Nuorisotyön vaaliminen on kuva sivistyksestä

Nuorisoalan toimijat ovat jälleen tilanteessa, jossa nuorisotyön oikeutusta, identiteettiä ja merkitystä joudutaan perustelemaan. Tuntuu absurdilta käydä sama keskustelu joka vuosi uudestaan. Sivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluu ajatus ihmisoikeuksista, kasvatuksen itseisarvosta ja heikommassa asemassa olevien ihmisten kysymyksille omistautumisesta. Siten siihen tulisi kuulua myös nuorisotyön välttämättömyyden tunnustaminen.

Syvimmillään nuorisotyön merkityksen tavoittaa henkilökohtaisten kokemusten kautta. Minulle nuorisotyön merkitys on kirkastunut hetkenä, jolloin puoli vuotta yhteisöilloissa puhumatta käynyt nuori tarjoaa toiselle nuorelle kupin kahvia ja sanoo: ”mo.” Se on tuntunut hetkessä, jossa nuori soittaa kertoakseen, kuinka on oppinut kulkemaan itse bussilla. Se on tiivistynyt hetkessä, jossa kaksikymppinen nuori nostaa katseen, katsoo silmiin ja toteaa: ”Kiitos. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun syntymäpäiviäni on koskaan juhlittu.”

Nuorisotyön merkityksen ymmärtää hetkissä, jolloin nuoret osoittautuvat globaaleja haasteita ratkottaessa viisaimmiksi huoneessa. Hetkissä, jolloin nuoret toimivat esimerkillisinä inspiraation lähteinä meille aikuisille. Hetkissä, jossa nuoret kokevat olonsa turvalliseksi ja odotetuiksi. Hetkissä, jossa väkivaltainen nuori istuu, itkee ja puhuu. Nuorisotyön merkityksen tuntee kohtaamisessa, jonka alussa itsensä tappamista vannonut nuori tokaisee tapaamisen päätteeksi: ”Voitaisko nähdä vielä?”

Nuorisotyön merkityksen ymmärtää hetkissä, jossa jokin minussa, jokin nuoressa ja jokin ympäröivässä maailmassa muuttuu.

Nuorisoalaan vaikuttavat suuret yhteiskunnalliset muutokset eivät tule päättymään tähän vuoteen. Alan hauras asema on onnistuttava parantamaan. On aikansa sivistyksellisen tason kuva, miten nuoriin ja nuorisotyöhön suhtaudutaan. Nuorisotyön vaaliminen on osoitus sivistyksestä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja eettisestä viisaudesta.

Rakkaudellisesti,
Tatu Tossavainen
Toiminnanjohtaja
Nuorten Palvelu ry