Arvot ja arvottomat

Mitkä ovat arvosi? Tinkimättömät periaatteesi. Säännöt, joita toivot myös muiden noudattavan. Pysähdy, mieti hetki.
Arvolistaani nousivat kunnioitus, luottamus ja rehellisyys. Onko sinun listallasi nämä samat?
Kunnioitus on minulle jokaisen ihmisarvon tunnustamista hänen taustastaan ja mielipiteistään riippumatta. Se on kohteliaisuutta ja huomaavaisuutta kaikkia kohtaan riippumatta hänen sosiaalisesta statuksestaan. Viesteihin tai soittoihin vastaamattomuus ovat nykyajan räikeätä kunniattomuutta. Kuulin taannoin eräästä johtajasta, joka ei reagoinut joidenkin johdettaviensa ja yhteistyökumppaneidensa toistuviin kysymyksiin mitenkään.
Luottamus on lupausten pitämistä ja luotettavuutta. Luotettava ihminen pitää mitä lupaa ja lupaa vain mitä voi pitää. Joskus tilanteet muuttuvat, arviointi pettää tai esteitä ilmaantuu. Silloin pitää informoida muuttuneesta tilanteesta. Näin voidaan sopia uudesta tavoitteesta. Lupausten hiljainen hautaaminen on arvotonta. Unohtaminen on välinpitämättömyyttä. Kiire on tekosyy.
Ihmiseen, joka puhuu yhteisistä tutuista negatiivisia asioita hänen selkänsä takana, ei voi luottaa. Voin luottaa vain siihen, että hän todennäköisesti puhuu samaan sävyyn minusta silloin, kun en itse ole paikalla. Tällaisiin ihmisiin kannattaa ottaa etäisyyttä.
Rehellisyys on näistä kolmesta ehkä vaikeinta toteuttaa. Miten olla rehellinen rikkomatta kunnioitusta ja luottamusta? Useimmat meistä eivät halua loukata toista. Miten siis kertoa rehellinen mielipide toisen mieltä turhaan pahoittamatta?
Kunnioitus ja luottamus lienevät vastauksen avainsanat. Jos saa palautetta ihmiseltä, jonka kanssa vallitsee molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus, koetaan palaute rakentavana. Muussa tapauksessa se tuntuu siltä itseltään. Aina pitää kuitenkin harkita oikea aika, paikka, tunnelma ja kanava ystävällisellekin palautteelle. Se, miten sanoo, on tärkeämpää kuin se, mitä sanoo.
Nämä arvot koskevat kaikkia tasapuolisesti: johtajia, johdettavia, kollegoita, ystäviä ja sukulaisia. Onnekseni ympäriltäni löytyy paljon arvoni jakavia ihmisiä. Muut pysyköötkin kaukana.
Toni Hinkka
Kirjoittaja kokee jokaisen olevan tasapuolisesti vastuussa ympäristönsä ilmapiiristä rooliin ja statukseen katsomatta.