Lapsen äänellä on oikeus kuulua ja kaikua

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin 1989 ja Suomessa se on ollut voimassa vuodesta 1991. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.  Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu sopimus. Sopimuksessa on 41 lapsen oikeuksia koskevaa artiklaa. Yleisperiaatteina toimii neljä velvoitetta:

  1. Syrjinnän kielto ja oikeus tasa-arvoiseen kohteluun (2. artikla)
  2. Lapsen edun ensisijaisuus päätöksenteossa (3. artikla)
  3. Lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6. artikla)
  4. Lapsen oikeus mielipiteeseen ja sen esille tuomiseen (12. artikla).

(lähteet: www.lapsenoikeudet.fi , www.lapsiasia.fi, https://www.pelastakaalapset.fi/lapsen-oikeudet/ )

Lapsen oikeuksien päivänä Suomessa järjestetään erilaisia tapahtumia lapsille, koululaisille, perheille, asiantuntijoille ja päättäjille. Tänä vuonna päivän teemana on osallisuus. Kuopiossa järjestetään 20.11 Lapsen ääni- ja oikeudet –seminaari ja Lapsen oikeuksien perhetapahtuma pääkirjastolla. Tapahtumissa tuodaan esille lapsen oikeuksien sisältöä ja merkitystä, mutta myös lasten ääntä ja osallisuutta.

Osallisuus on jokaisen lapsen oikeus ja aikuisilla on velvollisuus mahdollistaa lapsen osallisuus. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta on kuultava. Aikuisten on otettava selvää, mitä lapset ajattelevat. Lapsilla täytyy olla mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa arkeensa. Tämän lisäksi lasten on oltava keskiössä, kun yhteiskunnassa päätetään asioista, jotka koskettavat lasten elämää. Aikuisten tulee tehdä päätöksiä, jotka ovat lasten parhaaksi. Ajattelun tulee lähteä siitä, että lapset ovat tasavertaisia vaikuttajia aikuisten kanssa.

Osallisuus toteutuu käytännössä, kun aikuiset tukevat lasten osallisuutta lapsille soveltuvilla, hauskoilla ja lapsia motivoivilla keinoilla. Asioista tulee kertoa lapsille ymmärrettävällä tavalla. Osallisuutta tukee lasten aito kohtaaminen, lasten havainnointi, yhteinen leikki, haastattelut, kyselyt ja asioista äänestäminen.

Lapsilta saadaan aito ja rehellinen vastaus siihen, onko leikkipaikassa mieluista puuhaa, miltä kiireiset aamut tuntuvat tai saako kaverille puhua rumia sanoja. Aikuiset kyllä löytävät tavat tuoda lapsen äänen ja mielipiteet esille. Enemmän on kyse siitä, että lapsille annetaan mahdollisuus ääneensä.

Lapsen oikeuksien päivän viikolla on Kuopion kaupungin pääkirjaston aulassa lasten oma näyttely. Näyttelyssä on esillä eri-ikäisten lasten tekemiä taideteoksia.

 

 

Lasten osallisuudelle on annettava tilaa. Aikuisten on tehtävä lasten osallisuus näkyväksi. Lapsen ääntä on kuunneltava. Ja lapsen äänen on annettava kuulua.

#lapsenoikeudet #lapset #osallisuus #perhe #muistanlapsinäkökulman #arki #yhteiskunta

 

Johanna Marttinen

Kuopion Perheentalon koordinaattori

Pelastakaa Lapset ry