Hoitajamitoitus kuntoon

Viime viikkojen aikana on keskusteltu vanhustenhoidosta ja sen tilasta Suomessa.

Paljastuneet epäkohdat ovat vakavia – ja kaikin puolin kestämättömiä. Niille pitää saada loppu.

Nyt ei ole kuitenkaan politikoinnin aika, vaan nyt pitää etsiä yhteisiä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Kaikilla puolueilla on peiliin katsomisen paikka. Vanhustenhoidon ongelmat ovat syntyneet useiden vuosien ja vaalikausien kuluessa.

Päätöksenteon lähtökohtana on oltava, että jokainen ikäihminen Suomessa saa inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuipa hän sitten hoivakodissa tai kotonaan.

Monia toimia tarvitaan. Esimerkiksi hoitajamitoitus pitää laittaa kuntoon. Olen sitä mieltä, että hoitajamitoitus tulee nostaa nykyisestä 0,5 :stä 0,7 hoitajaan ja muutetaan suosituksesta pakolliseksi. Tämä päätös tukee myös raskasta työtä tekevän hoitohenkilöstön jaksamista.

Lisäksi sote on soudettava vihdoin ja viimein maaliin. Maakunnissa on tehty hartiavoimin töitä uudistuksen eteen. Nyt hanskat eivät saa tippua.

Olen sitä mieltä, että Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun rakentamaan yhä vanhusmyönteisempää yhteiskuntaa.

Ikäihmisiä pitää kuulla heitä koskevissa asioissa ja kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan.

Tässä tilanteessa pitää ottaa kaikki keinot käyttöön inhimillisen ikääntymisen puolesta. Nyt tarvitaan ratkaisuja ja päätöksiä.