Työtä, tulevaisuutta ja tulevaisuuskutsuntoja

Valtiotieteen professori Kimmo Grönlund toivoo, että kevään eduskuntavaaleissa keskusteltaisiin todellisista sosiaalisista ongelmista (UusiSuomi 30.12.2018). Olen Grönlundin kanssa samaa mieltä. OECD:n selvityksen mukaan yli viidennes suomalaisista 20–24-vuotiaista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulutukseen. Nuorten osuus on noussut vuodesta 2011 lähtien. Huolestuttavaa on se, että moni näistä nuorista on vain peruskoulun varassa. Kysymys on ennen kaikkea inhimillisestä […]

Lue lisää

Laadukasta arkea

Kuluneiden vuosien aikana on puhuttu työurien pidentämisestä sekä työssäjaksamisesta. Tulevissa ratkaisuissa ja päätöksissä on painotettava ennaltaehkäisevää otetta. Työurien pidentäminen on välttämätöntä. Viime aikoina keskustelu on kuitenkin painottunut siihen, tuleeko eläkeikärajoja edelleen nostaa vai ei. Tästäkin on keskusteltava, mutta keskustelua tulisi laajentaa siihen, miten elämän jokaisessa vaiheessa voitaisiin parantaa arjen sujuvuutta. Kun arki on sujuvaa, antaa […]

Lue lisää

Suunta käännettävä

Maakunnassa on jo vuosien ajan puitu valtion työpaikkojen kohtaloa, jotka ovat siirtyneet vuosikymmenten saatossa aina vain kauemmaksi. Ensin valtion palvelut katosivat maaseutupitäjistä, nyt tapetilla ovat olleet seutukaupungit. Menneinä vuosina toimipaikkaverkoston lakkauttamisia ja palvelupisteiden keskittämisiä on perusteltu uusilla sähköillä palveluilla. Kuitenkaan tämän rinnalla ei ole oivallettu tai haluttu huomata sitä, että sähköiset palvelut ovat avanneet uusia […]

Lue lisää

Keskustan tavoiteltava opetusministerin salkkua seuraavassa hallituksessa

Kes­kus­tan on var­mis­tet­ta­va, et­tä mah­dol­li­suuk­sien tasa-ar­vos­ta sekä koko maan ke­hit­tä­mi­ses­tä pi­de­tään huol­ta tu­le­vi­na­kin vuo­si­kym­me­ni­nä Suo­mes­sa. Si­vis­tys­puo­lu­ee­na kes­kus­tan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tei ke­tään lai­te­ta eri­ar­voi­seen ase­maan lom­pa­kon koon tai pos­ti­nu­me­ron pe­rus­teel­la. Sik­si kou­lu­tuk­sen pe­rus­tas­ta on pi­det­tä­vä huol­ta. Keskustan var­mis­tet­ta­va, et­tä myön­tei­nen ta­lous- ja työl­li­syys­ke­hi­tys jat­kuu tu­le­val­la vaa­li­kau­del­la koko Suo­mes­sa. Sik­si mei­dän on otet­ta­va kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen […]

Lue lisää

Suomalaista kolmikantaa on uudistettava

Suomessa on nyt paras työllisyysaste 30 vuoteen. Hallituksen toimet ja maailmantalouden positiivinen vire ovat mahdollistaneet tämän. Yli 115 000 perheessä on voitu iloita uudesta työpaikasta tämän vaalikauden aikana. Ihmettelen suuresti viime viikkojen aikana käytyä keskustelua suomalaisesta työstä ja yrittämisestä. Eikö meidän Suomessa kannata keskittyä siihen, miten saamme luotua lisää yrittäjyyttä, työtä ja hyvinvointia? Eikö tämä […]

Lue lisää

Vireyttä ja elinvoimaa metsästä koko Suomeen

Olen monta kertaa metsässä liikkuessa pohtinut metsien merkitystä meille suomalaisille. Metsästä ja luonnosta saamme positiivista energiaa. Näin syksyisin saamme mm. nauttia ruskan väriloistosta, kerätä metsistä marjoja ja sieniä tai muuten vain nauttia luonnon rauhasta. Metsä on meille suomalaisille työn ja elinvoiman lähde ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Puun käytön lisääminen tuo työtä koko Suomeen. On […]

Lue lisää

Pöhinää raiteille

Savon radalle saatiin tänä keväänä lisää pöhinää, kun saimme takaisin toivottuja junavuoroja. Aikaisella aamuvuorolla pääsee esimerkiksi näppärästi Helsinkiin Ylä-Savosta. Palvelutarjonnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä ajalliseen saavutettavuuteen. On tosiasia, että koko Itä-Suomi on jäänyt jälkeen raideliikenteen saavutettavuudessa niin ajallisesti kuin junavuorojen suhteen. Nykytilaa on puitu esimerkiksi useassa maakuntahallituksen kokouksessa. Jos haluamme saada muutosta aikaan, meidän on […]

Lue lisää

Hyvätuloisten veroalennuksille ei ole perusteita

Hyvätuloisten solidaarisuusveron kiristyksestä luopumisesta käydään nyt kiivasta keskustelua. Vaatimukset hyvätuloisten verohelpotuksista nostavat päätään hyvien talousuutisten myötä. Sipilän hallitus kiristi hyvätuloisten solidaarisuusveroa vaalikauden alussa. Kannatan tämän kiristyksen jatkamista, enkä tue kokoomuslaisten näkemystä. Keskiviikon A-Studiossa kokoomusta edustanut Hjallis Harkimo ja Keskustan Katri Kulmuni kiistelivät voimakkaasti hyvätuloisten verotuksesta. Harkimo (kok.) linjasi, että hyvätuloisten solidaarisuusveron kiristykset tuottavat vain muutamia […]

Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistus etenee

Kuluneiden viikkojen aikana eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta on herättänyt julkisuudessa monenlaisia tulkintoja. On väitetty, että nyt uudistus törmäsi seinään. Tämä on väärä tulkinta. Maakunta- ja soteuudistus etenee määrätietoisesti. Hallitus päätti jatkaa työtä siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Maan hallitus teki tolokun päätöksen perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Työssään perustuslakivaliokunta […]

Lue lisää

Keskustan vahva kädenjälki näkyi puoliväliriihen ratkaisuissa

Sipilän hallitus jatkoi puoliväliriihessä uudistamislinjalla. Tärkeintä tietenkin oli, että Keskustan johdolla päättäväisesti viedään hallituksen uudistuksia ja talouden tervehdyttämistä eteenpäin. Isot linjat vedettiin jo vaalikauden alussa, ja nyt niitä laitetaan toimeen, tästä on isossa kuvassa kyse. Viime vaalikaudella päätösten toimeenpanossa siniviherpunahallitus surkeasti epäonnistui, mutta puoliväliriihen perusteella Sipilän hallitus jälleen onnistuu. Viime viikonloppuna Keskustan puoluevaltuusto otti vahvasti […]

Lue lisää

Miksi hallitus tekee päätöksiä?

Suomi täyttää ensi vuonna 100-vuotta. Juhlavuoteen valmistaudutaan odottavissa tunnelmissa. Taloudessa on positiivisia merkkejä. Tehtävää kuitenkin riittää. Keskusta haluaa lunastaa lupauksen Suomeen kuntoon laittamisessa. Ihmisille on saatava töitä ja sovitut uudistukset on vietävä maaliin. Suomea ei johdeta pelottelulla, vaan yhdessä tekemällä. Suomessa on pitkään ollut yhteinen linja siitä, että koko maata kehitetään. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa suomalaiset […]

Lue lisää

Tulevaisuuden kuntia rakentamaan!

Kesällä julkaistiin viime eduskuntavaaleja käsittelevä tutkimus, jonka mukaan suomalaisten äänestysaktiivisuudessa on valtavat erot. Meidän kaikkien poliittisten päättäjien ja koko yhteiskunnan on otettava tämä viesti vakavasti. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi vain alle kolmannes 25-34- vuotiaista perusasteen koulutuksesta saaneista suomalaisista äänesti viime vuoden eduskuntavaaleissa. Demokratia on suomalaisen yhteiskunnan peruskivi. Toimiakseen se vaatii osallistuvia kansalaisia. Nuoria ei tule jättää […]

Lue lisää

Kotikunta-maakuntamalli tehdään yhteistyössä

Sotea on jumpattu monta vaalikautta. Edellisellä vaalikaudella hallitus kuntakohelsi pakkoliitoksineen. Kyse oli vain valtapolitiikasta. Tärkein asia unohtui: miten kansalaisten palvelut turvataan. Nyt keskustavetoinen Sipilän hallitus vie uudistusta määrätietoisesti eteenpäin kotikunta-maakuntamalli hengessä. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä palvelujen saatavuuden turvaaminen koko Suomessa. Uudistus tulee lisäämään kansanvaltaa nykytilaan nähden: kunnallisen itsehallinnon […]

Lue lisää

Yhteisöllisyydestä Suomen kilpailuvaltti?

Viime viikonloppuna Keskustanuoret kokoontuivat liittokokoukseen Kokkolaan. Voi sanoa, että tässä alkaa olla kohta veteraanisarjassa. Olen osallistunut kymmeneen liittokokoukseen. Ehdin vielä iän puolesta osallistua neljään liittariin. Muistan elävästi ensimmäisen liittarin. Kajaanin liittokokoukseen vuonna 2007 saapui innokas ja hieman ujo nuorisovaltuustolainen, joka katseli ja hämmästeli tunnelmaa, mutta vaikuttamisen palo vei eteenpäin. Mikä oli päällimäinen asia, joka jäi […]

Lue lisää

Kansanvaltaa puolustettava

Maailman tapahtumat ovat osoittaneet meille, että kansanvalta ei ole itsestäänselvyys kaikkialla. Suomen menestys on vuosikymmenten saatossa rakentunut luottamukselle: valtiossa kunnioitetaan kansanvaltaa, lainsäädäntövaltaa sekä järjestysvaltaa. Yhdessä tekemisen henki on vahva, eikä kukaan ota oikeutta omiin käsiin. Ilmapiiri on Suomessa kiristynyt. Vihapuheesta ja pelottelusta on tullut entistä hyväksyttävämpää. Tällä hetkellä Suomessa, Euroopassa ja maailmassa eletään suurta murrosaikaa: […]

Lue lisää

Talouden pyörät pyörimään – työllisyys kuntoon

Sipilän hallituksen on osoitettava tänä syksynä, että sen toimien tuloksena Suomen suunta muuttuu edellisen sini-punahallituksen aikaansaannoksista. Edellisellä vaalikaudella kansantulo pieneni miljardeilla euroilla, vienti väheni ja julkinen velka kasvoi kymmenillä miljardeilla euroilla. Samalla työttömyys lisääntyi. Uusien työpaikkojen syntymisen vauhdittaminen tulee nousemaan tärkeimmäksi kysymykseksi syksyn budjettiriihessä. Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Siihen pääseminen edellyttää […]

Lue lisää

Ryhtiä ministeri Mäntylä!

On tämä ollut yhtä veivausta, vatulointia ja vesittämistä. Fimea päätettiin siirtää osana valtion työpaikkojen hajauttamisohjelmaa Kuopioon Liisa Hyssälän (Kesk.) toimiessa sosiaali- ja terveysministerinä vuonna 2009. Sen jälkeen ollaan nähty monenlaisia vaiheita. Edellinen hallitus linjasi, että Fimean alueellistaminen siirretään vuoteen 2018. Tämä oli vain yksi askel koko siirron vesittämiseen, eikä se ollut pitkäjänteistä eikä uskottavaa politiikkaa. […]

Lue lisää

Maatalouden kannattavuus ja byrokratia

Olen kiertänyt Keskustan piirin puheenjohtajana kuluneen syksyn aikana useissa tilaisuuksissa ympäri Pohjois-Savoa. Maatalouden kannattavuus ja byrokratia ovat puhuttaneet viljelijöitä. Suomalaista maataloutta on viime vuosina koetultu. EU:n Venäjä-pakotteet ja Venäjän asettamat tuontikiellot ovat vähentäneet elintarvikkeidemme vientiä itään ja sotkeneet laajemminkin erityisesti maitotuotemarkkinoitamme. Samalla EU:n maitokiintiöt ovat poistuneet. Maailmantalouden hidastunut kasvu on leikannut kulutusta ja vaikeuttanut uusien […]

Lue lisää

Keskittyykö radiotoiminta liikaa?

Olen huolissani radiotoimialan keskittymisestä ja jatkuvasta ketjuuntumisesta. Pidän kehityssuuntaa valitettava, koska aidolle paikallisradiotoiminnalle on selkeä tilaus. Kyse on kasvollisesta omistajuudesta, sananvapaudesta ja uusista media-alan työpaikoista. Aidot paikallisradiot ovat myös paikallisen musiikin ja kulttuurin kasvualusta. Ketjuuntumiskehityksestä on kantanut huolta myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 10/2014 vp). Valiokunnan mietinnössä todetaan, että paikallisradiotoiminta on huomattavalta osin keskittynyt […]

Lue lisää

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Vietämme tänään itsenäisyytemme 98. vuosipäivää. Itsenäisyys, kerran saavutettu ja kalliilla lunastettu, on Suomen kansan pyhä asia. Tänään me muistamme isänmaata puolustaneita miehiä ja naisia niin rintamalla kuin kotirintamalla. Heidän uskomaton ponnistuksensa perustui siihen, että tämä maa oli puolustamisen arvoinen. Kotiseutumme muistomerkit puhuvat puolestaan siitä, että menneet sukupolvet ovat kuokin, auroin, miekoin ja miettein puolustaneet maamme […]

Lue lisää

Savotta

Sipilän hallituksen työsarka on valtava. Viime aikoina olen huomannut paljon kirjoituksia, joissa Sipilän ja sitä myöten Keskustan väitetään unohtaneen sen, mistä Keskustassa on aina ollut kyse: Köyhän asiasta, alueellisesta ja sosiaalisesta tasa-arvosta sekä vastuullisesta yhteiskunnan kehittämisestä. Totta on, että nyt Keskustan johdolla tehtävät vaikeat, konkreettiset päätökset ovat monille karvaita. Tosiasia kuitenkin on myös se, että […]

Lue lisää