Tulevaisuuden kuntia rakentamaan!

Kesällä julkaistiin viime eduskuntavaaleja käsittelevä tutkimus, jonka mukaan suomalaisten äänestysaktiivisuudessa on valtavat erot.

Meidän kaikkien poliittisten päättäjien ja koko yhteiskunnan on otettava tämä viesti vakavasti. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi vain alle kolmannes 25-34- vuotiaista perusasteen koulutuksesta saaneista suomalaisista äänesti viime vuoden eduskuntavaaleissa.

Demokratia on suomalaisen yhteiskunnan peruskivi. Toimiakseen se vaatii osallistuvia kansalaisia.

Nuoria ei tule jättää sivuun, koska tämä on uhka demokratialle.

Nuorten yhteiskunnallisia valmiuksia on mielestäni parannettava monella tavalla. Kaikilla on tässä työssä suuri vastuu.

Kaiken toiminnan on kannustettava nuoria keskustelemaan ja kyselemään sekä myös kyseenalaistamaan asioita. Vuorovaikutus kehittää.

Koulujen on oltava avoimia puolueille. Nuoria ei pidä kasvattaa pelkäämään yhteisiä asioita.

Suomessa on käynnissä sote- ja maakuntauudistus, joka uudistaa yhteiskunnan rakenteita. Samalla kunnan rooli uudistuu. Nuoret on osallistettava myös tulevaisuuden kunnan rakentamistyöhön.

Maakuntauudistuksen sekä kuntien tehtävien karsimisen myötä kunnilta poistuvat kaikkein raskaimmat ja byrokraattisimmat tehtävät ja velvoitteet. Jäljelle jää suuri määrä palveluja ja muuta toimintaa, joiden merkitys on suuri kuntalaisten arjessa. Nämä arjen palvelut koskettavat suoraan myös nuorten elämää.

Nuoria on saatava lisää niiden pöytien ääreen, joissa päätöksiä tehdään. Kannustan muitakin nuoria asettumaan ehdolle tulevissa kuntavaaleissa.

Kunnallisvaalien jälkeen nuoria on rohkeasti nostettava vaikuttaville paikoille. Maakunnallisissa luottamustehtävissä tulee varmistaa myös nuorten edustus. Meidän on muistettava tämä jokaisessa puolueessa.

Juha-Pekka Rusanen
26-vuotias Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja Keskustan Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja