Kansanvaltaa puolustettava

Maailman tapahtumat ovat osoittaneet meille, että kansanvalta ei ole itsestäänselvyys kaikkialla.

Suomen menestys on vuosikymmenten saatossa rakentunut luottamukselle: valtiossa kunnioitetaan kansanvaltaa, lainsäädäntövaltaa sekä järjestysvaltaa. Yhdessä tekemisen henki on vahva, eikä kukaan ota oikeutta omiin käsiin.

Ilmapiiri on Suomessa kiristynyt. Vihapuheesta ja pelottelusta on tullut entistä hyväksyttävämpää. Tällä hetkellä Suomessa, Euroopassa ja maailmassa eletään suurta murrosaikaa: talous, politiikka, arvot ja turvallisuus ovat muutoksessa. Uudistukset ja mullistukset herättävät aina pelkoa, joka ilmenee kärjistyneinä kannanottoina ja purkauksina sosiaalisessa mediassa. Asioista kerrotaan usein negatiivisessa hengessä. Sen sijaan pohdinta, miten tästä mennään eteenpäin, jää vähemmälle huomiolle.

Kaiken myllerryksen keskellä on puolustettava kansanvaltaa. Nyt tarvitaan luottamuksen rakentajia, ei horjuttavia voimia.

Suomalainen demokratia voi monella tapaa hyvin. Sen sijaan erot politiikkaan osallistumisessa ovat kasvussa ja muuttumassa jopa kuiluiksi. Tämä kehityskulku on pysäytettävä. Kansanvallan toimivuus ja yhteiskuntarauha on turvattava.

Äänestysinto on ollut pitkän ajan laskusuunnassa. Meidän poliittisten toimijoiden ja puolueiden on otettava tämä viesti vakavasti.

Vuosien saatossa demokratiaa on haluttu kehittää lisäämällä suoraa demokratiaa. Suomessakin on otettu käyttöön esimerkiksi kansalaisaloitteet. Onko tämä kuitenkin liian suppea näkökulma?

Pohdinta edustuksellisen demokratian uudistamisesta on jäänyt mielestäni vähälle huomiolle.

Onko politiikan henkilöitymisen myötä puolueiden aate- ja arvopohjat ovat hämärtyneet äänestäjien silmissä? Onko asiantuntijuus on ajanut ideologioiden ohitse? Miksi nykyinen puoluepolitiikka ei innosta? Miten puoluetoiminnasta ja edustuksellisesta demokratiasta tehdään kansalaisia osallistava ja innostava?

Onko virkamiehistöllä liian suuri valta? Keskittyykö nykyinen politiikka liikaa nykyhetkeen?

Pohdinnan arvoisia kysymyksiä. Vastaukset näihin kysymyksiin voimme löytää yhdessä keskustellen.

Kommentit

  • Leena Juutilainen

    Kansanvalta häviää maakuntiin.

  • Mustamies

    Kansanvalta on nykyään vain saojen helinää, toimittajienkin pitäisi ottaa enemmän kantaa lehdissä ja julkisuudessa.
    Tavan-kansalaisen mielipideet eivät vaikuta moneenkaan päätöksen tekoon.
    Viimeistään hallinto-oikeus tai maamme korkeinoikeus tyrmää kaikki tavan-kansalaisen tekemät esitykset !

Kommentointi on suljettu.