Vanhemman ongelmallinen päihteiden käyttö ei ole yksityisasia

Työskentelen Erityisesti isä -toiminnassa päihteitä ongelmallisesti käyttävien tai käyttäneiden isien kanssa. Kun on vanhempi, ongelmat päihteiden käytössä eivät ole yksityisasia, vaan ongelman vaikutukset ulottuvat aina lapsiin ja lapsen toiseen vanhempaan. Ongelman myöntäminen ja vastuun otto päihteiden käytön vaikutuksista on tärkeä osa muutosta ja kuntoutumista.  Elämänmuutosta tekevät isät pohtivat usein miksi ja miten kertoa lapsille omasta päihteiden käytöstä.

Miksi vanhemman haitallista päihteiden käyttöä on sitten tärkeää käsitellä lapsen kanssa? Lapsen näkökulmasta katsottuna on parasta, kun asioista puhutaan, jolloin lapsi ei jää selviämään yksin epämääräisen ja vaikean asian kanssa. Lapset ansaitsevat kuulla totuuden ja salailun välttäminen auttaa ylläpitämään luottamusta lapsen ja vanhemman välillä. Lapselle on tärkeää, että hän ymmärtää, mistä vanhemman käytös johtuu. Miksi oma vanhempi käyttäytyy niin ristiriitaisesti, että käyttää päihteitä, vaikka siitä on haittaa. Lasten oloa helpottaa myös tieto siitä, että vanhempi haluaa päästä ongelmasta, on hoidossa ja saa apua ammattilaisilta.

Yhteisen keskustelun avulla lapsen on mahdollista nimetä ja purkaa tunteita, joita liittyy vanhemman päihteiden käyttöön ja he oppivat, että kaikki tunteet ovat sallittuja. On haitallista mitätöidä lapsen tuntemaa hätää ja pelkoa koskien vanhemman päihteiden käyttöä. Lapset tarvitsevat mahdollisuuden kertoa omista ajatuksista ja kokemuksista ja tätä kautta myös vanhemman ymmärrys lapsen kokemuksista ja tunteista lisääntyy. Lapsen on tärkeää päästä mukaan tekemään yhteistä suunnitelmaa siitä, miten toimia, jos päihteisiin liittyvät asiat aiheuttavat huolta. Kenelle voi tilanteessa avautua ja mitä siitä seuraa.

Joskus vanhemman päihderiippuvuus on niin vahva, että hän ei pysty pitkään aikaan olemaan lapsen arkielämässä mukana. Silloin on erityisen tärkeää, että lapsi saa ymmärryksen siitä, että vanhemman poissa oleminen ei johdu hänestä, eikä se ole millään tavalla hänen syynsä.

”Kyllä iskä varmasti olisi halunnut olla parempi isä ja enemmän läsnä, mutta hän ei vain ole pystynyt siihen.” (nuoren kommentti omasta päihteitä käyttäneestä isästään)

Asioiden esiin nostaminen vaatii vanhemmilta rohkeutta ja puhumista voi helpottaa, jos mukana on joku perheen tuttu ja luotettava ihminen. On huomioitava, että vaikeiden asioiden esiin nostaminen on myös osa vastuullista vanhemmuutta.  Kun päihteistä keskustellaan lapsen kanssa, on tärkeää huomioida lapsen ikä – ja kehitystaso. Pienten lasten kanssa voi esimerkiksi hyödyntää tarjolla olevia, aihetta käsitteleviä lastenkirjoja.

Olemme koonneet vinkkejä aiheen puheeksi ottoon Erityisesti isältä erityisesti isälle – oppaaseen. Vinkit löytyvät oppaan loppuosasta.

erityisesti_isalle_opas

 

”Ei pieni puu vielä myrskystä tiedä,

ei pieni puu vielä myrskyä siedä.

Ole suojana pienelle suuri puu,

jotta pienellä juuret vahvistuu.”

 

Kaisa Ovaskainen, Koordinaattori, Erityisesti isä -toiminta, Riippuvuustyön kehittämisyksikkö, Kirkkopalvelut ry