Älytöntä elämää vai kohtuullista seikkailua?

Laita se puhelin pois nyt.” ”Joo joo, ihan kohta! Kuulostaako tutulta?

PEW Research Centerin tuottaman ”Internet & American Life Projectin Teens, Social Media and Technology” -tutkimusraportin (2018) mukaan yhdysvaltalaisista nuorista 95 prosentilla on älypuhelin. Raportin mukaan 45 prosenttia nuorista kertoivat olevansa ”online”-tilassa alituisesti. Tilastokeskuksen ”Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö” -tutkimuksen (2017) mukaan suomalaisista nuorista puolestaan jopa 99 prosentilla on älypuhelin. Yleisimmin älypuhelimella pelataan pelejä, katsellaan videoita tai kuvia ja kuunnellaan musiikkia. Seuraavaksi suosituinta on yhteisöpalveluihin osallistuminen, sekä sähköpostin, verkkolehtien ja uutissivujen lukeminen älypuhelimen avulla. Sosiaalisen median ilmenemismuodot vaihtelevat suosion ja käytön mukaan.

On selvää, että suuriin ilmiöihin liittyy aina myös kääntöpuoli. Haitallisen internetin käytön ilmiöön viitataan tutkimuskirjallisuudessa ja -julkaisuissa ongelmallisuuden, pakonomaisuuden, addiktion ja liiallisuuden käsitteillä. Yhtä kaikki olennaista ongelmaksi kehittyneessä internetin käytössä on se, että netin ja laitteiden käyttäminen alkaa hallita yksilön elämää ja arkea jolloin yksilön oma kontrolli katoaa. Olethan kiinnostunut perheenjäsenesi tai läheisesi hyvinvoinnista, jos internetiin käytettyä aikaa kuluu huomaamatta paljon ja käyttöä tai taukoja on vaikea kontrolloida. Tai esimerkiksi tilanteessa, jossa liikunnan, ihmissuhteiden, harrastusten, työn tai opiskelun osuutta laiminlyödään internetin käytön vuoksi. Tai, kun internetiä käytetään masentuneen mielialan, toivottomuuden, syyllisyyden, yksinäisyyden tai ahdistuneisuuden keventämiseen. Tai, jos internetin liiallisesta käytöstä seuraa syyllisyyden tunteita, eikä internetin käytöstä siedetä arvostelua ulkopuolisilta. Olethan ihan hippusen enemmän huolissasi läheisesi hyvinvoinnista erityisesti silloin, jos läheisesi valehtelee internetin käytön laajuuden peittämiseksi. Ja ehdottomasti silloin, kun läheiselläsi on jatkuva halu tai epäonnistuneita yrityksiä hallita, vähentää tai lopettaa internetin käyttöä ongelmista huolimatta.

Älytöntä elämää harva tuskin tavoitteleekaan, eikä se liene suositeltavaakaan. Internetin kehityksellä on tavoitettu lukematon määrä edistystä. Digitalisaatio on johtanut arkipäiväisten toimintojen siirtymiseen tietotekniikan mahdollistamiin ympäristöihin. Siten myös esimerkiksi aikaan, tilaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen vaikuttavat tekijät ovat muuttuneet. Internet on rakentanut kokonaan uudenlaisen onlineaika- ja tilakäsityksen, jossa kaikki tarvittava on aina ja myöskin välttämättä saatavilla. Mutta eipä huolta, netissä ja sosiaalisessa mediassa voi seikkailla myös kohtuudella. Jos netin ja laitteiden käyttö huolestuttaa, niin tiedosta ja tarkkaile internetissä käytettyä aikaa, syitä, toimintaa ja sisältöjä, sekä listaa internetin käytöstä aiheutuvia seurauksia ja vähentämisestä seuraavia etuja. Voit myös purkaa rutiineja korvaamalla tietoisesti internetiin käytettyä aikaa muilla mieluisilla toiminnoilla. Mahdollista on myös rajoittaa käyttöä optimoimalla internetissä käytettyä aikaa ja sisältöjä, lisäämällä laitteisiin käyttöä ja ilmoituksia rajoittavia asetuksia, sekä pitämällä taukoja ja internetin käytöstä vapaita paikkoja. Muistathan asettaa tavoitteitakin; suunnittele ja aikatauluta internetin käyttöä, keskity ja palkitse itseäsi onnistumisista. Ongelmatilanteissa ei myöskään ole häpeä pyytää tukea ja apua omilta sosiaalisilta verkostoilta ja läheisiltä, sekä ammattilaisilta.

Voisitko seuraavan kerran kysyäkin: ”Mikä siellä puhelimessa on Sinun mielestäsi kiinnostavinta?

 

Lisätietoa aiheesta alla olevasta linkistä:http://www.pelituki.fi/File/Uhkaako_haitallinen_internetin_ka_ytto__hyvinvointia.pdf

 

 

Kirsi Marin, suunnittelija

Kuopion kriisikeskus (Pelituki)