Eilisen pomo ja huomisen johtaja

Johtajuus on muuttunut valtavasti viime vuosikymmeninä. Hyvä niin. Myös johdettavat ovat muuttuneet valtavasti: viisaammiksi, valvetuneemmiksi ja vaativimmiksi. Hyvä niin. Miten niin, kysyt?
Ennen johtaja ylpeili sillä, kuinka paljon hän itse työtä tekee. Nyt johtaja panostaa johtamisessaan laatuun. Kun on läsnä, on oikeasti läsnä. On poissa tieltä, kun kaikki sujuu. Ja sujuuhan se, kun antaa ihmisten itse oivaltaa ja innostua. Määräjohtamisesta laatujohtamiseen.
Ennen johtajalla oli yksi tyyli johtaa. Ehkä se tyyli, joka olisi sopinut hänenlaiselleen johdettavalle. Vaan eivät ne johdettavat ole johtajansa kaltaisia, eivät edes toistensa. Nyt johtaja osaa sovittaa johtamistyylinsä kunkin johdettavansa tarvitsemaan tyyliin. Introvertille annetaan työrauhaa ja sosiaalisen kanssa rupatellaan. Yksityylisyydestä monivivahteiseen.
Ennen kaikki viisaus asui johtajassa. Organisaation viisauden summa oli siis varsin alhainen, vaikka olisi ollut kuinka viisas johtaja. Nyt viisaus asuu organisaatiossa. Viisauden summa on siis valtava. Yhden viisaudesta joukon älyyn.
Ennen johtaja oli manageri. Pahimmillaan mikromanageri. Nanomanagereistakin on puhuttu. Kaikkea valvottiin ja valvomaan tosiaan joutuikin, koska johdettavat oli opetettu valvottaviksi. Nyt johtaja suuntaa organisaation innostunutta tekemistä yhteiseen suuntaan. Lähes huomaamatta, innostusta tappamatta. Valvonnasta suuntaamiseen.
Ennen johtaja osoitti kiireellään tärkeytensä. Vaan ei kiireellä johtamalla synny kuin kusipäisiä johdettavia. Nyt johtaja panostaa läsnäoloon. Kun johdettava tarvitsee johtajaansa, on johtaja jokaisella aivosolullaan käytettävissä. Vaikka vain hetken verran. Kiireestä läsnäoloon.
Ennen johtaja käski ja johdettavat toteuttivat. Halusivat tai eivät, harvemmin innoissaan. Nyt johtaminen on vuoropuhelua, jossa johtaja käyttää käskyvaltaansa vain harvoin. Perustelut asettavat voittajan, eivät tittelit. Paras idea voi tulla keneltä tahansa. Mitä harvemmin johtajalta, sitä parempi. Käskyistä dialogiin.
Ennen johtaja pakotti. Nyt johtaja saa haluamaan. Sen hän tekee kunnioittamalla jokaista johdettavaansa tasavertaisena. Ennen-johtajia ovat he, joiden itsetunto ja älyllinen kapasiteetti eivät riitä nyt-johtajan tapaan toimia.
Toni Hinkka
Kirjoittaja on johtamisen ammattimentori

Kommentit

  • Pielakas

    Viisauden summaamisessa on huomioitava, että ihmisten viisaus tahtoo olla samanlaista, sitä mitä meille on opetettu. Vaikka viisaus olisikin moninaista, sitä ei varsinkaan organisaatiossa välttämättä rohjeta eikä välitetäkään tuoda esille ja käyttää hyväksi. Suora yhteenlasku antaa siis liian suotuisan kuvan joukon viisauden määrästä. Eli amerikkalaisperäiset johtamisopit yleensäkin vaativat reaalimaailmassa skeptistä arviointia.

  • kelly

    We are here looking to get the snapchat hack online when we want to get the password.

Kommentointi on suljettu.