Tuulivoiman käyttöä on edistettävä suunnitelmallisesti

Tuulivoiman käyttö maailmalla kasvaa kohisten. Tuulivoimarakentamisen edelläkävijöitä ei kuitenkaan olla meillä Suomessa, eikä edes Euroopassa. Viime vuonna eniten uusiutuviin energiamuotoihin sijoitti Kiina. Summa oli 83 miljardia dollaria. Jo vuonna 2012 Kiina tuotti tuulivoimalla yli 100 miljardia kilowattituntia sähköä, mikä on enemmän kuin koko Suomen sähkönkulutus. Pohjoismaiden kärkimaa Tanska onnistui viime vuonna kattamaan 39 % sähkönkulutuksestaan tuulivoimalla, kun Suomessa luku on 1,3 %.

 

Tuulivoiman rakentamiselle olisi siis vielä paljon potentiaalia. Rakentamisen pullonkauloja onkin selvitetty paljon. Lauri Tarasti selvitti tuulivoiman rakentamisen esteitä huhtikuussa 2012 ilmestyneessä raportissaan. Jätin eilen kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään, mihin konkreettisiin toimiin ministeriöt ovat ryhtyneet Tarastin raportin ehdotusten pohjalta.

 

Eniten rakentamista haittaavat selvitys- ja suunnitteluprosessien raskaus ja valitusten käsittelyn hitaus oikeusasteissa. Tuulivoiman rakentamiseen vaaditaan ympäristövaikutusten arviointi, mikä on hyvä.  On pidettävä huolta, että se keskittyy hankkeen kannalta tärkeimpiin ja todennäköisimpiin vaikutuksiin ja niiden selvittämiseen. Rakentamiseen tarvittavien lupaprosessien sujuvuutta lisäämään on jo olemassa lupaava keino: ennakkoneuvottelumenettely. Ennakkoneuvottelun avulla tuulivoiman rakentajalle ja eri viranomaisille muodostuu kokonaiskuva rakentamiseen tarvittavista luvista ja niiden saaminen nopeutuu.

 

Tuulivoimarakentamisen ehkä suurin jarru tällä hetkellä on valitusten käsittelyn kesto oikeudessa. Selvityksen mukaan hallinto-oikeudella voi mennä jopa yli vuosi päättää edes siitä, onko valitus perusteltu vai perusteeton. Perusteltujen valitusten käsittely kestää edelleen kohtuuttoman kauan: päätöksen saaminen korkeimmasta hallinto-oikeudesta on kestänyt pahimmillaan 38 kuukautta. Hallinto-oikeudessakin käsittelyaika on voinut venyä 20 kuukauteen. Lisäksi korkeinta hallinto-oikeutta kuormittavat perusteettomat valitukset, joita tehdään hallinto-oikeuden päätöksistä.

 

Yle uutisoi juuri Aalto-yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan tuulivoima leikkaa pohjoismaisten sähkönkuluttajien sähkölaskua 68 prosenttia vuosina 2001–2020. Tuulivoimalla tuotettu sähkö ei siis ole pelkästään taloudellisesti kannattavaa, se on edullista. Tuulivoiman lisääminen tekee samalla uusiutumattoman energian käytöstä yhä kannattamattomampaa. Tutkimuksen mukaan kivihiilellä tuotettu sähkö ei enää vuoden 2020 jälkeen kannata lainkaan.

 

Tuulivoiman rakentamista kannattaa siis edistää. Toivottavasti ministeriöissäkin herätään tähän!