Laadukasta arkea

Kuluneiden vuosien aikana on puhuttu työurien pidentämisestä sekä työssäjaksamisesta. Tulevissa ratkaisuissa ja päätöksissä on painotettava ennaltaehkäisevää otetta.

Työurien pidentäminen on välttämätöntä. Viime aikoina keskustelu on kuitenkin painottunut siihen, tuleeko eläkeikärajoja edelleen nostaa vai ei.

Tästäkin on keskusteltava, mutta keskustelua tulisi laajentaa siihen, miten elämän jokaisessa vaiheessa voitaisiin parantaa arjen sujuvuutta.

Kun arki on sujuvaa, antaa se voimaa opiskeluun ja työelämään. Työuria täytyy siis pidentää alusta, lopusta ja keskeltä.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset on otettava myös mukaan keskusteluun. Perhevapaat on uudistettava tulevalla vaalikaudella, niin että uudistus on perheille selkeä parannus.

Olen sitä mieltä, että perheille on säilyttävä valinnanvapaus lastensa hoitomuodon ja vanhempainvapaiden jakamisen suhteen.

Ikääntyneiden asioissa riittää pohtimista tulevalla vaalikaudella. Asenne ikäihmisiä ja eläkeläisiä kohtaan on muututtava. Eläkeläiset ovat merkittävä voimavara. On muistettava, että yhä enemmän eläkkeellä käydään töissä, tehdään vapaaehtoistyötä ja hoidetaan monesti lapsenlapsia.

Perhevapaauudistuksessa onkin selvitettävä myös isovanhempien mahdollisuus osallistua vanhempain- ja hoitovapaan käyttöön.