SYÖVÄN KANSSA EI TARVITSE JÄÄDÄ YKSIN

 

Kun ihminen sairastuu vakavasti, se on kriisi niin itse sairastuneelle kuin hänen läheiselleenkin. Tieto vakavasta sairaudesta on pysäyttävä ja  sairastunut ja hänen läheisensä tarvitsevat tässä tilanteessa paljon tietoa ja tukea. Vakavasti sairastuminen vie voimavaroja koko perheeltä.  Jos kotona on pienet lapset, jotka myös tarvitsevat hoitamista ja huolenpitoa, voivat vanhempien voimavarat olla todella vähissä.

Vertaistuki voi tuoda lisää voimavaroja arkeen ja antaa näkökulmia omaan tilanteeseen. Vieraalle voi olla helpompaa puhua rehellisesti omista tunteistaan kuin läheiselle sekä vertaistukija voi tunnistaa samat tunteet ja ajatukset mitä sairastunut käy läpi sillä hän on itse kokenut saman sairauden. Jos oma jaksaminen ei riitä, on hyvä pyytää apua joko läheisiltä, sairaalan hoitohenkilökunnalta tai oman alueen syöpäyhdistyksestä.

Vanhemman sairastuminen vaikuttaa myös lapseen, joka aistii ja huomaa muutoksia vanhemmissa ja tunnelmassa. Lapsen kanssa on hyvä keskustella vanhemman tai lapsen sisaruksen syöpään sairastumisesta rehellisesti mutta kuitenkin hänen iälleen sopivalla tasolla. Lapsen kanssa käydyn keskustelun avulla lapsi saa sopivasti tietoa, tukea ja lohtua.  Tärkeintä on viestittää, että hänestä pidetään huolta sairaudesta huolimatta eikä vanhemman tai sisaruksen sairastuminen ole hänen syynsä. Silloin kun perheenjäsenen syöpään sairastuminen on osa perheen arkea, silloin on tärkeää tukea lasten hyvinvointia, kehitystä ja pärjäävyyttä muun muassa arjen rutiinien säilymisellä.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry tarjoaa monipuolisesti erilaista toimintaa mm. psykososiaalista tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen, kursseja, teemailtoja, luentoja, vertaistukea ja virkistystä sekä välitämme rintaproteeseja.  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen rahastot jakavat myös avustuksia eri elämäntilanteissa oleville syöpään sairastuneille, tutkimusapurahoja Itä-Suomen alueella tehtävään syöpätutkimukseen sekä opiskelijoiden opinnäytetöihin. Toiminta on alkanut jo vuodesta 1959 ja toimintaa tarjoaa myös yhdistyksen 20 ympäri Pohjois-Savoa toimivaa paikallisosastoa.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksellä alkoi vuonna 2020 vuoden kestävä projekti ”Arjen tukea lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää”. Projektin tavoitteena oli selvittää millaista tukea perheet tarvitsevat silloin kun lapsiperheen vanhempi sairastuu vakavasti. Tulokset osoittivat, että perheet tarvitsevat arjen tueksi konkreettista, taloudellista ja psykososiaalista tukea jokaiselle perheenjäsenelle. Tämän projektin myötä perhepalvelut jäivät osaksi Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen palvelutarjontaa. Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen Perhepalveluiden koordinaattoriin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, jos mietityttää kuinka keskustella lapsen kanssa vanhemman tai sisaruksen syöpään sairastumisesta.

Me Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksellä tuemme selviytymistä sairauden muuttamassa elämäntilanteessa niin sinua kuin koko sinun perhettäsi.

 

Sari Nousiainen

Perhepalveluiden koordinaattori

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/

Oppaita