Tolokkua autokeskusteluun

Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Oman auton käyttö on välttämättömyys maakunnissa ja maaseudulla.

Ihmisillä on herännyt aito huoli avauksista ja puheenvuoroista, joissa on esitetty tuntuvia korotuksia autoilun verotukseen tai jopa polttomoottoriautojen kieltoa ilmastosyihin vedoten.

Ilmastotalkoissa Suomen on tehtävä oma osansa. Samalla on kuitenkin muistettava, että asumisen ja elämisen edellytykset on turvattava kautta maan. Kokonaisuus on otettava huomioon.

Autokeskustelu on lähtenyt meillä laukalle. Olen sitä mieltä, että autoiluun ei tule asettaa kieltoja tai rajoituksia. Ehdotukset esimerkiksi tuntuvista polttoaineverojen korotuksista ovat kaukana ihmisten arjesta ja todellisuudesta.

On myös muistettava, että Suomi on ollut viime vuosina yksi nopeimmista päästöjen vähentäjistä koko Euroopassa. Olemme lisänneet esimerkiksi erilaisten biopohjaisten polttoaineiden käyttöä enemmän kuin muut maat.

Olen sitä mieltä, että sähkö- ja polttomoottoriautojen vastakkainasettelussa ei ole mitään järkeä. Sähköautojen määrä lisääntyy tulevina vuosina autonvalmistajien lisätessä niiden tuotantoa. Tätä ennen pitää kuitenkin ratkaista monia käytännön ongelmia, joista sähköntuotannon lisääminen ei ole kaikkein vähäisin.

Jos polttomoottoriautot kiellettäisiin kerralla, vaatisi tämä nykyisen sähköntuotannon lisäämistä tuntuvasti. Tämä ei olisi mitenkään mahdollista ja realistista nopealla aikataululla. Minusta tuntuu siltä, että polttomoottoriautojen kieltoa vaativat samat henkilöt, jotka vastustavat myös kotimaisten uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä. Onko heidän vastauksensa ulkomailta rahdattava hiilivoima? Tätä sopii kysyä vaalikentillä.

Maalaisjärjen käyttö on sallittua. Koska uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvat polttoaineet sopivat myös nykyiseen autokalustoon, ovat ne ylivoimaisia päästöjen vähentämisessä. Tällöin ihmisillä ei tule myöskään pakottavaa tarvetta vaihtaa autoaan ennen kuin sille on aitoa tarvetta.

Lähivuosina onkin panostettava siihen, että perinteisen öljyn sekaan lisätään entistä enemmän biopohjaista polttoainetta. Samalla voidaan tukea sähköautokannan vakaata kasvua ja valmistautua siihen esimerkiksi energiantuotannon ratkaisujen osalta.

Akuutein polttoaineisiin liittyvä ratkaisu on tehtävä dieselin verotuksellisesta kohtelusta. Dieselpolttoaineen verotus on saatava nykyistä oikeudenmukaisemmaksi.

Kommentit

  • Takakonttipöljä

    Oliko se niin, että nykyinen KEPU johtoineen hallitus nosti polttoaine veroa, sekä nosti ”väliaikaista” auton käyttövero?

    Ei ollut ryhtiä poista tuota ”väliaikaista” käyttöveroa.

Kommentointi on suljettu.