Pöhinää raiteille

Savon radalle saatiin tänä keväänä lisää pöhinää, kun saimme takaisin toivottuja junavuoroja. Aikaisella aamuvuorolla pääsee esimerkiksi näppärästi Helsinkiin Ylä-Savosta.

Palvelutarjonnan lisäksi huomiota on kiinnitettävä ajalliseen saavutettavuuteen. On tosiasia, että koko Itä-Suomi on jäänyt jälkeen raideliikenteen saavutettavuudessa niin ajallisesti kuin junavuorojen suhteen. Nykytilaa on puitu esimerkiksi useassa maakuntahallituksen kokouksessa.

Jos haluamme saada muutosta aikaan, meidän on tehtävä yhteistyötä. Pari viikkoa sitten Itä-Suomen maakuntaliitot ja kaupungit, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit asettuivat Kouvolan ja Porvoon kanssa laajaksi rintamaksi uuden raideyhteyden saamiseksi Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Tavoitteena on, että 112 kilometrin pituinen oikorata rakennettaisiin Kouvolasta Porvooseen ja edelleen Helsingin lento- ja rautatieasemalle. Tämä oikorata lyhentäisi matka-aikoja Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin noin kolmeen tuntiin.

Oikoradan lisäksi junien nopeuksia on kyettävä nostamaan. Helsingin ja Oulun välisellä radalla keskinopeus on esimerkiksi pääosin 200 kilometriä tunnissa Kokkolaan saakka. Vastaavasti Savon radalla 200 kilometriä tunnissa on mahdollinen vain lyhyellä osuudella Mikkelin eteläpuolella, muilla osuuksilla suurin sallittu nopeus on 140 kilometriä tunnissa.

Menneinä vuosina Savon radalta on poistettu vaarallisia tasoristeyksiä, joka osaltaan mahdollistaa nopeammat junayhteydet tulevaisuudessa. Lisäpanostuksia kuitenkin tarvitaan, että 200 km/h nopeus on mahdollinen. Tämä edellyttää lisäpanostuksia mm. radan sähköistämiseen sekä turvalaitteisiin.

Itäisten ratojen kehittäminen on saatava tulevaan hallitusohjelmaan. Savon ja Karjalan ratojen nopeat junayhteydet tukisivat merkittävästi mm. alueemme elinvoimaa, työpendelöintiä ja matkailua.