Olo-Varkaus on aina myös aika-Varkaus

Oleminen ja aika vai aika ja oleminen? Esitin Warkauden Lehden kolumnissani asiantilan hivenen toisessa muodossa: olla ja omistaa vai omistaa ja olla? Kyse oli tutkimuksellisesta tai pohdinnallisesta kysymyksenasettelusta. Ei esseistisessä tekstissä myöskään kerrottu minun mielipidettäni. Siinä testattiin ja sovellettiin Erich Frommin ajatusta olemisen ja omistamisen suhteesta. Myös arvo-oppia sivuttiin. Voitaisiin puhua filosofis-kulttuuris-esseistisestä pienoistutkielmasta.

 

Kolumni oli osa tutkimustyötäni, johon kuuluu myös tiedon popularisointi. Kyllä pienoistutkielmaani voisi perustellusti kutsua pakinaksikin – tai pamfletiksi. Tekstilajin tunnistaminen vaatinee medialukutaitoa. Muuten sisällöstä syntyy liian pintapuolisia tulkintoja.

 

Ei ole olo-Varkautta ilman aika-Varkautta. Eikä voi olla aika-Varkautta vailla olo-Varkautta. Ensin on oltava jotakin, jotta sillä pystyisi olemaan olemus tai henki. Ellei ole paikkaa, ei ole paikan henkeäkään. Jos ei ole vettä, ei vesi-ihmisenkään ole mahdollista eksistoida. Ja jos vesi-ihminen puuttuu, minun arvopohdintani ovat olleet turhia.

 

Kuvassa tehdas humisee edelleen turvaa ja toimentuloa olemassaoloon. Niin se on tehnyt jo kauan. Piippujen katveessa minäkin olen elämäntaivaltani kulkenut. Varkaus on aina ollut synnyin- ja kotipaikkani. Sieltä juontuu myös sanaolemiseni rytmi: kieli on tähdellisin olemiseni kodeista. Savolaisuudessa asuu koko eksistenssini valtimonkäynti, filosofisen elämäni syke.

 

Ilmentäköön tämä runotutkielma otoksen synnyttämää tuokiokuvaa:

 

Syksy

 

I

Elämä aukesi.

Kuoleman odotus

väritti maiseman.

 

II

Vihreä

leimahti punaiseksi,

paloi keltaisena liekkinä.

 

III

Väri

lensi läpi ilman

ja tallautui jalkoihin.

 

IV

Päivä lyheni

ja ruskea sai vallan.

 

V

Kirjo haalistui.

Maatui silmissä.

 

VI

Paljas oksa,

loitolla elämästä:

pelkkä suoni,

kuivunut tyhjäksi vihreästä.

 

Kirjallisuus

Itkonen, M. 2009. Once I Was. A Philosophical Excursion into the Metaphors of the Mind. Translated by R. MacGilleon. Analecta Husserliana. Existence, Historical Fabulation, Destiny. Volume IC. Edited by A.-T. Tymieniecka. Dordrecht: Springer, 155–201.

Itkonen, M. 2018. Sormunen, Itkonen ja murroskohtien Suomi. Kokeellisia tutkielmia henkisen kulttuurin tilasta. Kokeellinen kameleonttikuluttaja. Kokemuksellisia tutkimusmatkoja satavuotiaaseen Suomeen. Toimittaneet M. Itkonen, V. A. Heikkinen ja S. Inkinen. Haaga-Helian julkaisuja 5/2018. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 11–82.

Itkonen, M. 2020. Valiant, vital and virtuous ⎼ A time-snap review. English translation by G. Hughes. European Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 5, Issue 1, 17⎼25. Verkko-osoitteessa https://revistia.com/files/articles/ejms_v5_i1_20/Itkonen.pdf. (Luettu 25.11.2022).

Itkonen, M. 2021a. Matkamies maailman turuilla. Yhden ajanjakson tilinpäätös. M. Itkonen, S. Inkinen ja V. A. Heikkinen, Otteita ajasta. Murroskauden esseet. Haaga-Helian julkaisut 10/2021. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 9−105.

Itkonen, M. 2021b. A Modern-Day Diary. Notes for Future Humans. English translation by G. Hughes. European Journal of Social Sciences 4 (2), 128−147. Verkko-osoitteessa https://revistia.org/files/articles/ejss_v4_i2_21/Itkonen.pdf. (Luettu 25.11.2022).

Itkonen, M. 2022. Vesi-ihminen on käyskennellyt Kämärin vaikuttavissa maisemissa jo pitkään. (Toimituksen muotoilema. Alkuperäinen otsikko oli Vesi-ihminen.). Näkökulma (kolumni). Warkauden Lehti 23.11.2022, 2. Verkko-osoitteessa https://www.warkaudenlehti.fi/paakirjoitus-mielipide/5547399. (Luettu 25.11.2022).