Sote- ja maakuntauudistus etenee

Kuluneiden viikkojen aikana eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta on herättänyt julkisuudessa monenlaisia tulkintoja. On väitetty, että nyt uudistus törmäsi seinään. Tämä on väärä tulkinta.

Maakunta- ja soteuudistus etenee määrätietoisesti. Hallitus päätti jatkaa työtä siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Maan hallitus teki tolokun päätöksen perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta.

Työssään perustuslakivaliokunta ei sortunut puoluepolitikointiin. Valiokunta teki sen, mitä piti tehdä. Se arvioi työssään esityksen perustuslainmukaisuutta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto oli monella tavalla myönteinen. Ensinnäkin se oli yksimielinen. Toiseksi itse isoon maakuntalakipakettikokonaisuuteen ei ollut juurikaan huomautettavaa. Valiokunta pitää siis maakuntahallintoa koskevia lakiehdotuksia hyväksyttävinä. Perustuslaki ei estä säätämästä uudesta hallinnon tasosta ja siirtämästä kuntien tehtäviä maakunnille.

Sen sijaan odotettua oli, että valinnanvapauslakiin liittyvä yhtiöittämisvelvoite ja aikataulu ovat suurennuslasin alla. Perustuslakivaliokunta edellyttikin tähän kokonaisuuteen korjauksia, jotka hallitus aikoo tehdä. Korjaukset on tehtävä huolella, ei hosuen.

Arvioni mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto ja sen esittämät korjausehdotukset sekä hallituksen tekemät päätökset avaavat väylän viedä sote- ja maakuntauudistus maaliin. Pidän tärkeänä, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu Pohjois-Savossa keskeytyksettä. Tästä tulee niin hyvä kuin alueilla tehdään.

Kommentit

  • Mustamies

    Elekee hosua turhalla kiireellä pilataan monta hyvveekin suunnitelmaa !

Kommentointi on suljettu.