Asukasosallisuuden avulla perheiden näköistä toimintaa Maaningalla

29.9.21 Kaikkien Perheiden ilta Maaningalla Haatalan nakurannalla

Perheiden toiveiden pohjalta yksi syksyn kerroista järjestettiin ulkoretkenä.

Kuluneen vuoden aikana kirjoitin opinnäytetyön asukasosallisuudesta ja sen edistämisestä. Aihe on ajankohtainen, koska osallisuuden tärkeydestä ja sen eri tasoista puhutaan usein yhteiskunnassamme. Koen asukasosallisuuden olevan yksi osallisuuden alaotsikko. Se on osallisuutta, joka tarkentuu nimenomaan tietyn alueen asukkaiden kuulemiseen, heidän vaikuttamismahdollisuuksiinsa ja päätöksentekoon mukaan ottamiseen.  

Opinnäytetyössäni lähdin Kuopion Perheentalon kanssa edistämään asukasosallisuutta Maaningalla. Käytännössä asukasosallisuuden edistäminen tapahtui kuulemalla alueen lapsiperheitä ja ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun. Taustalla opinnäytetyössäni oli ajatus siitä, että lapsien ja lapsiperheiden itse suunnittelema toiminta palvelee parhainten heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Kukapa tuntisi parhainten omat tarpeensa kuin palvelujen käyttäjät itse? 

Asukkaiden kuuleminen toteutui etätuokiona, jossa hyödynsin yhteiskehittämisen menetelmää. Yhteiskehittäminen on yhteisöllistä ideointia, jossa vaalitaan luovuutta ilman rajoja. Etätuokioon osallistuneet perheet ideoivat ja suunnittelivat toimintaa Maaningan “Kaikkien perheiden iltoihin” ilman todellisuuden asettamia rajoja. Ideoita tuli laidasta laitaan – polkutraktorivuokraamosta diskoon ja naamiaisista aina pomppulinnarataan. Yllätykseni suurin osa ideoista oli kuitenkin ihan toteutuskelpoisia. Etätuokion lisäksi keräsin ideoita toimintaa varten maaninkalaisilta perheiltä verkkokyselyllä. Kyselyn avulla sain myös tietoa siitä, millaisena asuinpaikkana alueen lapsiperheet kokevat Maaningan. Etätuokiosta ja kyselystä saadun annin perusteella syntyi lopulta toimintasuunnitelma “Kaikkien perheiden illat Maaningalla” varten syksylle 2021. 

 

27.10.21 Kaikkien Perheiden illat Maaningalla Halloween

Askartelut ovat suosittuja Kaikkien Perheiden illoissa.

Nyt kuluvan syksyn aikana opinnäytetyöni anti on herännyt eloon, kun olemme Kuopion Perheentalon osalta toteuttaneet Maaningalla kolme toimintakertaa. Toimintakerrat ovat olleet onnistuneita. Kävijöitä on ollut odotettua enemmän jokaisella kerralla, palaute on ollut hyvää ja perheet ovat nauttineet ohjelmasta. Myös maaninkalaiset toimijat ovat lähteneet innolla ja antaumuksella mukaan toiminnan järjestämiseen. Toiminnan onnistuminen osoittaakin, että asukasosallisuuden huomioimisella ja asukkaiden kuulemisella on todellista arvoa ja merkitystä. 

1.12.21 Maaningan Martat tarjosivat iltapalaa Kaikkien Perheiden illoissa

Maaningan Martat ovat aktiivisesti mukana Kaikkien Perheiden Illoissa.

  

 

1.12.21 Vauvan kädet

Kaikkien perheiden illat soveltuu myös kaikkein pienimmille maaninkalaisille!

Karoliina Korhonen

Kuopion Perheentalon tuntityöntekijä

 

Opinnäytetyöhöni pääset tutustumaan tästä osoitteesta:  

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021091617826  

Tutustu Kuopion Perheentalon toimintaan alla olevasta linkistä: 

https://www.kuopionperheentalo.fi/