksujen työnantajaperinnästä on tehty sopimus vuonna 1969. Se täytyy purkaa.

Lisäksi verovähennysoikeus koskee kaikkia ammattiyhdistysten tuottoja. Tämä perustuu niiden väitettyyn yleishyödyllisyyteen.

Veroviranomainen määrittelee muun muassa niin, että yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön toiminta ei saa kohdistua vain rajattuun henkilöpiiriin. Toisekseen toimija ei ole yleishyödyllinen, jos se käyttää osankin varoistaan perustajan tai hänen läheistensä hyväksi.

Ei vaikuta kovin yleishyödylliseltä, kun esimerkiksi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kerää hallituspalkkioita noin 90 000 euroa VVO:na tunnetusta Kojamosta, valtion VR-yhtymästä ja vakuutusyhtiö Varmasta. Aallon ansiotulot olivat vuonna 2016 vajaat 206 000 euroa. Sen jälkeen hänen kuukausipalkkaansa on korotettu 50 prosentilla. Samalla liitto neuvotteli palkansaajilleen noin kolmen prosentin korotuksen.

Leijonanosa Kojamon voitoista tulee asumistukien kautta. Kun se nostaa valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokria, on myös tukia nostettava.

Perusarvion mukaan valtio häviää vuodessa yli 200 miljoonaa euroa verotuloja ay-liikkeen verottomuuden vuoksi. Sitten ovat vielä vasemmistopuolueille maksettavat vaalituet, joita eri yhdistykset ovat kertoneet maksavansa muun muassa VVO:n perustajajäsenelle SDP:lle.

Sekä yrittäjät että työntekijät tulevat kärsimään niin kauan kuin hallitus antaa tällaisen lakkosirkuksen jatkua. On vietävä paikallinen sopiminen läpi ja saatettava järjestäytymättömät yritykset yhdenvertaisiksi järjestäytyneiden kanssa.

Aidosti uskon, että työntekijöillä olisi monta kertaa paremmat oltavat, jos työn ehdot olisi sovittu paikallisesti. Ay-pomot tietysti pelottelevat toisin päin, koska pelkäävät valtansa puolesta.

Nyt hallitus näpertelee irtisanomislain kanssa, vaikka sillä ei ole suuria kansantaloudellisia vaikutuksia.

Samalla lakkojen ja protestien määrällä olisi hallitus voinut muuttaa poliittisten lakkojen lainsäädäntöä tai poistaa ay-liikkeen yleishyödyllisyyden. Sitä kautta päästäisiin vihdoin kasvattamaan hyvinvointia, eikä lisäämään riitoja, kuten nyt on tehty. Vastakkainasettelu pitää nyt lopettaa ja päästä sopimukseen.

Kommentit

 • TL

  ”Aidosti uskon, että työntekijöillä olisi monta kertaa paremmat oltavat, jos työn ehdot olisi sovittu paikallisesti.”

  Tätä on kyllä todella vaikea uskoa.

 • timppa

  Ne työolosuhteet kun vaan tuppaa olemaan erillaiset suuryrityksissä kuin pikkupajoilla.

 • Ingmar Forne

  Tässä kirjoituksessa Hjallis Harkimo paljastaa kuuluvansa siihen joukkoon, joka ei tiedä mitä lakko itse asiassa on. Lakko on sitä ettei tee töitä. Ja sitä kun ei voi tehdä muulloin kun työaikan. Näin ollen lakkoa ei voi mitenkään pitää vapaa-aikana.

 • Kansalainen Y

  ”Hyvä kun Harkimo puhuu asiat niin kuin ne on..”

  Niinkuin ne Harkimon mielestä on..

 • Kansalainen Y

  ”Aallon ansiotulot olivat vuonna 2016 vajaat 206 000 euroa. Sen jälkeen hänen kuukausipalkkaansa on korotettu 50 prosentilla. Samalla liitto neuvotteli palkansaajilleen noin kolmen prosentin korotuksen.”

  Onko tahallista ”tietämättömyyttä”, mitä tapahtui 2016 ja nykypäivän välissä? Tuliko joku liittouudistus..

  Liitto neuvotteli reilun kolmen prosentin korotuksen, koska enempää ei ollut tarjolla ilman muuta kuritusta. SSS on osannut kiristyspolitiikan myös tuolloin.

 • ahne

  Onko hallis kateellinen?:)Kyllähän se porvaria harmittaa kun lakkokassoissa on hilloa.
  En ole vielä aikaisemmin kuullut halliksen olevan huolissaan vanhuksista ja lapsista vaikka syytä olisi ollut tämän hallituksen toimien alla.Aika näyttää miten hyvät olot duunareilla on sen jälkeen kun tessit on murrettu ja pohjoismainen yhteiskuntamalli on hajotettu.Historian valossa ei kovin hyviä ne tulevat olot tule olemaan.
  Entäs ne muut säätiöt,hallintarekisterit,sijoitustilit,kapitalisaatiosopimukset,veroparatiisit,työnantajaliittojen ja yrityksien vähennykset jne.

 • Alpo Ylitalo

  Harkimolla on paljon asiaa, mutta lopuosa osoittaa hänen kuuluvansa vain oppositioon, jolloin juttu menettää merkitystään hyviltä osiltaan. Hän ei selvästikään ymmärrä itse sitä. Pyrkiessään vahvistamaan perustamansa liikkeen asemaa hän levittää ”lööperiä”. Hallitus on varmasti oikealla asialla, sillä omassa maakunnassakin kymmenet yrittäjät ovat samaa mieltä, että irtisanomisen helpottaminen rohkaisee ottamaan väkeä. Valitettavasti työsuhde riidoissa tuomioistuimetkin alistuvat ammattiliittojen tahtoon.

 • Karvinen

  Asiat pitäisi ottaa asioina. Mutta toinen osapuoli ei halua edes neuvotella.
  Eikä ole kuullut muita, muissakaan päätöksissään.
  Puhutaan demokratialla valituista päättäjistä.
  Mutta kuten Harkimo joskus sanoi, ne oikeasti päättävät mahtuu tilataksiin.

  Kyllähän Suomessa on jo vuosia vallinnut kahtiajako.
  Mutta se huolettaa että kaikki duunaritkaan ymmärrä misä mennään, ja mikä heidän tulevaisuus on

 • Työrauha kunniaan

  Voi kun ay-liikkeen aktiivit ymmärtäisivät minkälaista hallaa tekevät itselleen ja jälkipolvilleen. On päivän selvää että yrittäjät eivät halua palkata henkilöitä, jotka jatkuvasti valittavat ja myrkyttävät työilmapiiriä ”ongelmilla”, jotka todellisuudessa eivät ole ongelmia. Yrittäjillä on hyvin tiedossa näiden änkyröiden nimet, joten ainakaan yksityiseltä sektorilta ei kannata töitä hakea.

 • Karppi

  Hienoa Harkimo!
  Ay-liike verolle kuten EK. Loppu keinottelulle.
  Pidemmän korren demokratiassa vetää aina Eduskunta, ei koskaan mikään AY-liikkeen ylähuone. Tämä valta pitää purkaa ja ottaa valta eduskunnan käsiin.

Kommentointi on suljettu.