Kaikki on Juha Sipilän syytä – vai onko?

Keskustan sisällä on ryhdytty ruotimaan eduskuntavaalitappion syitä. Toivon, että pyykinpesu tehdään rakentavassa ja tulevaisuuteen luotaavassa hengessä. Oman arvioni mukaan Keskustan vaalitappiota ei voida laittaa pelkästään harjoitetun hallituspolitiikan piikkiin, sillä kuluneella vaalikaudella Suomen suunta käännettiin keskustavetoisen hallituksen johdolla vaalilupausten mukaisesti. Vaalitappion syyt ovat syvemmät ja moninaiset. Hahmottelin kysymyksiä vaalitappion ruodintaa sekä puolueen tulevaisuustyötä varten: 1.) Miksi […]

Lue lisää

Nyt tarvitaan aitoa yhteistyötä

Eduskuntavaaleissa Pohjois-Savon edunvalvonta koki ison mahalaskun, sillä alueeltamme ei tullut valituksi edustajia eduskuntaan samalla tapaa kuin edellisissä vaaleissa. Tilanne on harmillinen, mutta äänestäjien tahdon mukainen. Tässä tilanteessa yhteistyön merkitys korostuu. Harmillista on myöskin se, että osa valituista kansanedustajista haikailee jo europarlamenttiin, kun heidän tulisi olla tulevien viikkojen ja kuukausien aikana vaikuttamassa hallitusohjelmaan ja sen sisältöön […]

Lue lisää

Keskustan kivijalka kuntoon

Keskusta koki eduskuntavaaleissa murskatappion. Pettymys on paikallinen, pettymys on valtakunnallinen. Nyt on tehtävä rehellinen arvio siitä, miksi näin kävi ja miten eteenpäin. Keskustaväkeä on kuunneltava ja kuultava nyt herkällä korvalla. Uusi nousu tehdään yhdessä tekemällä. Puoluetoimintaa on uudistettava radikaalilla tavalla – puolueen linjasta on käytävä rakentava ja tulevaisuuteen luotaava keskustelu. Pintatason remontti ei nyt auta, […]

Lue lisää

Yhteistyöllä ja luottamuksella

Politiikalla on helposti paha kaiku. Puhutaan turhista lupauksista, selkäänpuukottamisesta, vehkeilystä – kaikesta negatiivisesta. Unohdetaan kuitenkin silloin helposti, mitä se on – yhteistyötä, vuorovaikutusta, vaihtoehtojen punnitsemista -yhteispeliä. Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Valintoja ja ratkaisuja. Jos emme halua diktatuuria, tarvitaan ihmisiä, jotka laittavat itsensä alttiiksi demokratian eli kansanvallan eteen ja pyrkivät saamaan asioita eteenpäin. Vain yhdessä […]

Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistus tarvitaan

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä jätti hallituksensa eroilmoituksen tasavallan presidentille. Sipilä teki ryhdikkään ratkaisun pyytäessään hallitukselleen eron. Hän on korostanut tulos tai ulos – periaatetta. Soteuudistus jumittui perustuslain näkökulmasta valinnanvapauteen. Aikataulu petti. Ilman valinnanvapautta uudistus olisi saatu maaliin jo aikoja sitten. Valinnanvapaus olisi pitänyt vaiheistaa. Tämä oli kuitenkin hallituskumppani Kokoomukselle kynnyskysymys uudistuksen eteenpäinviemiseen. Lisäksi oppositio […]

Lue lisää

Tolokkua autokeskusteluun

Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Oman auton käyttö on välttämättömyys maakunnissa ja maaseudulla. Ihmisillä on herännyt aito huoli avauksista ja puheenvuoroista, joissa on esitetty tuntuvia korotuksia autoilun verotukseen tai jopa polttomoottoriautojen kieltoa ilmastosyihin vedoten. Ilmastotalkoissa Suomen on tehtävä oma osansa. Samalla on kuitenkin muistettava, että asumisen ja elämisen edellytykset on turvattava kautta maan. Kokonaisuus on […]

Lue lisää

Hoitajamitoitus kuntoon

Viime viikkojen aikana on keskusteltu vanhustenhoidosta ja sen tilasta Suomessa. Paljastuneet epäkohdat ovat vakavia – ja kaikin puolin kestämättömiä. Niille pitää saada loppu. Nyt ei ole kuitenkaan politikoinnin aika, vaan nyt pitää etsiä yhteisiä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Kaikilla puolueilla on peiliin katsomisen paikka. Vanhustenhoidon ongelmat ovat syntyneet useiden vuosien ja vaalikausien kuluessa. Päätöksenteon lähtökohtana on […]

Lue lisää

Nopea itärata on yhteinen asia

Itä-Suomen saavutettavuuden parantaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä tulevina vuosina yli puolue- ja maakuntarajojen, ettemme jää pussin perälle. Esimerkiksi junaliikenneyhteyksien kehittämisessä tulevien kansanedustajien on vedettävä yhtä köyttä. Tällä hetkellä junamatka Kuopiosta Helsinkiin on nopeimmillaan noin neljä tuntia ja Joensuusta Helsinkiin noin neljä tuntia ja vartin, kun Seinäjoelta Helsinkiin pääsee parhaimmillaan reilussa kahdessa ja puolessa tunnissa. Itä-Suomen maakunnat […]

Lue lisää

Opintotuen tulorajoihin on tehtävä muutoksia

Nykyinen opintotuen tulorajajärjestelmä sortaa esimerkiksi ahkeria opiskelijoita. Jos opiskelija ehtii opintojensa ohessa hankkimaan lisätuloja opintojen siitä kärsimättä, niin siitä ei pitäisi rangaista perimällä pois opintotukea. Opintotuen tulorajoja voitaisiin nostaa reippaasti. Tämä ilmenee myös Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkistamasta selvityksestä. Tulorajojen tarkoituksena on ollut edesauttaa opintojen etenemistä rajoittamalla liiallista työntekoa. Kuitenkin jos opiskelija etenee aikataulussa, niin tuloilla ei […]

Lue lisää

Työtä, tulevaisuutta ja tulevaisuuskutsuntoja

Valtiotieteen professori Kimmo Grönlund toivoo, että kevään eduskuntavaaleissa keskusteltaisiin todellisista sosiaalisista ongelmista (UusiSuomi 30.12.2018). Olen Grönlundin kanssa samaa mieltä. OECD:n selvityksen mukaan yli viidennes suomalaisista 20–24-vuotiaista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulutukseen. Nuorten osuus on noussut vuodesta 2011 lähtien. Huolestuttavaa on se, että moni näistä nuorista on vain peruskoulun varassa. Kysymys on ennen kaikkea inhimillisestä […]

Lue lisää

Laadukasta arkea

Kuluneiden vuosien aikana on puhuttu työurien pidentämisestä sekä työssäjaksamisesta. Tulevissa ratkaisuissa ja päätöksissä on painotettava ennaltaehkäisevää otetta. Työurien pidentäminen on välttämätöntä. Viime aikoina keskustelu on kuitenkin painottunut siihen, tuleeko eläkeikärajoja edelleen nostaa vai ei. Tästäkin on keskusteltava, mutta keskustelua tulisi laajentaa siihen, miten elämän jokaisessa vaiheessa voitaisiin parantaa arjen sujuvuutta. Kun arki on sujuvaa, antaa […]

Lue lisää

Suunta käännettävä

Maakunnassa on jo vuosien ajan puitu valtion työpaikkojen kohtaloa, jotka ovat siirtyneet vuosikymmenten saatossa aina vain kauemmaksi. Ensin valtion palvelut katosivat maaseutupitäjistä, nyt tapetilla ovat olleet seutukaupungit. Menneinä vuosina toimipaikkaverkoston lakkauttamisia ja palvelupisteiden keskittämisiä on perusteltu uusilla sähköillä palveluilla. Kuitenkaan tämän rinnalla ei ole oivallettu tai haluttu huomata sitä, että sähköiset palvelut ovat avanneet uusia […]

Lue lisää

Keskustan tavoiteltava opetusministerin salkkua seuraavassa hallituksessa

Kes­kus­tan on var­mis­tet­ta­va, et­tä mah­dol­li­suuk­sien tasa-ar­vos­ta sekä koko maan ke­hit­tä­mi­ses­tä pi­de­tään huol­ta tu­le­vi­na­kin vuo­si­kym­me­ni­nä Suo­mes­sa. Si­vis­tys­puo­lu­ee­na kes­kus­tan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tei ke­tään lai­te­ta eri­ar­voi­seen ase­maan lom­pa­kon koon tai pos­ti­nu­me­ron pe­rus­teel­la. Sik­si kou­lu­tuk­sen pe­rus­tas­ta on pi­det­tä­vä huol­ta. Keskustan var­mis­tet­ta­va, et­tä myön­tei­nen ta­lous- ja työl­li­syys­ke­hi­tys jat­kuu tu­le­val­la vaa­li­kau­del­la koko Suo­mes­sa. Sik­si mei­dän on otet­ta­va kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen […]

Lue lisää

Suomalaista kolmikantaa on uudistettava

Suomessa on nyt paras työllisyysaste 30 vuoteen. Hallituksen toimet ja maailmantalouden positiivinen vire ovat mahdollistaneet tämän. Yli 115 000 perheessä on voitu iloita uudesta työpaikasta tämän vaalikauden aikana. Ihmettelen suuresti viime viikkojen aikana käytyä keskustelua suomalaisesta työstä ja yrittämisestä. Eikö meidän Suomessa kannata keskittyä siihen, miten saamme luotua lisää yrittäjyyttä, työtä ja hyvinvointia? Eikö tämä […]

Lue lisää

Vireyttä ja elinvoimaa metsästä koko Suomeen

Olen monta kertaa metsässä liikkuessa pohtinut metsien merkitystä meille suomalaisille. Metsästä ja luonnosta saamme positiivista energiaa. Näin syksyisin saamme mm. nauttia ruskan väriloistosta, kerätä metsistä marjoja ja sieniä tai muuten vain nauttia luonnon rauhasta. Metsä on meille suomalaisille työn ja elinvoiman lähde ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Puun käytön lisääminen tuo työtä koko Suomeen. On […]

Lue lisää

Pöhinää raiteille

Savon radalle saatiin tänä keväänä lisää pöhinää, kun saimme takaisin toivottuja junavuoroja. Aikaisella aamuvuorolla pääsee esimerkiksi näppärästi Helsinkiin Ylä-Savosta. Palvelutarjonnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä ajalliseen saavutettavuuteen. On tosiasia, että koko Itä-Suomi on jäänyt jälkeen raideliikenteen saavutettavuudessa niin ajallisesti kuin junavuorojen suhteen. Nykytilaa on puitu esimerkiksi useassa maakuntahallituksen kokouksessa. Jos haluamme saada muutosta aikaan, meidän on […]

Lue lisää

Hyvätuloisten veroalennuksille ei ole perusteita

Hyvätuloisten solidaarisuusveron kiristyksestä luopumisesta käydään nyt kiivasta keskustelua. Vaatimukset hyvätuloisten verohelpotuksista nostavat päätään hyvien talousuutisten myötä. Sipilän hallitus kiristi hyvätuloisten solidaarisuusveroa vaalikauden alussa. Kannatan tämän kiristyksen jatkamista, enkä tue kokoomuslaisten näkemystä. Keskiviikon A-Studiossa kokoomusta edustanut Hjallis Harkimo ja Keskustan Katri Kulmuni kiistelivät voimakkaasti hyvätuloisten verotuksesta. Harkimo (kok.) linjasi, että hyvätuloisten solidaarisuusveron kiristykset tuottavat vain muutamia […]

Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistus etenee

Kuluneiden viikkojen aikana eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta on herättänyt julkisuudessa monenlaisia tulkintoja. On väitetty, että nyt uudistus törmäsi seinään. Tämä on väärä tulkinta. Maakunta- ja soteuudistus etenee määrätietoisesti. Hallitus päätti jatkaa työtä siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Maan hallitus teki tolokun päätöksen perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Työssään perustuslakivaliokunta […]

Lue lisää

Keskustan vahva kädenjälki näkyi puoliväliriihen ratkaisuissa

Sipilän hallitus jatkoi puoliväliriihessä uudistamislinjalla. Tärkeintä tietenkin oli, että Keskustan johdolla päättäväisesti viedään hallituksen uudistuksia ja talouden tervehdyttämistä eteenpäin. Isot linjat vedettiin jo vaalikauden alussa, ja nyt niitä laitetaan toimeen, tästä on isossa kuvassa kyse. Viime vaalikaudella päätösten toimeenpanossa siniviherpunahallitus surkeasti epäonnistui, mutta puoliväliriihen perusteella Sipilän hallitus jälleen onnistuu. Viime viikonloppuna Keskustan puoluevaltuusto otti vahvasti […]

Lue lisää

Miksi hallitus tekee päätöksiä?

Suomi täyttää ensi vuonna 100-vuotta. Juhlavuoteen valmistaudutaan odottavissa tunnelmissa. Taloudessa on positiivisia merkkejä. Tehtävää kuitenkin riittää. Keskusta haluaa lunastaa lupauksen Suomeen kuntoon laittamisessa. Ihmisille on saatava töitä ja sovitut uudistukset on vietävä maaliin. Suomea ei johdeta pelottelulla, vaan yhdessä tekemällä. Suomessa on pitkään ollut yhteinen linja siitä, että koko maata kehitetään. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa suomalaiset […]

Lue lisää

Tulevaisuuden kuntia rakentamaan!

Kesällä julkaistiin viime eduskuntavaaleja käsittelevä tutkimus, jonka mukaan suomalaisten äänestysaktiivisuudessa on valtavat erot. Meidän kaikkien poliittisten päättäjien ja koko yhteiskunnan on otettava tämä viesti vakavasti. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi vain alle kolmannes 25-34- vuotiaista perusasteen koulutuksesta saaneista suomalaisista äänesti viime vuoden eduskuntavaaleissa. Demokratia on suomalaisen yhteiskunnan peruskivi. Toimiakseen se vaatii osallistuvia kansalaisia. Nuoria ei tule jättää […]

Lue lisää