Lapsi voi hylätä unelman harrastamisesta jo ennen kuin uskaltaa sanoa sitä ääneen

Lapset ja nuoret harrastavat enemmän kuin koskaan aiemmin. Harrastaminen koetaan lasten keskuudessa normina ja harrastamattomuutta joutuu usein perustelemaan. Samaan aikaan yhä useampi lapsi jättää harrastuksen aloittamatta tai lopettaa harrastuksen perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Joka kymmenes lapsi on jäänyt harrastustoiminnan ulkopuolelle. Koronakriisi kärjistää tilannetta entisestään.

Kun perheen talous on tiukalla, lasten vapaa-ajantoiminta on ensimmäisiä asioita, joista joudutaan luopumaan. Lapsi voi hylätä unelman harrastamisesta jo ennen kuin uskaltaa sanoa sitä ääneen, koska ajattelee, ettei perheellä ole siihen varaa. Harrastaminen on kuitenkin tehokas keino ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Tähän tarpeeseen vastaa SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki.

Kuopiossa tehdään paljon toimenpiteitä sen eteen, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan. Olen iloinen, että Kuopion kaupunki päätti lähteä yhteistyöhön SOS-Lapsikylän kanssa. Yhteistyö tuo uuden mahdollisuuden eniten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamiseen. Opiskeluhuollon kuraattorit, perhesosiaalityöntekijät ja hyvinvoinnin edistämisen palvelut ovat mukana tukemassa Unelmista totta -harrastustuen tavoitteita.

Unelmista.fi yhdistää lapset, harrastustoiminnan järjestäjät ja tukijat

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki on kehitetty STEA-avustuksella. Varkauden kaupungissa toteutetun pilotin, tutkimustiedon ja haastattelujen pohjalta nousseiden tarpeiden vauhdittamana on kehitetty digitaalinen alusta unelmista.fi, joka saattaa yhteen tukea tarvitsevat perheet, harrastustoiminnan järjestäjät sekä yksityiset ja yrityslahjoittajat. Alustan kautta tuetaan lasten ja nuorten säännöllistä ja ohjattua harrastamista harrastustuen avulla. Unelmista totta -harrastustuki on osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää toimintaa. Unelmista.fi-alusta on käytössä Helsingissä, Espoossa, Varkaudessa ja nyt myös Kuopiossa. Tuen tarpeen kasvaessa toiminta laajenee Suomessa uusille paikkakunnille.

Alustan kautta ohjaamme harrastusmaksun suoraan toiminnan järjestäjälle. On tärkeää, että useat tahot tekevät yhteistyötä ja tekoja vähävaraisten perheiden auttamiseksi, sillä lapselle perheen köyhyys on liian iso taakka kantaa. Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua syrjään tai ilman harrastusta sen vuoksi, ettei perheellä ole siihen varaa.

 

Lisätietoja

SOS-Lapsikylä, Unelmista totta -harrastustuki
Päivi Häikiö puh. 040 550 2274, unelmista@sos-lapsikyla.fi, www.unelmista.fi

 Kuopion kaupunki ja SOS-Lapsikylä ovat syksyllä 2020 ryhtyneet yhdessä ehkäisemään kuopiolaisten lasten ja nuorten syrjäytymistä Unelmista totta -harrastustuen avulla. Yhteistyö mahdollistaa mieluisan harrastuksen taloudellisesti haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden 7–17-vuotiaille lapsille, jotka eivät muuten pääsisi harrastamaan. Kuopion alueen lahjoitukset ohjataan paikallisesti kuopiolaisten lasten auttamiseen. Harrastustukea voi hakea ensisijaisesti koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta.