Nyt on aika kuulla ja tukea lapsia – Lapsiperheiden palveluihin on panostettava!

Miten meidän lapsemme voivat tänään? Tutkimuksien mukaan 90% suomalaisista lapsista voi hyvin. Heillä on turvallisia ihmissuhteita, huolenpitoa, harrastuksia, ystäviä ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kuitenkin joka kymmenes lapsi ei voi hyvin. Näitä lapsia on kaikkialla keskuudessamme. Miten voisimme nähdä heidät ja kuulla heitä riittävän ajoissa?

Tutkijat ennustavat, että seuraavan 20 vuoden aikana maailma tulee muuttuman paljon ja nopein harppauksin. Teknologian kehitys, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos ovat niitä väistämättömiä ja isoja ilmiöitä, joista meidän lapsemme tulevat kantamaan huolta ja vastuuta. Näiden suuria massoja koskettavien huolien lisäksi osa lapsistamme tulee kantamaan murhetta siitä, miten selviytyä seuraavasta päivästä tai taata perheensä hyvinvointi. Jotkut kokevat stressiä lähiympäristönsä ja olosuhteidensa vuoksi.

Nopea kehitys haastaa meidät oppimaan koko ajan uutta ja pysymään ajan hermolla. Uuden oppiminen vaatii oppimiskykyä, keskittymiskykyä ja stressittömän elämäntilanteen. Lapset ja nuoret, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa tai joilla on huolia ja ongelmia, eivät aina pysty keskittymään esimerkiksi koulussa opetukseen. Kun aivot ovat stressitilassa, uuden oppiminen on mahdotonta. Näitä lapsia ja nuoria meidän pitäisi pystyä auttamaan.

 

Luotettavat aikuiset ja toimivat palvelut takaavat turvallisen lapsuuden

Jo yksikin turvallinen ja välittävä aikuinen lapsen elämässä on niin kutsuttu suojaava tekijä, joka ehkäisee ongelmien puhkeamista myöhemmällä iällä. Tämä aikuinen voi olla oman vanhemman lisäksi sukulainen, kummi, opettaja tai vaikka urheiluseuran valmentaja. Lapselle on mahdollista hankkia myös tukihenkilö tai tukiperhe, jossa lapsi voi viettää aikaa turvallisten aikuisten seurassa. Harrastus on suojaava tekijä, joka mahdollistaa turvallisten aikuissuhteiden ja ystävyyssuhteiden muodostumisen sekä omien taitojen kehittämisen ja hyödyntämisen. Harrastusten ulkopuolelle jääminen puolestaan lisää eriarvoisuutta lasten kesken. Jokaiselle lapselle tulisikin taata ainakin yksi mieluinen harrastus ja vähävaraisten lasten perheiden harrastamista tulisi tukea taloudellisesti.

Haasteiden edessä lapsiperheet tarvitsevat erilaisia palveluja, ongelmia ehkäisevistä palveluista niitä korjaaviin palveluihin. Pienten lasten perheet hyötyvät avoimista kohtaamispaikoista kuten leikkipuistot ja perheentalot. Väsyneet vanhemmat puolestaan saavat apua kotipalvelun ja perhetyön tuesta sekä tukiperhetoiminnasta. Kun lapsiperhearki käy liian raskaaksi, perheille on tarjolla perhekuntoutusta. Joskus koti ei ole paras paikka lapselle ja silloin lapset saavat turvallisen kasvuympäristön sijaisperheestä.

Sanotaan, että lapsissa on tulevaisuus. Meidän tehtävämme on mahdollistaa lapsillemme turvallinen lapsuus ja hyvä tulevaisuus. Lapsemme myös ovat niitä, jotka tulevat hoitamaan meitä, kun me olemme vanhoja. Meidän lapsemme kantavat huolta ilmastosta ja siitä, että kaikilla on terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Meidän lapsemme tulevat kehittämään uusia innovaatioita, jotka mullistavat maailmaa. Juuri nyt on aika kuulla lapsia, ymmärtää heitä, antaa heille aikaa ja tukea lapsiperheitä, silloin kun heillä on vaikeaa!

Tarja Tirkkonen

Johtaja, SOS-lapsikylä Kuopio