Joka toinen sairastuu vakavaan aivosairauteen – minä vai sinä

Lähes kaksi miljoonaa viidestä ja puolesta miljoonasta suomalaisesta on vaarassa sairastua aivosairauteen. Joka toinen nainen ja joka kolmas mies sairastuu elämänsä aikana vakavaan sellaiseen. Olenko se minä, vai oletko se sinä?

Suomi on niittänyt mainetta sekä terveydenhuollon kustannustehokkuudessa että hoitotuloksissa: European Health Consumer Indexin mukaan olemme kärkikolmikossa Sveitsin ja Norjan kanssa. Aivosairauksien, kuten monen muunkin sairauden kohdalla, Suomessa kuitenkin käy niin, että hoidon saatavuus ja sen tasapuolinen toteutuminen ovat parhaimmillaan vain EU:n keskitasoa.

Pian sairastumisen jälkeen tarvitaan monen ammattilaisen apua mahdollistamaan puhumisen, syömisen, liikkumisen ja ajattelun palautuminen.

On tavallista, että sairastuneet jäävät vaille kuntoutusta, erityisesti jos sairauden vaatima kuntoutus edellyttäisi usean eri ammattilaisen työpanosta. Kuntoutusviive, varsinkin aivosairauksissa, tulee todella kalliiksi, koska vain nopeasti aloitettu kuntoutus on sekä vaikuttavuudeltaan että kustannuksiltaan tehokkainta. Taitaa olla niin, että vain parhaiten toimiva hoitoketjun alkupää, erikoissairaanhoito Suomessa, ansaitsee kansainväliset kehut. Liian monet sairastuneet saavat taivaltaa elämänsä loppumatkan vajaakuntoisena.

Aivoverenkiertohäiriön saa jopa 25 tuhatta henkilöä vuosittain ja sairastuneita on noin sata tuhatta. Pian sairastumisen jälkeen tarvitaan monen ammattilaisen apua mahdollistamaan puhumisen, syömisen, liikkumisen ja ajattelun palautuminen. Kumpi tahansa meistä sairastuukaan, emme mistään hinnasta haluaisi meiltä otettavan pois pyöräilyä, laskettelua, lukemista, käsitöiden tekemistä, piirtämistä, maalaamista tai mitään muutakaan hyvään tasapainoon, vireystilaan, tarkkaan näköön tai hallittuun kädenliikkeeseen perustuvaa tekemistä.

Olenko se minä, vai oletko se sinä? Valinnan tekevät perintötekijämme ja elintapamme yhteishakunsa tuloksena. Hyvä uutinen on, ettemme elä pelkästään toivottomien geeniemme varassa: kolmasosa aivosairauksista olisi ehkäistävissä elintavoin. Tuskin kukaan on enää tietämätön elintapojen vaikutuksista terveyteen.

Kohonneen verenpaineen alentaminen elintavoilla tai lääkehoidolla sekä eteisvärinän tunnistaminen ovat itsepuolustustaitoja vakavaa sairastumista vastaan.

Huomaamaton riskitekijä, kohonnut verenpaine, on meistä kahdella miljoonalla. Vain joka kymmenes meistä saa pidettyä kohonneen verenpaineensa kurissa. Se altistaa mm. vaaralliselle sydämen rytmihäiriölle, eteisvärinälle, joka puolestaan lisää riskiä saada aivoinfarkti.

Omat verenpainelukemansa saa selville vain mittaamalla. Pulssiin saa tuntuman kokeilemalla ranteesta, kaulalta tai kyynärtaipeesta. Nämä temput ovat helposti opittavissa ja tehtävissä kotioloissa. Kohonneen verenpaineen alentaminen elintavoilla tai lääkehoidolla sekä eteisvärinän tunnistaminen ovat itsepuolustustaitoja vakavaa sairastumista vastaan.

Osallistuin tilaisuuteen, jonka järjestivät Suomen aivot. Samassa tilaisuudessa kerrottiin, että on olemassa myös  Eduskunnan aivot. Sekä kansalaisena että äänestäjänä olen helpottunut.

Muistisairauksien syntymekanismi on vielä tuntematon, mutta kohonnut verenpaine lisää sairastumisriskiä. Sairastuneita on pari sataa tuhatta ja vuosittain tulee uusia sairastuvia 16 tuhatta.  Aivosairauksien hoidon kokonaiskustannukset Suomessa ovat nyt 9 miljardia euroa vuodessa. Näiden kustannusten ennustetaan kohoavan väestön ikärakenteen muuttuessa.

Osallistuin noin viikko sitten tilaisuuteen, jonka järjestivät Suomen aivot. Samassa tilaisuudessa kerrottiin, että on olemassa myös toinen ryhmä, Eduskunnan aivot. Sekä kansalaisena että äänestäjänä olen helpottunut. Näitä ryhmiä todella tarvitaan: edellä mainittu on tiede- ja potilasjärjestöjen yhteisö, joka tekee tutkimustietoon perustuvaa aivoterveyden edistämistä, jälkimmäinen toivottavasti määrätietoisesti ja nopeasti varmistaa sen, että Suomeen saadaan aivoterveyden kansallinen toimintasuunnitelma nostamaan meidät hyvälle eurooppalaiselle tasolle koko hoitoketjun osalta. Eikä pelkästään kustannustehokkuuden vuoksi, vaan joka toisen naisen ja joka kolmannen miehen elämänlaadun parantamiseksi.