Biotalouden pitää olla puhdasta taloutta

Hallitus on pitkin syksyn alkua julkistanut suunnitelmiaan kärkihankkeista ja niiden toteutuksesta. Viiden tärkeimmän hankkeen joukossa on biotalous ja puhtaat ratkaisut. Tämä onkin päätavoitteista ainoa joka jää plussan puolelle, kun kärkihankkeille myönnetyt lisärahat ja hallitusohjelman leikkaukset ynnätään yhteen.

Vihreät on paljosta eri linjoilla hallituksen kanssa, mutta biotalouden tukemisen tärkeydestä olemme samaa mieltä. Biotalous on yksi niistä kulmakivistä, joille vihreä työllisyyspolitiikka rakentuu. Biotalous on tulevaisuuden työllistäjä. Työllisyys taas määrittää talouden sopeutusten tarpeen. Mitä korkeampi työllisyysasteemme on, sitä vahvempi on taloutemme. On tärkeää, että yhä useammalla on mahdollisuus osallistua työelämään.

Hallituksen toiveissa siintäviä biotaloushankkeita on jo meneillään. Yksi näistä on Kuopioon suunnitteilla oleva Finnpulpin havusellutehdas. Tehtaan on tarkoitus aikanaan olla maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas, ja lisäksi suurin mäntyöljyn tuottaja. Laitos tuottaa myös biosähköä ja biokaasua prosentin verran vuotuisesta sähkönkulutuksestamme. Kyseessä ei siis ole aivan pieni hanke.

Biotalouden edistämisinnossa pitää kuitenkin muistaa se kärkihankkeen toinen osa-alue, nimittäin puhtaat ratkaisut. Pitäisi olla itsestään selvää, että tulevaisuuden biotaloushankkeet ottavat ympäristön huomioon, edistävät puhtaita ratkaisuja ja hyödyntävät uusimpia cleantechin uutuuksia. Biotalouden pitää synnyttää jotain uutta. Muuten ”biotaloushankkeet” ovat vaarassa paljastua vain uudelleen brändätyksi sellunkeitoksi.

Kuopion sellutehtaan kohdalla ympäristöystävällisyys ei ole itsestäänselvyys. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessi on juuri nyt käynnissä. Ympäristöjärjestöt, kuten Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ja Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys, ovat olleet huolissaan tehtaan vesistövaikutuksista. Myös lähialueiden asukkaat ovat huolissaan tilanteesta. Isolla tehtaalla myös vesistövaikutukset ovat isot. Lisäksi tulevat vielä ilmansaasteet, kemikaalit ja meluhaitat. Finnpulpin hule- ja jätevedet voivat huonontaa Kallaveden tilaa entisestään. Jo nyt fosforikuormitus on niin suurta, että se saa sinilevät kukkimaan.

Myös Pohjois-Savon ELY-keskus on nostanut tehtaan vesistövaikutukset esille. ELY-keskus muistuttaa, että tehtaan vesistövaikutuksia laskettaessa pitää huomioida jo olemassa olevat Kallaveden kuormittajat, kuten Savon Sellu.

Finnpulp itse lupaa, että sen laitos tulee olemaan maailman ympäristöystävällisin havusellutehdas. Lupaus on hyvä, mutta se ei toteudu itsestään. Puhtaaseen teknologiaan on laitettava paukkuja. Siihen liittyvillä ratkaisuilla on maailmalla kasvavaa kysyntää ja valtavat markkinat. Biotalous voi nostaa Itä-Suomen uuden teknologian edelläkävijäksi, jos siihen vain on kanttia panostaa järkevästi.