Mistä Trumpin voitossa on kysymys

USA:n presidentinvaalien tulos yllätti kaikki paitsi jälkiviisaat, ja ne harvat jotka osasivat nähdä yleisen näkemyksen taakse. Yhdysvalloissa asumattoman on vaikea tietää paikallisen keskustelun virtauksia, mutta yhteinen nimittäjä löytyy niin suomalaiselle jytkylle, unkarilaiselle äärinationalismille, brexitille ja Trumpille. Tyytymättömyys ja näköalattomuus. Kun ei mitään hyvää tulevaisuudessaan näe, on altis houkutukselle yksinkertaisista ratkaisuista.

Tyytymättömyyttä on myös helppo lietsoa jos maailmankatsomus on kovin kapea. Kasvatuksella ja koulujärjestelmällä on suuri merkitys kanssaihmisten, erilaisten kulttuurien ja elämäntapojen ymmärtämiseen. USA:ssa ei perinteisesti opettajaa ole samoin arvostettu kuin Eruoopassa ja erityisesti Pohjoismaissa. Koulua ei nähdä absoluuttisesti hyvänä, vaan välineenä jonka arvo määräytyy todennäköisesti saavutettavan hyödyn perusteella. Yleissivistys jää tässä katsannossa ohueksi. Suurvaltojen koululaitoksissa korostuu vielä itseriittoisuus, muusta maailmasta ei tarvitse kovin paljon oppia, kun taas pienten maiden koululaisten tarvetta oppia muuta maailmaa on itsestäänselvyys.

Vähälle huomiolle on jäänyt tyytymättömyyden tausta. Ainakin USA:ssa selittäväksi tekijäksi voi hyvin olettaa ansio- ja varallisuuserojen huikean jyrkkenemisen viimeisten 30 vuoden aikana. Väestöstä yksi prosentti omistaa lähes puolet kansallisvarallisuudesta, kun puolet väestöstä ei käytännössä omista mitään. Keskiluokan reaaliansiot eivät ole nousseet yli kahteenkymmeneen vuoteen, kun eniten ansaitsevien ansiot ovat nousseet jyrkästi. Amerikka ei ole enää mahdollisuuksien maa, ”Land of Opportunity”, vaan sosiaaliseen nousuun tarvitaan suvusta löytyvät tikkaat. Tähän ei Trumpilla ollut vaalikampanjassaan minkäänlaista vastausta,  vaan esitetyt veroihin ja valtion kuluihin tehtävät leikkaukset hyödyttäisivät vain suurituloisimpia.

Vaikka tuloerot ovat yhteiskunnassa jokseenkin tarpeellinen ilmiö, on kaikella rajansa. Jokaisella kansalaisella tulee olla tuo amerikkalaisen unelman mahdollisuus, molemmin puolin Atlanttia.  Tulevat vuodet näyttävät, muuttaako Trump Amerikkaa, ja mihin suuntaan.

Kommentit

  • Ei se niin vaikeaa ole

    Olet täysin väärässä.

Kommentointi on suljettu.