Keskittyykö radiotoiminta liikaa?

Olen huolissani radiotoimialan keskittymisestä ja jatkuvasta ketjuuntumisesta. Pidän kehityssuuntaa valitettava, koska aidolle paikallisradiotoiminnalle on selkeä tilaus. Kyse on kasvollisesta omistajuudesta, sananvapaudesta ja uusista media-alan työpaikoista. Aidot paikallisradiot ovat myös paikallisen musiikin ja kulttuurin kasvualusta.

Ketjuuntumiskehityksestä on kantanut huolta myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 10/2014 vp). Valiokunnan mietinnössä todetaan, että paikallisradiotoiminta on huomattavalta osin keskittynyt ja paikallisen identiteetin kannalta tärkeän paikallisen ohjelmasisällön määrä on selkeästi vähentynyt.

Valiokunta pitää kehityssuuntaa mietinnössään erittäin valitettavana ja katsoo, että jatkossa myös lainsäädännössä tulisi kiinnittää erityistä huomiota paikallisradiotoimintaan ja myös sen kaupalliseen kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Valiokunta pitää paikallisen identiteetin kannalta keskeisen paikallisradiotoiminnan ja muun paikallisen median toiminnan elpymiseen panostamista erityisen tärkeänä.

Tietoyhteiskuntakaareen on koottu muun muassa radiotoimintaa ohjaavat lait. Mielestäni tietoyhteiskuntakaari ei huomioi aitoa paikallisradiotoimintaa. Ongelmana on edelleen se, että paikallisradiotoimintaa ei ole selkeästi määritelty. Tilanne on johtanut siihen, että Suomessa aitojen paikallisradioiden määrä on ollut koko ajan vähenevä eikä uusia toimijoita ole tullut alalle. Aidosti pienten paikallisten toimijoiden tilalle ovat tulleet ketjuradioiden näennäiset paikallisradiot, joiden ohjelmasisältö on pääosin valtakunnallista. Tällä hetkellä paikallisradio voi olla ilman paikallisuutta.

Mielestäni tietoyhteiskuntakaarta on uudistettava ja tunnistettava aidot paikallisradiot. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että paikallisradioiden toimilupaehtoihin sisällytetään jälleen vaatimus paikallisesta ohjelmasta. Lisäksi on aktiivisesti etsittävä keinoja ja kannustimia, joilla voitaisiin edistää olemassaolevan toiminnan ohella uusien radiosisältöjen ja – toimijoiden alalletuloa ja parantaa erityisesti paikallisradiotoiminnan kilpailukykyä, sekä varmistaa kaikkien toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset radiomarkkinoilla.

Uudet toimintatavat elvyttäisivät paikallistoiminnan Suomessa: alalle syntyisi merkittävä määrä radioalan työpaikkoja, sananvapaus lisääntyisi, radioiden alueellinen merkitys korostuisi alueiden elinkeino-, kulttuuri- ja matkailutoiminnassa, paikallinen identiteetti vahvistuisi ja paikallisradiot sekä valtakunnalliset radiot kehittyisivät omilla vahvuuksillaan.

Kommentit

  • verotulot ja sananvapaus roskapönttöön

    Sama kehitys näkyy muillakin aloilla. Kaikenpäälle rahat valuvat veroparatiiseihin. Ahneus on laman syy.

  • kysymys

    Mitä mieltä olet Ylen toiminnasta?

Kommentointi on suljettu.