Erilaisia isänpäiviä

Tällä viikolla ajatukset kääntyvät isiin. Lehdet ja kaupat ovat pullollaan kaulahuiveja, partakoneita ja isille sopiviksi arvioituja kirjoja. Silti suurin osa isistä luultavasti ilahtuu siitä päiväkodissa tai koulussa askarrellusta kortista tai pikkulahjasta ihan yhtä paljon, ellei enemmänkin.

Kaikkia isiä eivät tänäkään vuonna lahjat kuitenkaan tavoita. Tuhannet isät asuvat erillään lapsestaan tai ovat täysin vailla yhteyttä lapseensa. Syyt erillään oloon ja yhteydenpidon katkeamiseen ovat moninaiset. Joissakin näistä tarinoista isä on vaikuttanut tilanteen syntyyn myös omilla valinnoillaan.

”Ei musta nyt ole isäksi pojalle. On niin oma elämä sekaisin. Tässä mennään päivä kerrallaan. Ehkä sitten on tilanne eri, kun saan päihteet pois kuvioista. Poika on kyllä mielessä joka hetki.”

Me kohtaamme näitä isiä ja kuulemme heidän kokemuksiaan päivittäin. Osa isistä on erillään perheestään oman päihdekäyttönsä, osa vankeusrangaistuksen suorittamisen vuoksi. Myös erotilanteessa isät jäävät äitiä useammin syrjään vanhemmuudesta. Lapsisuhteen ylläpitämisen voivat tehdä haasteelliseksi fyysinen välimatka ja rakenteelliset esteet, mutta myös henkisiksi esteiksi rakentuneet häpeän, syyllisyyden ja kyvyttömyyden tunteet. Isät tarvitsevat arjen hallinnan vahvistumisen lisäksi tietoa palveluista ja rohkaisua omiin mahdollisuuksiinsa toimia isänä. Isyyden huomioiminen palveluissa ja isäidentiteetin vahvistaminen lisäävät isien mahdollisuuksia päihdekäytön hallintaan ja sen myötä lähisuhteiden eheytymiseen.

Kysymys ei kuitenkaan ole vain isästä, jota lahjat eivät tavoita. Tilanteeseen liittyvät myös aina lahjan antajat – ennen kaikkea ne korttien ja lahjojen pienet askartelijat. Lapset, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta antaa lahjaa isälleen. Heikoimmassa tilanteessa tai etäällä olevien isien tukeminen ja isyyden vahvistaminen on ennen kaikkea lapsen etu. Jos lapsella on joskus ollut suhde isäänsä, yhteyden katkeaminen voi olla hämmentävää ja pelottavaa. Myös aikuiset lapset saattavat usein kaivata etäällä olevaa isää, tai ainakin isää, jota olisivat tarvinneet elämänsä eri vaiheissa.

Jokainen lapsi tarvitsee ja ansaitsee elämäänsä turvallisen ja vastuullisesti toimivan isän. Vanhemmuus ei automaattisesti tee isästä tai äidistäkään aikuista johon turvautua, vaan elämän karikot voivat viedä huomion pois lapsesta. Vaikeiden elämäntilanteiden keskeltä on kuitenkin mahdollista löytää ongelmatapauksen sijaan vanhempi, joka riittävää tukea saadessaan pääsee palaamaan lastensa elämään.

“Kaiken tän elämän keskellä mä aina välillä mietin, että on kyllä mahtavaa, että saan olla isä.”

Isä, missä oletkaan: Hyvää isänpäivää!

 

Heli Hiltunen & Annemari Päivärinta

Kirkkopalvelut ry / Erityisesti Isä -toiminta

Erityisesti Isä -toiminnassa edistetään päihteitä käyttävien miesten isyyden parempaa huomioimista palvelujärjestelmässä, jotta päihteistä kuntoutuminen ja kohtaaminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana. Toimintaa rahoittaa STEA. http://www.isaerityinen.fi