Tukahdutettujen tunteiden tulkit: Trump ja Sipilä

Haluammeko johtajiksemme ihmisiä, joilla ei ole tunteita? Vai haluammeko johtajiksemme ihmisiä, joilla on voimakkaita tunteita? Kenties haluamme voimakkaat tunteensa hallitsevia johtajia!
 
Yhdysvaltain tulevan presidentin ja Suomen nykyisen pääministerin tunteet ovat olleet suurennuslasin alla. Johtajien mentorina olen käsitellyt tunnekysymyksiä kymmeniä kertoja viime vuosien aikana. Herkullinen mahdollisuus syvempään julkiseen analyysiin.
Donald Trump on aiheuttanut paljon julkista keskustelua sekä tunteistaan että tunteettomuudestaan. Tunneherkkähipiäisenä hän on hyökännyt voimakkaasti Twitterissä häntä arvostelleita vastaan. Toisaalta häntä kuvataan hyvin yleisesti narsistisen psykopaatin kouluesimerkiksi. Siis ihmisen, jolta puuttuu omatunto-, myötäelämis- ja totuudenpuhumistaito. Narsismi ei siis tarkoita sitä, että häneltä puuttuisivat tunteet – niitähän on valtavasti – etenkin häntä itseään kohtaan.
Juha Sipilä on osoittanut tunteensa viime päivien mediakohussa. Hän on tehnyt epäpääministerimäisiä ulostuloja ja näistä tunteiden osoittamisista moni on hänet valmis nostamaan seipään nokkaan.
Mentoroidessani johtajia sanoisin heidän jakautuvan kolmeen luokkaan. Yksi kymmenestä on liian temperamenttinen ollakseen vakuuttava. Heille neuvon pientä hillintää. Viisi kymmenestä on liian tunteettoman oloisia; he pyrkivät peittämään ihmisyyttään liikaakin ja pitämään liikaa etäisyyttä johdettaviinsa. Heille neuvon tunteiden avoimempaa näyttämistä. Loput neljä kymmenestä eivät tunneasioissa neuvoja juuri kaipaa – Homma vaikuttaa olevan hallussa.
Nykyaikaisen ihmisläheisen johtamisen pääperiaatteen voisinkin kuvata seuraavasti: Johtajan pitää näyttää tunteesta, mutta hänellä pitää olla selkeät rajat. Itkupotkuraivarit voivat viedä lopullisesti johtajuudessa tarvittavan arvovallan. Rinnastan itkupotkuraivareihin harkitsemattomat ja henkilöön käyvät Twitter- ja sähköpostiviestit.

Viimeinen asia, mitä kaipaamme ovat psykopaattijohtajat. Kaipaamme ihmistä ihmisten johtajaksi. Tunteita pitää näyttää, mutta niitä pitää myös hallita. Hyvä johtaja johtaa erityistesti omien tunteidensa lisäksi muiden tunteita. Tunteet kun ovat päätöksenteosta jopa 92 prosenttia.

Olen auttanut monia johtajia näissä asioissa ja olen myös herrojen Trump ja Sipilä käytettävissä, jos he vain haluavat.
Toni Hinkka
Kirjoittaja mentoroi johtajia eritoten tunnejohtamisessa