Kotikunta-maakuntamalli tehdään yhteistyössä

Sotea on jumpattu monta vaalikautta. Edellisellä vaalikaudella hallitus kuntakohelsi pakkoliitoksineen. Kyse oli vain valtapolitiikasta. Tärkein asia unohtui: miten kansalaisten palvelut turvataan.

Nyt keskustavetoinen Sipilän hallitus vie uudistusta määrätietoisesti eteenpäin kotikunta-maakuntamalli hengessä.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä palvelujen saatavuuden turvaaminen koko Suomessa.

Uudistus tulee lisäämään kansanvaltaa nykytilaan nähden: kunnallisen itsehallinnon lisäksi Suomeen tulee nyt alueiden elinvoimaa, voimavaroja sekä osaamista hyödyntävä ja maakuntiin perustuva kansanvaltainen maakuntahallinto.

Maakuntahallinnon on oltava mielestäni aitoa itsehallintoa. Tämän takia valtionohjauksen tulee olla luonteeltaan strategista. Maakunnille on annettava riittävästi päätösvaltaa organisoida päätöksenteko omiin tarpeisiin soveltuvaksi. Tulevat maakunnat eroavat toisistaan väestöpohjaltaan, toimintaympäristöltään ja olosuhteiltaan, siksi luovuudelle tulee antaa tilaa.

Maakunnille siirtyvien tehtävien osalta on nähtävissä joiltakin osin päällekkäisyyttä kunnan tehtävien kanssa. Jatkovalmistelussa tulee mielestäni kiinnittää huomiota eri toimijoiden rooliin ja vastuisiin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kunnat antoivat äskettäin lausunnon sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Varsin tuhti lakiluonnospaketti, johon me kunnissa otimme kantaa.

Lukiessani kuntien lausuntoja huomaan, että samat asiat askarruttavat ympäri Suomen. Miten käy lähipalvelujen ja lähidemokratian? Mikä on kunnan ja maakunnan välinen suhde? Miten käy kunnan sotekiinteistöjen? Kuinka paljon toimintoja yhtiöitetään? Mitä valinnanvapaus käytännössä tarkoittaa? Esimerkiksi nämä asiat nousevat esille kuntien lausunnoissa.

Hallituksen on otettava kuntien lausunnot huomioon jatkotyöskentelyssä.

Kyseessä on valtava uudistus. Hallituksen linjausten lisäksi maakunnallisella valmistelulla on merkittävä rooli.

Tapasin ministeri Rehulan ja Vehviläisen reilu viikko sitten Helsingissä puoluetoimistolla. Keskustelimme sote- ja maakuntauudistuksesta. Ministerien viesti oli selvä: sote- ja maakuntauudistuksesta tulee just niin hyvä kuin alueella tehdään.

Pohjois-Savossa maakunnallista valmistelua tulee jatkaa määrätietoisesti eteenpäin.

Kommentit

  • Mustamies

    Kuhan vuan rahat ei mänis hallintoon ja silloin sairaat jäip hoitamata.
    Pahalta näyttää !

  • veronmaksaja

    suomes pitää saada terveyskeskukset toimimaan!

Kommentointi on suljettu.