Voimaa vertaisuudesta

Lasinen lapsuus – mitä se tarkoittaa?

Kun vanhempien tai muiden lähipiirin aikuisten alkoholin käyttö rajoittaa tai estää lapsen mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä ikätasonsa mukaisesti, voidaan puhua lasisesta lapsuudesta.

Lasisen lapsuuden kokeneet ovat usein jääneet lapsuuden kodissaan vaille ikätasolleen normaaleilta asioilta kuten leikiltä ja ilolta. Lasisen lapsuuden kokeneet ovat usein myös joutuneet kantamaan liikaa vastuuta vanhemmistaan tai sisaruksissaan. Nämä kokemukset sekä kodin ilmapiiristä johtuva ahdistus ja perheen erilaisuuden tuoma häpeä voivat olla vahvasti läsnä myös aikuisuudessa ja näkyä erityisesti omassa vanhemmuudessa.

lue lisää: https://lasinenlapsuus.fi/

VERTAISTUESTA VOIMAA
LASISEN LAPSUUDEN KOKENEILLE

”Voimaantunut tässä. Huomannut, että on tiedostanut
asioita kun olla puhuttu jostain teemasta niin on tullut että
mä oon tommoinen ja se johtuu tästä. On löytänyt juttuja ja
saanut ahaa-elämyksiä, mikä ollu tosi helpottavaa.”

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta tukee lasisen lapsuuden kokeneita muun muassa järjestämällä vertaistukiryhmiä.

Vertaisryhmissä, toisten samankaltaista kokeneiden kokemuksista saadaan lohtua ja ymmärrystä omaan käyttäytymiseen. Vertaisryhmiin osallistuneet ovat kokeneet helpotusta, saatuaan ymmärrystä siitä, että lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu ja vaille jääminen voivat olla syitä omassa elämässä esiintyviin haasteisiin, sen sijaan, että ne olisivat synnynnäisesti osa omaa persoonaa.

Lasinen lapsuus -ryhmiä isille

”Isänä sitä on kaivannut keskustelua tästä asiasta.
En koe, että tästä kovinkaan paljoa miesten kesken
puhutaan, jos ollenkaan.

Järjestämällä Lasinen lapsuus -ryhmiä isille olemme halunneet tarjota
isille mahdollisuuden käsitellä omien lapsuuden kokemusten lisäksi omaa
vanhemmuuttaan ja erityisesti isyyttään. Usein hyvinkin hankalaksi ja jopa
häpeällisiksi koetuista teemoista on turvallisempaa puhua muiden samankaltaista kokeneiden kanssa.Vaikka isyyden voidaan katsoa olevan vanhem
muutta, tulisi isyyttä kuitenkin tarkastella omana erityisenä asianaan. Isyyteen voi liittyä tiettyjä oletuksia ja odotuksia. Yleisesti ottaen voidaan katsoa, että äidit osallistuvat edelleen isiä enemmän erilaisiin vertaistukiryhmiin sekä muihin lapsiin liittyviin asiointeihin, kuten neuvolakäynneille.

Isien kokemuksia Lasinen lapsuus -ryhmästä

”Halusin kokemuksen siitä, että on muita isiä
vastaavissa tilanteissa jotka omaavat vastaavia
kokemuksia sekä tarkastelua omaan isyyteen
lapsuuden kokemuksien kautta.”

Isät ovat kokeneet saaneensa ryhmästä keinoja itselleen hankalien tunteiden käsittelyyn. Osa toi esiin, että ryhmä avasi itselle uudella tavalla lapsuuden kokemusten merkityksen nykyhetkeen ja haluaa jatkossa käsitellä asiaa lisää. Isät kuvasivat, että asioiden jäsentely helpottui ryhmän myötä
ja ryhmän tehtävät koettiin hyvänä. Osalle ryhmä toimi oman prosessin
käynnistymisenä ja ryhmä oli ensimmäinen paikka, jossa oli päässyt kertomaan omia kokemuksiaan lasisesta lapsuudesta. Isät kokivat merkittäväksi myös sen, kun pääsivät antamaan muille ryhmäläisille vinkkejä.

Edelliseen ryhmään osallistuneiden isien kommetteja niille, jotka miettivät ryhmään hakemista:

”Jokaisella ottaa oman aikansa kypsytellä ajatusta, mutta ei kannata ainakaan pelätä sitä, että rohkeasti vaan mukaan.

Menee vaan – ei kannata liikaa miettiä, ei tämä niin ihmeellistä ja kummallista ole.”

 

Kuopiossa alkaa seuraava Lasinen lapsuus -isäryhmä 12.9, 
hae rohkeasti mukaan tai vinkkaa tutulle, joka voisi ryhmästä hyötyä!

Syksyllä 2022 Kuopiossa alkaa jälleen isien Lasinen Lapsuus -vertaistukiryhmä, jossa jaamme ajatuksia ja löydämme selviytymiskeinoja yhdessä.

Ryhmä järjestetään yhteistyössä A-klinikkasäätön Lasinen lapsuus -toiminnan & Kuopion ensikotiyhdistyksen kanssa.

Kokoonnumme Kuopiossa osoitteessa Suokatu 23. klo. 17.30–19.30

Ryhmäkerrat ovat:

12.9, 14.9 , 19.9, 21.9, 28.9, 5.10, 12.10 ja 19.10

Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/VL6WPXCGCP

tai

sähköpostilla: suvi.kovalainen@kirkkopalvelut.fi tai riina.luttinen@kuopionensikoti.fi

Hae rohkeasti mukaan!

 

Kirjoituksessa on tiivistetty tekstiä Kansalaisareenan Vertaistuen moninaisuus -julkaisun Vertaisuus Lasinen lapsuus -isäryhmissä artikkelista. Lue artikkeli kokonaisuudessaan:

https://kansalaisareena.fi/wp-content/uploads/2021/01/Vertaistuen_moninaisuus_WEB1494.pdf

 

Kirjoittaja:
Suvi Kovalainen,
Asiantuntija, Erityisesti isä -toiminta
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö, 
Kirkkopalvelut ry