Ei herjaus vaan herätys

Toimittaja Pasi Peiponen esittää kirjoituksessaan (Yle Ikkuna 7.9.), että Iisalmi ja Tuusniemi ovat monien muiden ”pikkupaikkojen” tavoin katoamassa. Nyt vajaassa kahdessa vuorokaudessa julkaisusta Peiposta on ehditty ojentaa kilvan, ja toki ihan syystäkin – jos alkutekstiä niin haluaa välttämättä tulkita. Me savolaiset kun tiedämme todeksi esimerkiksi Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkaisen ja maakuntajohtaja Marko Korhosen vastineessa esitetyn […]

Lue lisää

Heikko medialukutaito suurin turvallisuusuhka

Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat aloitti loppiaisena Loppu MV-lehdelle -nimisen kampanjan, jonka idea on ottaa yhteyttä MV-lehden verkkosivustolla mainostaviin yrityksiin ja tiedustella, ovatko nämä tietoisia näkymisestään ko. sivujen yhteydessä. Kampanja on ollut onnistunut ja useat yritykset ovat kertoneet Twitterissä vetävänsä kaikki mainoksensa pois. Vastavetona kampanjalle MV-lehti on julkaissut linjansa mukaisesti koko joukon “uutisia”, joiden mukaan Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat on […]

Lue lisää

Verotiedot anonyymeiksi

Tällä viikolla pitäisi tapahtua jokin suuruusluokassa koko kansakunnan pysäyttävyydellään yhdistävä tragedia, jotta tiedotusvälineissä viime vuoden verotietojen käsitteleminen jäisi pienemmälle huomiolle. Siis jokin suurempi onnettomuus kuin naapurin tai tunnetun julkisuudenhenkilön suuremmat tulot – eli hyvin suuri. Tulotietoihin kohdistuvaa yleistä uteliaisuutta on vaikeaa ymmärtää. Kyllä ei minua ainakaan jaksa lainkaan kiinnostaa, että ketkä kolme savolaista kuntajohtajaa tienasivat […]

Lue lisää

Perin juurin suomalaisia ongelmia

Filosofian maisteri Satu Leppälä kirjoittaa oivallisesti mielipidekirjoituksessaan ”Tulijat eivät erityinen uhka” (SS 25.10.) Pohjois-Savoon tulleista pakolaisista. Leppälä analysoi etenkin suomalaisten naispuolisten henkilöiden kokeman seksuaalisen häirinnän ja maahanmuuton – sen kaikessa käsitteellisessä laajuudessa – välistä yhteyttä, viitaten äänekkäästi esille tuotuun huoleen naisiin kohdistuvasta, koetusta väkivallan uhasta. Näytön puutteen vuoksi korrelaatiota ei voida täysin kumota eikä vahvistaa, […]

Lue lisää

Vapaamatkustajien maana emme menesty

Eurooppalainen turvallisuusympäristö on elänyt viime vuodet jyrkkien muutosten aikaa. Suurvaltojen vastakkainasettelusta melko vapaan kauden jälkeen on palattu kylmän sodan aikaiseen tilaan, jossa mitellään mielikuvien herruudesta. Etenkin Venäjän – vieläpä hyvin avoimena – pyrkimyksenä on palauttaa sille nykyistä painavampi asema sekä Euroopassa että maailmanpolitiikassa. Sotilaallisen voimannäytön uusi tuleminen osaksi ulkopolitiikan intsrumentteja Euroopassa lisää jännitteitä valtioiden ja […]

Lue lisää

Hiljainen hetki kuolevalle isänmaallemme

Otsikko on suora lainaus Facebookiin perustetusta tapahtumasta, jota jaettiin paljon ennen kuin se nähtävästi poistettiin. Julkaisu edusti kritiikkiä Sipilän hallituksen esittämiä muutoksia kohtaan, joilla pyritään edistämään Suomen kustannuskilpailukykyä ja työllisyyttä. Kyseisen tapahtuman prologissa esitettiin tunteikkaalla tavalla kysymys, että miltä isovanhemmistamme nyt mahtaa tuntua kun kansantaloutta tasapainotetaan. Se oli rohkeasti kysytty. Minä en kehtaisi sotavuodet kokeneilta […]

Lue lisää

Kateus, katkeruus ja kitinä

Suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiriä ei tarvitse tarkastella kovin pitkällä aikajänteellä huomatakseen, että niin sanoissa ja puheissa kuin teoissakin ilmentyvät asenteet ovat koventuneet. Kehitystä voi selittää vaikeilla ajanoloilla: suurtyöttömyydellä, vähäosaisuudella ja niihin usein yhdistyvällä toivottomuudella. Oma merkityksensä on myös kommunikoinnin helpottumisella. Verkossa yksityisen ja julkisen tilan raja hämärtyy. Kun aiemmin tunnot on lausuttu kotona ja neljän seinän […]

Lue lisää

Oikeudenmukaisuus ei ole vain tulonjaon kysymys

Suomen Pankki julkaisi tänään muistion, jonka mukaan työajan pidentäminen 30 minuutilla päivässä elvyttäisi merkittävästi Suomen talouskasvua. Mediasivustoilla uutisen yhteyteen liitetyissä kyselyissä hallitseva väri on kuitenkin kieltävä punainen. Vaikka näiden otosten ja kansan syvien rivien välille ei sovi vetää  yhtäläisyysmerkkejä, heijastelevat tulokset julkisen keskustelun ilmapiiriä viime päiviltä. Ennen muuta keskusteluun on tuotu arviot siitä, minkälaiselle ideologialle […]

Lue lisää