Suunta käännettävä

Maakunnassa on jo vuosien ajan puitu valtion työpaikkojen kohtaloa, jotka ovat siirtyneet vuosikymmenten saatossa aina vain kauemmaksi. Ensin valtion palvelut katosivat maaseutupitäjistä, nyt tapetilla ovat olleet seutukaupungit.

Menneinä vuosina toimipaikkaverkoston lakkauttamisia ja palvelupisteiden keskittämisiä on perusteltu uusilla sähköillä palveluilla. Kuitenkaan tämän rinnalla ei ole oivallettu tai haluttu huomata sitä, että sähköiset palvelut ovat avanneet uusia mahdollisuuksia työn tekemiseen. Tämä pitäisi tunnistaa myös valtionhallinnossa, sillä nykypäivänä valtiohallinnon töitä ja tehtäviä voitaisiin hoitaa mistä vain.

Vuosien saatossa olen monta kertaa ihmetellyt, miksi nykyisin esimerkiksi maakuntien keskuskaupungit eivät muutamien ministeriöiden silmissä ole enää kelvollisia hoitamaan koko valtakuntaa palvelevia tehtäviä. Suhtautuminen seutukaupunkeihin on ollut vieläkin tylympi.

Kyse on asenteista, joihin on saatava muutos. Tämä on oivallettu esimerkiksi Ruotsissa, jossa valtion palveluja ja työpaikkoja on hajautettu eri puolille maata.

On selvää, että meidän itäsuomalaisten on ryhdistäydyttävä. Tulevaisuudessa ei voi olla niin, että käytännössä yksittäinen ministeri tai ministeriöt käyttävät valtaansa määrittää, minne esimerkiksi valtion työpaikkoja ja virastoja perustetaan tai mistä niitä lakkautetaan.

Tulevaisuudessa päätökset on tuotava koko maan hallituksen ratkaistaviksi. Kyse on ihmisten palveluista, maan tasapainoisesta kehittämisestä.

Tätä suomalaisetkin haluavat. Loppukesästä julkaistiin kysely, jonka mukaan neljä viidestä suomalaisesta haluaa pitä koko Suomen asuttuna. Julkisuudessa tutkimustuloksia on vähätelty, mutta kyllä suomalaisten viesti on selkeä myös valtionhallinnon kehittämiseen.