Peruspeli pelastaa

Perusasioiden ja -tekemisten pitää olla kunnossa tai hukka perii. Käänteisesti ilmaistuna: perustan pettäessä romahtaa kaikki.
Muutama ajatusta avaava esimerkki ennen kuin menen johtamisen peruspeliin.
Parisuhteen peruspeliin kuuluvat mm. luottamus, avoimuus, rehellisyys, toisen kunnioittaminen, hyväksytyksi tuleminen, ystävyys, tilan antaminen, anteeksianto, huumori ja hassuttelu sekä henkinen ja fyysinen läheisyys ja hellyys molempien tarpeet ja rajat huomioiden. Kiitos ystävilleni lukuisista loistavista ajatuksista!
Urheiluseuran peruspeliin kuuluvat esim. läpinäkyvyys, rehellisyys, osaava ja motivoitunut johto ja toimijat, selkeät tavoitteet, riittävät resurssit, kunnossa olevat talous, pelisuunnitelma ja siihen sitoutuminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen, tasainen taakanjako ja kaikkien kohtelu kunnioittavasti. ”Pelaajat pelaavat, valmentajat valmentavat, tuomarit tuomitsevat, johtajat johtavat ja vanhemmat pitävät suunsa kiinni.” Tällaisia ehdotuksia sain urheiluvaikuttajaystäviltäni. Kiitos!
Hyviä ehdotuksia tuli niin paljon, että jouduin yhdistelemään ja karsimaan; kolumnin tilaraja.
Mitä on johtamisen peruspeli? Edellä esitetty lista vaikuttaa aika toimivalta ohjeistolta johtamiseenkin ja miksei ihan jokaiselle organisaation jäsenelle. No, tuon fyysisen läheisyyden ja hellyyden kanssa kannattaa työpaikalla olla pidättyväinen.
Listasta voisi tulla loputon, mutta nostan tähän kolme johtamisen peruspelin keskeistä pointtia: yhteinen strategia, kirkkaat perustehtävät ja tasapuolinen vuorovaikutus.
Strategia määrittää olemassaolon tarkoituksen (missio), suunnan johon mennään (visio) ja suunnitelman etenemisestä (prosessit ja projektit).
Jokaisen organisaation jäsenen pitää tietää kristallinkirkkaasti oman perustehtävänsä. Siis mitä hänen tulee tehdä ja miksi – mikä on hänen panoksensa kokonaisuuteen.
Edellä mainitut voidaan saada toimimaan vain hyvällä vuorovaikutuksella. Joka suuntaan, ei yksipuolisesti vain johdolta johdettaville. Hyvän vuorovaikutuksen ytimessä on läsnäolo, luottamus ja avoimuus.
Kun peruspeli on kunnossa, voin se päälle rakentaa kaikkea uutta, hienoa ja ihanaa.
Toni Hinkka
Kirjoittaja kokee peruspelin sisäistämisen olevan itselleen ehkä tärkein johtamisoppi vuosikymmeneen