Vastine kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen kirjoitukseen: ”Talous kasvaa, lomarahaleikkaukset pysyvät”

Mäkisalo-Ropponen kirjoitti Savon Sanomien blogissaan, että hallitus olisi päättänyt jatkaa kunta-alan pienipalkkaisten alojen lomarahaleikkauksia vuoteen 2019 saakka. Todellisuudessa hallitus ei ole päättänyt lomarahoista, vaan kilpailukykysopimuksen mukaisista lomarahojen leikkauksista ovat sopineet ammattiliitot keskenään. Vaikka julkisen talouden tila on osoittanut elpymisen merkkejä, ihmisten huoli talouden tilanteesta ja valtion velkaantumisesta on pysynyt korkeana. Suomen talouden kasvuennuste on edelleen […]

Lue lisää

Kokoomuksen mallilla kohti joustavampaa perhe- ja työelämän yhdistämistä

Nykyinen perhevapaajärjestelmä on tullut tiensä päähän. Nykyinen malli on jäykkä ja joustamaton. Olen aidosti innostunut nyt käytävästä keskustelusta, ja toivon todella, että hallitus käärii hihat ja uudistaa perhevapaajärjestelmän jo tällä vaalikaudella. Kokoomuksen 27.2. julkaisema Perhe ja työelämä –asiakirja sisältää ehdotuksia varhaiskasvatuksen uudistamiseksi ja perheiden sujuvamman arjen mahdollistamiseksi. Kokoomuksen perhevapaamalli edistäisi myös vanhemmuuden tasaisempaa jakautumista. Uudistus […]

Lue lisää

Katse tyttöjen koulutukseen

Eilen 11.10. vietettiin kansainvälistä tyttöjen päivää. Juhlapäivä nosti positiivisella tavalla esiin tyttöjen voiman ja ilon ympäri maailmaa. Päivä muistutti kuitenkin meitä raa’asti siitä, miten edelleen niin monet tytöt joutuvat kohtamaan syrjintää ja alistusta. Eilisen jälkeen meillä on tuoreessa muistissa vastuumme siitä, kuinka tärkeää on turvata jokaisen lapsuus, ilman painostusta, häirintää ja väkivaltaa. Lapsiäitiys on liian […]

Lue lisää

Walttia maltilla

Waltti- matkakortti on tullut vähitellen osaksi monien linja-automatkustajien arkea. Muun muassa Joensuun ja Kuopion kaupunkiliikenteessä Waltti- lippujärjestelmä on ollut käytössä jo noin vuoden ajan. Waltin vyöhykepohjaisuuden myötä samalla matkakortilla on tulevaisuudessa mahdollisuus matkustaa useilla eri paikkakunnilla paikallisliikenteessä sekä osittain myös maaseutuliikenteessä. Eri paikkakuntien välinen yhteiskäyttöisyys oli Waltin perustamisen tärkeimpiä syitä, vaikka se ei vielä nykyisellään […]

Lue lisää

Positiivista sykettä vaalipiirissä

Pohjois-Savo nousi yrittäjien parhaaksi maakunnaksi, Pohjois-Karjala vahvana kakkosena. Näin saatiin lukea viime torstaina, kun Suomen Yrittäjät julkaisivat Elinkeinopoliittisen mittarin. Edellisessä kahden vuoden takaisessa kyselyssä Pohjois-Karjala oli ensimmäinen ja Pohjois-Savo jaetulla kolmannella sijalla. Maakuntien menestykseen vaikuttivat pitkälti kuntapalvelut ja päätöksenteon yrityslähtöisyys.   Perjantaina puolestaan uutisoitiin Iisalmen menestyksestä kaupunkikeskustojen elinvoimavertailussa. Iisalmi oli pienistä kaupungeista paras keskustojen Elävät […]

Lue lisää

Intersukupuolisille lapsille turvattava kiistaton oikeus omaan seksuaalisuuteen

Tänään 26.4. käytiin säätytalolla Lapsiasiavaltuutetun ja Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan pyöreän pöydän keskustelua intersukupuolisten lasten hoitokäytännöistä ja lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa.   Intersukupuoliset ovat henkilöitä, joiden sukupuolta ei voida määrittää fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa kautta. Arvioiden mukaan heitä syntyy Suomessa vuosittain kolmesta kahdeksaan henkilöä. Useimmiten intersukupuolisuus havaitaan vastasyntyneillä, mutta se voidaan havaita myöhemminkin, kun tyypilliset […]

Lue lisää

Käsi kädessä Kuopiossa – kehittyvä joukkoliikenne ja rakentaminen

”Kuopion mallissa tunnistetaan jalankulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki ja autokaupunki. Ne toimivat monelta osin limittäin ja autokaupungin toiminnat kattavat koko kaupunkialueen. Jalankulku- ja joukkoliikennekaupunki kaipaavat jatkuvaa uudistusta ja kehittämistä. Kuopion malli on ajattelutapa ja konsepti, joka on tuottanut uuden kaupunkiteorian aineksia. Jo nyt se on hyvä työkalu suunnittelijoille. Joukkoliikenne ja jalankulku on alettu tunnistaa vahvuuksiksi ja uuden ilmastopolitiikan […]

Lue lisää

Asevelvollisuus ei ole hukkaan heitettyä aikaa

On selvää, että pakollinen asevelvollisuus kohtelee miehiä ja naisia eriarvoisesti, ja tuntuu monesti nuorten mielestä vähintäänkin epämiellyttävältä jos ei sentään turhalta. Useimpia houkuttavat jo opintojen aloittaminen tai työelämään siirtyminen sekä itsenäisen elämän rakentaminen. Joka tapauksessa varusmiespalvelussa samoin kuin siviilipalvelussa on paljon hyvää ja hyödyllistä myöhempää elämää ajatellen. ”Välttämätön paha” tarjoaa monia mahdollisuuksia, myös vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaville […]

Lue lisää

Kehittyvät kaupunkiseudut vai tasapäistetyt maakunnat

Maan hallitus päättää lähiaikoina aluehallintouudistuksen etenemisestä ja itsehallintoalueille siirrettävistä tehtävistä. Asiaa on valmistellut poikkeuksellisen kiireellä aikataululla selvitysmies, ministeri Lauri Tarasti. Hän jätti esityksensä hallitukselle 26.1. Tarasti otti selvityksessään kantaa muun muassa itsehallintoalueiden hallintorakenteeseen. Muodostettavia itsehallintoalueita hän kutsuisi maakunniksi, joilla tulisi olla yhdenmuotoinen hallinto pitäen sisällään valtuuston, hallituksen ja maakunnan viraston. Hänen esityksessään maakuntien nykyiset tehtävät […]

Lue lisää

Mielipiteeni kansalaisaloitteesta ”Terveydenhuollon ammattilaisten oikeus kieltäytyä abortista”

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä kansalaisaloite, jossa esitetään terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteistä oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä. Tämä niin sanottu aborttialoite on ollut syksyn kuluessa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä. Eduskunta yhtyi 4.12. aloitteen ensimmäisessä käsittelyssä valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksesta äänestetään 8.12. Aloitteessa ja valiokunnan mietinnössä on pohjimmiltaan kysymys arvoista; potilaan ja henkilökunnan oikeuksien välillä. Lääkärin […]

Lue lisää

Hallitus parantaa omaishoidon edellytyksiä

Suomen hallitus panee toimeen strategisia tavoitteitaan 26 kärkihankkeen muodossa. Viisi näistä hankkeista sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Yksi näistä viidestä hankkeesta on nimeltään ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”. Hallitus satsaa tähän kärkihankkeeseen kokonaisuudessaan 30 miljoonaa euroa. Omais- ja perhehoitoa halutaan kehittää erityisesti tukemalla omaishoitoperheiden jaksamista ja hyvinvointia. Myös omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittamista […]

Lue lisää

Savilahti – Suomen paras kampus 2020!

Itä-Suomen yliopisto, Savonia ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat Kuopion kaupungin kanssa mukana valtakunnallisesti ainutlaatuisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa Savilahden alueelle uusi kaupunginosa, jossa yhdistyvät asuminen, työpaikkakeskittymä, palvelut ja tietenkin – kaiken keskiössä – Suomen paras, toiminnallisesti ennakkoluuloton ja uudenaikainen kampusympäristö.   Savilahden alueelle on tarkoitus keskittää Itä-Suomen yliopiston toimintojen lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän Kuopion […]

Lue lisää