Vanhemmuuden tukemista Taaperotreffeillä

Lähdin tutustumaan Kuopion Perheentalon toimintaan ja vanhemmuuden tukemiseen sosionomikoulutukseni kehittämistyön harjoittelun kautta tammikuussa 2023. Tutustuttuani vanhemmuuden tukemiseen matalan kynnyksen avoimen kohtaamispaikan näkökulmasta, tiedän nyt, miten tärkeää työtä tämänkaltaisissa paikoissa tehdään. Kuopion Perheentalo tavoittaa suuren määrän alueen lapsiperheitä joka viikko toiminnallaan. Vanhemmat saavat monipuolisesta toiminnasta niin vertaistukea kuin tukea työntekijöiltä vanhemmuuteensa. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja arvokas. Keskusteluissa vanhempien kanssa on noussut esille niin perheen uneen, jaksamiseen, tukiverkoston tärkeyteen, lapsen kehitykseen kuin parisuhteeseen liittyviä asioita. Olen oppinut, kuinka tärkeää on kohdata jokainen ihminen avoimin mielin ja pysähtyä kuuntelemaan sekä keskustelemaan esille nousevista arjen iloista ja huolista. Harjoitteluni aikana olen oppinut ymmärtämään entistä paremmin, kuinka tärkeitä tämänkaltaiset matalan kynnyksen palvelut ovat ja kuinka tehokkaasti näillä palveluilla voidaan ennaltaehkäistä niin yksinäisyyttä, uupumusta kuin syrjäytymistäkin.

 

Olen saanut olla mukana kevään ajan Perheentalon Taaperotreffit-ryhmätoiminnassa, jonka tarkoituksena on tarjota perheille toimintaa, jossa on palasia avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta pedagogiikan muodossa yhdistettynä Perheentalon tarjoamaan palveluohjaukseen ja vertaistukeen. Taaperotreffeille ovat tervetulleita kaikki perheet, joissa on 1–4-vuotiaita lapsia. Olemme ohjanneet ryhmää yhdessä Perheentalon ohjaajan Tuija Takaluoman ja Kuopion kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen työntekijän Satu Hartikaisen kanssa. Ryhmä on toiminut syksystä 2022 saakka, jolloin toiminta lähti liikkeelle 6 kerran pilottina ja kevään aikana toiminta on vakiintunut osaksi Perheentalon jokaviikkoista ohjelmaa. Taaperotreffeillä olemme aloittaneet aamun yhteisellä aamupiiri hetkellä laulujen ja lorujen sekä tervetulokierroksen merkeissä, jonka jälkeen olemme yhdessä perheiden kanssa leikkineet, askarrelleet, jumpanneet, pelanneet, tutustuneet aisteihin ja tunteisiin erilaisien toiminnallisten menetelmien kautta. Perheet ovat päässeet myös syömään omia eväitä ja vanhemmat hörppäämään kahvin rauhassa ohjaajien pidettyä lapsista huolta.

 

On ollut ilo olla mukana tuomassa lapsille uusia kokemuksia ja luomassa uusia kaverisuhteita sekä luomassa vanhemmille mahdollisuuksia vertaistukeen lapsiperhearjen keskelle. Lisäksi Taaperotreffit tarjoavat vanhemmille hengähdystauon ja vaihtelua arkeen.

Kirjoittanut: Karelia ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Sanni Winter